terug naar samenvatting

Aanwezige roeden en eventuele gelaste voorgangers per eigenaar van Nederlandse molens

Stichting De Fryske Mole


Roeden van molen Achlumer Mole in Achlum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Vaags 159 binnen 2007 2007 binnen aanw. 18,70

Roeden van molen Balkendsterpoldermûne / De Balkendsterpoldermolen in Oude Leije (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 134 buiten 1983 1983 buiten aanw. 12,64
Buurma 181 binnen 1986 1986? binnen aanw. 12,64

media-bestand
Ronald Schulte (9-10-2021)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Beabuorster Mole / Babuurster molen
Tjerkwerd
Fryslân
Roeden van molen Beabuorster Mole / Babuurster molen in Tjerkwerd (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Bremer 98 buiten 1965? 1965 buiten 2014 20,00
Brunia 60 binnen 1972 1973 binnen 2014 20,00
Blom ? binnen 2018 2018 binnen aanw. 20,00
Blom ? buiten 2018 2018 buiten aanw. 20,00

media-bestand
Jan Pieter Visser (30-8-2023)
De Restauratie is klaar. Gepotdekseld hout teruggekeerd.
toegevoegd 20-09-23 09:57
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen
Westergeast / Westergeest
Fryslân
Roeden van molen Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen in Westergeast / Westergeest (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 211 buiten 1988 1988 buiten aanw. 14,16
Buurma 212 binnen 1988 1988 binnen aanw. 14,16

media-bestand
Harmannus Noot (23-3-2019)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Binnema's Mûne / Binnema's Molen / De Kleine Molen
Stiens
Fryslân
Roeden van molen Binnema's Mûne / Binnema's Molen / De Kleine Molen in Stiens (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 179 buiten 1986 1988 buiten aanw. 9,00
Buurma 180 binnen 1986 1988 binnen aanw. 9,00

media-bestand
Vincent Mepschen (20-6-2021)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Broekpoldermûne / De Broekmolen
Broeksterwoude
Fryslân
Roeden van molen Broekpoldermûne / De Broekmolen in Broeksterwoude (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 145 binnen 1974 1975 binnen 2009 16,80
Vaags 183 buiten 2008 2009 buiten aanw. 16,80
Vaags 199 binnen 2008 2009 binnen aanw. 16,80
Derckx 144 buiten 1974 1975 buiten 2009 16,80

media-bestand
Henk Kuipers (Friese Molendag 2011)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Bullemûne / De Bullemolen
Lekkum
Fryslân
Roeden van molen Bullemûne / De Bullemolen in Lekkum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 61 buiten 1971 1971? buiten 2018 20,50
Buurma/Naaijer 312 binnen 1995 1995 binnen aanw. 20,50
Blom ? buiten 2018 2019 buiten aanw. 20,50

Roeden van molen De Eendracht in Kimswerd (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma ? buiten 1993 1993 buiten aanw. 17,00
Molema 38 binnen 2002 2002 binnen aanw. 17,00

media-bestand
Wilco Zeemans (14-5-2015).
toegevoegd 20-09-23 09:57
De (Greate) Klaver
Bolsward
Fryslân
Roeden van molen De (Greate) Klaver in Bolsward (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 101 buiten 1980 1981 buiten aanw. 12,00
Buurma 272 binnen 1992 1992 binnen aanw. 12,00

Roeden van molen De Hond in Peazens / Paesens (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 11 buiten 1969 1970 buiten 2007 18,40
Buurma 12 binnen 1969 1970 binnen 2007 18,40
Vaags 167 binnen 2008 2008 binnen aanw. 19,00
Vaags 166 buiten 2008 2008 buiten aanw. 19,00

Roeden van molen De Hoop in Roodkerk (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 33 binnen 1969 1969 binnen 1999 20,50
Derckx 32 buiten 1969 1969 buiten 1999 20,50
Molema 17 buiten 1999 1999 buiten aanw. 22,00
Molema 18 binnen 1999 1999 binnen aanw. 22,00

Roeden van molen De Olifant in Burdaard (Birdaard) (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Blom ? binnen 2018 2018 binnen aanw. 23,80
Blom ? buiten 2018 2018 buiten aanw. 23,80

Roeden van molen De Phenix in Marrum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 79 binnen 1977 1977 binnen 2024 21,50
Buurma 78 buiten 1977 1977 buiten 2024 21,50
Straathof 374 binnen 2023 2024 binnen aanw. 21,40
media-bestand
Roede 374, Straathof

Sije Hoekstra (24-02-2024) 

Straathof 373 buiten 2023 2024 buiten aanw. 21,40

media-bestand
Stefan Teeling (12-4-2014)
toegevoegd 20-09-23 09:57
De Victor
Wânswert (Wanswerd)
Fryslân
Roeden van molen De Victor in Wânswert (Wanswerd) (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Brunia 71 binnen 1973 1973? binnen aanw. 19,60
Brunia 72 buiten 1973 1973? buiten aanw. 19,60

media-bestand
Jacob Swalker (07-02-2011).
toegevoegd 20-09-23 09:57
Genezareth-Kleasterpoldermûne / Genezareth-Kloosterpoldermolen
Hallum
Fryslân
Roeden van molen Genezareth-Kleasterpoldermûne / Genezareth-Kloosterpoldermolen in Hallum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
onbekend ? binnen ? binnen 2017 15,90
onbekend ? buiten ? buiten 2017 15,90
Straathof 304 binnen 2017 2017 binnen aanw. 15,90
Straathof 305 buiten 2017 2017 buiten aanw. 15,90

media-bestand
Willem Jans (24-6-2001).
toegevoegd 20-09-23 09:57
Grutte Mûne / De Grote Molen
Marrum
Fryslân
Roeden van molen Grutte Mûne / De Grote Molen in Marrum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
onbekend g.n. binnen 1958 1958 binnen 2021 22,80
onbekend g.n. buiten ? 1966c buiten 2021 22,80
Straathof 348 binnen 2021 2021 binnen aanw. 22,80
Straathof 349 buiten 2021 2021 buiten aanw. 22,80

media-bestand
Harmannus Noot (22-4-2017)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Hegebeintumer Mûne / De Hogebeintumermolen
Hogebeintum
Fryslân
Roeden van molen Hegebeintumer Mûne / De Hogebeintumermolen in Hogebeintum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 73 binnen 1977 1977? binnen aanw. 15,35

media-bestand
Pieter Zuijkerbuijk (3-9-2018)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Het Zwaantje / Huitebuurstermolen
Nijemardum / Nijemirdum
Fryslân
Roeden van molen Het Zwaantje / Huitebuurstermolen in Nijemardum / Nijemirdum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Dijkstra 1 binnen 2007 2007 binnen aanw. 16,30
Dijkstra 2 buiten 2007 2007 buiten aanw. 16,30

Roeden van molen Jansmole in Goëngahuizen (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 242 binnen 1990 1990 binnen aanw. 14,00
Buurma 243 buiten 1990 1990 buiten aanw. 14,00

media-bestand
Dennis van Dijk (21-5-2018)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Klaailânsmûne / De Kleilânsmole
Marrum
Fryslân
Roeden van molen Klaailânsmûne / De Kleilânsmole in Marrum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 204 binnen 1988 1988? binnen aanw. 12,70
Buurma 149 buiten 1984 1984? buiten aanw. 12,70

Roeden van molen Marswâl / Meerswal in Lollum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 273 buiten 1978 1979 buiten aanw. 22,00
Derckx 274 binnen 1978 1979 binnen aanw. 22,00
Vaags 583 buiten 2023 nog niet buiten 22,10
Vaags 584 binnen 2023 nog niet binnen 21,90

media-bestand
Bas Juk (30-3-2020)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Miedemûne / De Miedenmolen
Holwert / Holwerd
Fryslân
Roeden van molen Miedemûne / De Miedenmolen in Holwert / Holwerd (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 84 buiten 1977 1977? buiten aanw. 20,80

media-bestand
Harmannus Noot (26-3-2016)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Pankoekster Mole
Witmarsum
Fryslân
Roeden van molen Pankoekster Mole in Witmarsum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Draaisma g.n. buiten 1976 1976 buiten 2014 19,80
Straathof 275 buiten 2014 2014 buiten aanw. 19,80
Draaisma g.n. binnen 1976 1976 binnen 2014 19,80
Straathof 276 binnen 2014 2014 binnen aanw. 19,80

media-bestand
Matthieu Hoogduin (29-3-2014).
toegevoegd 20-09-23 09:57
Skalsumer Mole / De Schalsumermolen
Schalsum
Fryslân
Roeden van molen Skalsumer Mole / De Schalsumermolen in Schalsum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 314 binnen 1979 1979 binnen aanw. 20,20
Draaisma ? buiten ? buiten 2002 20,30
Molema 39 buiten 2002 2002 buiten aanw. 20,24

media-bestand
Harmannus Noot (13-09-2008).
toegevoegd 20-09-23 10:01
Slachdykster Mûne / Slagdijkster molen
Finkum
Fryslân
Roeden van molen Slachdykster Mûne / Slagdijkster molen in Finkum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma ? binnen 1992c 2007 binnen aanw. 18,00
Buurma ? binnen 1992c 2007 binnen aanw. 18,00

media-bestand
W. Jans (17-03-2007).
toegevoegd 20-09-23 09:57
Stienhûster Mûne / De Steenhuistermolen
Stiens
Fryslân
Roeden van molen Stienhûster Mûne / De Steenhuistermolen in Stiens (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Bremer 50 binnen 1962 1962? binnen 1995 15,00
Brunia 57 buiten 1972 1972? buiten 2012 15,00
Buurma 355 binnen 2000 2000 binnen aanw. 15,00
Blom ? buiten 2018 2018 buiten aanw. 15,00

media-bestand
Jippe Braaksma (23-02-2007).
toegevoegd 20-09-23 09:57
Wynzer Mûne / Wijnsermolen
Wyns (Wijns)
Fryslân
Roeden van molen Wynzer Mûne / Wijnsermolen in Wyns (Wijns) (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Visser g.n. binnen 1957 1957 binnen 2010 19,50
Blom ? binnen 2018 ? binnen aanw. 19,52
Buurma 293 buiten 1994 1994 buiten ? 19,50

media-bestand
Ton Koorevaar (29-05-2010)
toegevoegd 20-09-23 09:57
Ypeymûne / Ypey Mole
Ryptsjerk (Rijperkerk)
Fryslân
Roeden van molen Ypeymûne / Ypey Mole in Ryptsjerk (Rijperkerk) (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 111 buiten 1981 1981 buiten aanw. 15,30
Buurma 112 binnen 1981 1981 binnen aanw. 15,30