Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

Westergeast / Westergeest, Fryslân
bestaande molen

media-bestand
Molen 03230 Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen (Westergeast / Westergeest)
Jan Pieter Visser (30-8-2023)
De Restauratie is klaar. Gepotdekseld hout teruggekeerd.

korte karakteristiek

naam
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming
Vh. bemalen van de polder Beintema; thans buiten bedrijf
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
03230
inventarisnr
FR021

locatie

plaats
Westergeast / Westergeest
plaats aanduiding
gemeente
Noardeast-Fryslân, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Westergeest, sectie A, nr. 901
geo positie
X: 201.317, Y: 592.465
N: 53.31663, O: 6.08219
biotoop waarde
Zeer groot
biotoop toelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres

Westergeest
molenaar
Goffe Westra / Frits Bloem
telefoon
0511-464654
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden
op afspraak
toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museum informatie
gericht op scholen
nee
AKG lid
nee
bijzonderheden

levensloop

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming
Vh. bemalen van de polder Beintema; thans buiten bedrijf

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met horizontale zwart geverfde delen (witte accenten op de hoeken), met stenen veldmuren.
kap
Gedekt met houten delen.
inrichting

Houten vijzel Ø 0,98 m. met drie gangen.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk. Kruihaspel.
vlucht
14,16 m.
vang
Vlaamse vang; 4 vaste stukken. Vangbalk met duim; vangstok.
overbrenging

Bovenwiel 48 kammen
Bovenbonkelaar 25 kammen, steek 10,2 cm.
Onderwiel 36 kammen
Vijzelwiel 33 kammen, steek 9,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,09

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 211 buiten 1988 1988 buiten aanw. 14,16
Buurma 212 binnen 1988 1988 binnen aanw. 14,16
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Gieterij Hardinxveld 29 1988 1988 aanw.

geschiedenis

Vóór 1869 stond bij de Wouddijk een molen voor de bemaling van een flinke polder, waarin het meeste land eigendom was van de familie Beintema. Deze molen brandde in 1869 af.
Vervolgens konden de landeigenaren het niet eens worden over de plaats van de nieuw te bouwen molen. Als gevolg verschenen in die polder drie molens op drie verschillende plaatsen...
Dit is de meest westelijke van het toen gebouwde drietal en de enig overgeblevene.

In januari 1950 werd de taak van de molen overgenomen door een elektrisch gemaal. In september 1963 werd het verzoek ingediend ontheffing van het sloopverbod. Dat verzoek werd echter niet ingewilligd, dus de molen bleef, al trad onmiskenbaar verval op.

Belangrijke restauraties vonden plaats in 1968 maar vooral in 1988. In dat laatste jaar werd onder meer de houten bovenas vervangen door een nieuw gegoten gietijzeren exemplaar.
Ingrijpender was toen de beslissing om de vanouds aanwezige houten bekleding (horizontale zwart geverfde delen met op de hoeken een witte bies) op het achtkant te vervangen door riet. Ook de kap kreeg voor het eerst in zijn bestaan een rietbedekking. Deze rietlaag, veel dikker dan de oorspronkelijke houten bekleding, heeft de verhoudingen van deze betrekkelijk kleine molen grondig veranderd en leverde nog andere problemen op: zo bleek de baard tijdens het kruien hier en daar klem te lopen. Niet iedereen was dan ook gelukkig met deze wijze van restaureren.

In 2022 heeft men besloten, de situatie zoals die oorspronkelijk was, te herstellen: romp en kap krijgen de houten bekleding terug. In februari 2023 was men hier druk mee bezig. Inmiddels (september 2023) is het werk gereed en staat de molen te pronken in zijn nieuwe oude jas.

Het is niet meer mogelijk hier uit te malen op de boezem; deze molen kan alleen nog in circuit malen.


aanvullingen

toelichting naam

Deze molen is vernoemd naar de polder die hij kon bemalen.

advertentie afbeelding

foto's

foto's