Molen De (Greate) Klaver, Bolsward

Bolsward, Fryslân
bestaande molen

media-bestand
Molen 03730 De (Greate) Klaver (Bolsward)
Wilco Zeemans (14-5-2015).

korte karakteristiek

naam
De (Greate) Klaver
modeltype
Spinnenkop, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
1981
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de Weeshuispolder, thans op vrijwilllige basis
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03730
oude dbnr.
B46
Meest recente aanpassing
| Tellerstand

locatie

plaats
Bolsward
plaatsaanduiding
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Bolsward, sectie C, nr. 55
geo positie
X: 162.813, Y: 564.986
N: 53.07167, O: 5.50378
biotoopwaarde
Deze wordt helaas sterk verkleind door een grote moderne windturbine dichtbij de molen.
biotooptoelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres

Bolsward
molenaar
Erik Duiker/ Marc Kramer
telefoon
06-53117155
e-mail

website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden
op afspraak
toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Spinnenkop, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
Ondertoren gedekt met hout
inrichting

Houten vijzel Ø 0,91 m. met drie gangen

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
Zetelkruiwerk; kruihaspel
vlucht
12,00 m.
vang
IJzeren hoepelvang, uitgevoerd als trekvang
overbrenging

Bovenwiel 33 kammen
Bovenbonkelaar 17 kammen, steek 11,6 cm.
Onderwiel 32 kammen
Vijzelwiel 31 kammen, steek 8,4 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,00

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands met a-symmetrisch getimmerde achterzomen
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma 101 buiten 1980 1981 buiten aanw. 12,00
Buurma 292 binnen 1981 1981 binnen aanw. 12,00
wiekverbeteringen

Op deze molen is nooit een wiekverbetering toegepast.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend g.n. ? 1981? aanw. ?

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de Weeshuispolder, thans op vrijwilllige basis
omwentelingen
eigendomsvorm
Stichting
geschiedenis

Deze poldermolen werd gebouwd in 1802 voor de requireerder (weesvoogd) T. Lyklama à Nijeholt van het Bolswarder Weeshuis. Het poldercontract werd 4 sept. 1802 ondertekend.
De molen werd ingezet voor de bemaling van 34 pondematen (1 pondemaat = 0,3678 ha.) eigen land, 50 pondematen land van het weeshuis te Bolsward en nog 165 pondematen land die door diverse andere personen werd gebruikt.

Tot 1966 was de molen volop in bedrijf. Vermoedelijk was de staat van onderhoud op dat moment al niet best meer want na de stilstand volgde al snel sterk en tenslotte intens verval.
De restauratie van 1980/81 kwam daarom neer op complete herbouw.

Het Wetterskip Fryslân heeft deze molen in 2006 bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.


Helaas staat sinds enige tientallen jaren in de directe omgeving een grote moderne windturbine die deze spinnekop volstrekt degradeert.


afbeelding van onze ondersteuners

foto's

foto's