Bullemûne / De Bullemolen

Lekkum, Fryslân
bestaande molen

media-bestand
Molen 02991 Bullemûne / De Bullemolen (Lekkum)
Henk Kuipers (Friese Molendag 2011)

korte karakteristiek

naam
Bullemûne / De Bullemolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de Bulle- en Litspolder, thans op vrijwillige basis
adres
Kealledykje 7
9081 AX Lekkum
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
02991
inventarisnr
FR052

locatie

plaats
Lekkum
plaats aanduiding
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Leeuwarden, sectie M, nr. 125
geo positie
X: 185.470, Y: 581.956
N: 53.22335, O: 5.84342
biotoop waarde
Groot maar de bebouwing van Leeuwarden komt dichterbij.
biotoop toelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres
Kealledykje 7
9081 AX Lekkum
molenaar
Jan Terpstra / Stef Mensinga
telefoon
058-213 5830 (molenaar)
e-mail

website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden
op afspraak
toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museum informatie
gericht op scholen
nee
AKG lid
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, op lage voet met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Stalen vijzel met drie gangen, Ø 1,44 m., in betonnen schroefbak

versieringen

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift 'Anno 1825'

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk met 24 neuten; kruilier
vlucht
20,50 m.
vang
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
overbrenging

Bovenwiel 55 kammen
Bovenbonkelaar 30 kammen, steek 11,2 cm.
Onderwiel 40 kammen
Vijzelwiel 33 kammen, steek 11,2 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,22

hoogte
wiekvorm
Binnenroede systeem Fauël, buitenroede Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Blom buiten 2018 2019 buiten aanw. 20,50
Buurma/Naaijer 312 binnen 1995 1995 binnen aanw. 20,50
Derckx 61 buiten 1971 1971? buiten 2018 20,50
Pot binnen ? binnen 1992 20,50
Pot buiten ? buiten 1971? 20,50
wiekverbeteringen

Vanouds had deze molen zelfzwichting (met Oud-Hollandse voorzomen) op beide roeden. In 1948 kreeg de binnenroede het systeem Fauël (fokwieken) met steekborden. De zelfzwichting bleef en werd pas na 1970 weggerestaureerd, nadat de molen stormschade had geleden en geruime tijd met één roede had gestaan.
De binnenroede heeft nog altijd de fokwieken; de buitenroede is Oud-Hollands opgehekt.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Enthoven & Co, L.I. 673 1882

geschiedenis

De molen werd in 1825 gebouwd voor de bemaling van de Bulle- en Litspolder; algemeen wordt verondersteld dat de molen ouder is en eerder in Louwsmeer onder Tytsjerk stond.
De molen maalt via een lange afvoersloot uit op de Ouddeel.

Dit was één van de eerste molens in Friesland die het fokwieksysteem kreeg. Dit gebeurde in 1948. 

Sinds 1983 moet de molen het zonder molenaarswoning stellen: die brandde in dat jaar af, gelukkig zonder dat de molen hierbij beschadigde.

Het Wetterskip Fryslân bestemde deze molen in 2006 tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

Vanaf de zomer van 2018 stond de molen zonder kap en gevlucht: de fundering moest vernieuwd worden. Aan te nemen is dat het achtkant tijdelijk even verplaatst is om deze klus naar behoren uit te kunnen voeren.
Op 25 april 2019 is de kap weer geplaatst en zijn de roeden gestoken. Eén van beide roeden was daarbij nieuw. Kort daarna was de molen weer maalvaardig.

Grootste probleem hier is dat de gemeente Leeuwarden in dit nog open polderlandschap een woonwijk wil laten bouwen. Hopelijk komt de molen daar enigszins behoorlijk uit.


aanvullingen

toelichting naam

De naam zou ontleend zijn aan één van de vroegere eigenaars, die ook beul van Leeuwarden was.

advertentie afbeelding

foto's

foto's