Molen De Hoop, Roodkerk

Roodkerk, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. bemalen van de Roodkerker Polder, thans buiten bedrijf

adres
Reidfjlidswei 2b
9067 DJ Roodkerk
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Hoop via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03073
oude dbnr.
B122
Meest recente aanpassing
| Overig
media-bestand
Molen 03073 De Hoop (Roodkerk)
W. Jans (23-08-2003)

locatie

plaats
Roodkerk
plaatsaanduiding
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Birdaard, sectie P, nr. 614
geo positie
X: 191235, Y: 586799
N: 53.26650, O: 5.93028
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Reidfjlidswei 2b
9067 DJ Roodkerk
molenaar
D. Tolsma
telefoon
0511-475958 na 18.00 uur
website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Als de molen draait en op afspraak

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Vijzel

versieringen

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, met de opschriften '1863' '1911' en daaronder 'De Hoop'.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk met 24 neuten; kruilier
vlucht
20,50 m.
vang
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
overbrenging

Bovenwiel 59 kammen
Bovenbonkelaar 30 kammen, steek 11,0 cm.
Onderwiel 43 kammen
Vijzelwiel 38 kammen, steek 10,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,23

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Molema ✉︎ 18 binnen 1999 1999 binnen aanw. 22,00
Molema ✉︎ 17 buiten 1999 1999 buiten aanw. 22,00
Derckx ✉︎ 32 buiten 1969 1969 buiten 1999 20,50
Derckx ✉︎ 33 binnen 1969 1969 binnen 1999 20,50
wiekverbeteringen

Tot 1969 had deze molen op beide roeden zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen. Bij de vervanging van de roeden in dat jaar is gekozen voor Oud-Hollands met zeilen.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ ? ? aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. bemalen van de Roodkerker Polder, thans buiten bedrijf

omwentelingen
geschiedenis

Deze molen is hier in 1911 gebouwd en was toen niet nieuw: hij dateerde uit 1863 en was toen gebouwd bij Scharmer (Gr.). In 1895 volgde daar verplaatsing over een afstand van twee kilometer. Ongetwijfeld gebeurde dit om waterstaatkundige redenen. 

In Roodkerk verving deze molen een in datzelfde jaar verdwenen molen. Of die laatste molen is afgebrand dan wel vervangen vanwege ouderdom, is tot op heden niet duidelijk.

De molen heeft vele jaren tot tevredenheid gefunctioneerd. In 1961 werd op advies van de Provinciale Waterstaat besloten een mechanische bemaling te installeren; deze moest wel zodanig worden aangebracht, dat ook de windkracht nog kon worden benut.

In 1969/70 en in 1975 werd herstelwerk uitgevoerd. In 1982 brandde de naastliggende molenaarswoning af. In 1999 werden beide uit 1969 daterende roeden alweer vervangen.

In september 2010 vond zeer belangrijk werk aan de fundering plaats: door het inmiddels te lage waterpeil (de molen was ook niet meer aangesloten op de Friese boezem) was de oude paalfundering deels gaan rotten. Om te voorkomen dat de molen zou wegzakken moest worden ingegrepen. Daartoe werd ook de vijzel, compleet met schroefbak, tijdelijk uit de molen verwijderd.
Begin 2011 was de molen weer maalvaardig (zij het, vermoedelijk voorgoed, in circuit).

foto's

foto's