Nederlandse Molendatabase
Haarlem, Noord-Holland

Schoterveense molen

Schoterveense molen

16??
Wipmolen
Wipmolen
Poldermolen
Schoterveenpolder 1
2023 JZ Haarlem
Noord-Holland
X: 103594 Y: 490295
N 52.398084 O 4.631904
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Haarlem
Haarlem
Gemeente Haarlem, sectie G, nr. 3138
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem is eigenaar sinds 1922, daarvoor was dat de Schoterveenpolder.
Maalvaardig
2016: 46.654
2015: 23.333
2014: 25.001
Vh. bemalen van de Schoterveenpolder, thans buiten bedrijf
Joyce Beneker
-
Meestal zondag 12:00 - 16:30 uur; de 1e en 3e woensdag van de maand 12:30 - 16:30 uur.
Verder als de blauwe wimpel uithangt en op afspraak. 
Tamelijk gering: staat aan diverse zijden ingebouwd en -gegroeid; enigszins tussen Z en W
662
NH139
00361
19275

Vaags
Groot Wesseldijk

Schoterveense molen

Constructie

Constructie

Ondertoren gedekt met verticale zwart geschilderde messing en groef-delen met afdeklat.
Bovenhuis gedekt met verticale zwart geschilderde messing en groef delen; kap gedekt met verticale zwart geschilderde gepotdekselde beplanking.
20,30 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Jongejans g.n. binnen ? ? binnen 1970 20.30
klik voor meer info Jongejans g.n. buiten ? ? buiten 1975 20.30
klik voor meer info Derckx 0818 binnen 1995 1995 binnen aanw. 20.30
klik voor meer info Derckx 0161 buiten 1975 1976 buiten aanw. 20.30
klik voor meer info Burger g.n. binnen 1971 1971 binnen 1995 20.30
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Kon.Ned.Grofsmederij g.n. ? ? aanw.
Zetelkruiwerk zonder neuten; kruihaspel
Vaste Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met duim; vangstok; pal
Open ijzeren scheprad buiten de molen; geen woning in de molen
Bovenwiel 44 kammen
Bovenschijfloop 20 staven, steek 15 cm.
Onderschijfloop 23 staven
Onderwiel 67 kammen, steek 13 cm.
Overbrengingsverhouding 1,32 : 1

Schoterveense molen

Versiering

Gevelsteen op de oostelijke veldmuur met de tekst:
"Dit fundament vernieuwd 20 juni 1894.
Het bestuur v/d Schoterveenpolder
C. Feije, voorzitter
W. van Schie
J.J. Nelis Cz.
Leden v/h bestuur
H.A. Wolff secr.penn"

Schoterveense molen

Schoterveense molen

Geschiedenis

Geschiedenis

De molen van de voormalige Schoterveenpolder is waarschijnlijk in het tweede kwart van de 17de eeuw gebouwd. Hij bemaalde oorspronkelijk de ca. 205 ha grote Schoterveenpolder via een lange voorboezem op het Noorder Spaarne.
Het aan de duinen grenzende relatief hoog gelegen gebied, dat later de Schoterveenpolder zou gaan vormen, heeft lang een natuurlijke afwatering op het Spaarne gekend. De definitieve invoering van de windbemaling moet tegen het midden van de 17de eeuw hebben plaats gehad, waarop ook de constructie van de molen wijst.

Het verhaal, dat de molen in 1860 tijdens een zware storm het complete bovenhuis zou hebben verspeeld, klopt niet. Raadpleging van het polderarchief wees uit, dat het bovenhuis gedeeltelijk van de molen afschoof, vermoedelijk omdat één van de kalven het had begeven, maar vervolgens bleef hangen, omdat de verticaal staande roede intact bleef en de zaak overeind hield.

Omstreeks 1920 vond in de omgeving een sterke uitbreiding van de bebouwing plaats, wat tot windbelemmering leidde. Hierop werd door de gemeente Haarlem ten behoeve van de polder een nieuw elektrisch gemaal gebouwd aan de Delft, waarmee de weg vrij werd gemaakt om het gebied rond de molen te bebouwen. Voordien was dit niet mogelijk vanwege het geldende windrecht.

In 1922 kwam het gemaal gereed waarna de molen buiten bedrijf werd gesteld en overgenomen door de gemeente Haarlem. Tenslotte werd de polder in 1935 opgeheven en vanaf dat moment droeg de gemeente zorg voor de bemaling.
Hiervoor werd later op de molenwerf een elektrisch aangedreven vijzel geplaatst, die uitmaalde op de voorwaterloop van de molen (als gevolg daarvan kon de molen niet geheel meer worden rondgekruid). Kort na 1977 werd deze (allang buiten gebruik zijnde) vijzel met waterloop verwijderd.

Al die tijd bleef de molen in behoorlijke staat; gedraaid werd er niet echt: het wiekenkruis werd zo nu en dan in een andere stand gezet. Pas vanaf 1967 werd er weer gedraaid: eens in de maand liet Henk Borst (van De Woudaap te Krommenie) de molen draaien. Vanaf ca. 1988 zorgt de Stichting Molens Zuid-Kennemerland dat er gedraaid wordt.

Hoewel de molen in principe maalvaardig is, is er van de polder zo weinig over, dat van echt malen geen sprake meer kan zijn. Wel zijn in het te bemalen gebied duikers e.d. doorgespoten, zodat er zoveel mogelijk water kan toestromen.

Technische details
De waterlopen zijn al eens vernieuwd, deels in 1878. In dat laatste jaar werd door de Haarlemse molenmaker Jan Bakker het vernieuwen van een deel van fundering, krimp,  onderschijfloop en enige reparaties aangenomen voor ƒ 2679,--. Daarnaast moesten een ijzeren scheprad en dito wateras geleverd en aangebracht worden.

Bovenin elk veld van de met gepotdekselde delen gedekte toren is een veldkruis aanwezig, hetgeen gezien kan worden als een oude constructiewijze.
In de toren zijn geen aanwijzingen dat de molen ooit bewoond is geweest. Wel is het hout ervan enigszins berookt, wat erop kan duiden dat er vroeger een stookhok aanwezig was ten gerieve van de molenaar tijdens het malen. Opmerkelijk is ook de constructie van het stormbint van het bovenhuis, waarin kruisen noch schoren noch korbelen tegen schranken aanwezig zijn. Het totaalbeeld dat de molen biedt doet vermoeden dat bij oorspronkelijk van de 17de eeuw dateert.

Betrekkelijk kort na elkaar, in 1970 en 1975, verspeelde deze molen tijdens het malen een (houten) roede. In beide gevallen werd daarna een metalen roede gestoken. Bij de tweede roedebreuk raakte ook de vrij nieuwe ijzeren roede beschadigd, omdat die van de vallende houten roede een tik kreeg.

Bij de laatste restauratie (1996) is de molen in iets soberder tinten geteerd; het uiterlijk is daardoor wat 'Noord-Hollandser' geworden.

In 2009 kon een tijd niet gemalen worden vanwege verzakkingen van het scheprad. Eind 2009 werden alle wiggen e.d. van de buitenstoel vervangen, zodat het scheprad weer recht hing en er weer sprake was van een maalvaardige molen. Ook werd een balk in het bovenhuis versterkt met kunsthars en een mantelstijl in de ondertoren vervangen.

Schoterveense molen

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen wordt vernoemd naar de vroegere polder die hij kon bemalen. Ook wordt de molen wel aangeduid als „De Stoop", waarmee de laatste vakmolenaar Van der Stoop wordt bedoeld.

Deze molen heeft van de 'volwassen' molens in Nederland het, in verhouding tot het wiekenkruis, snelst draaiende scheprad. De molen kan in theorie (een polder is er feitelijk niet meer) enorm veel water verzetten.

Schoterveense molen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Schoterveense molen

Actuele foto's
Schoterveense molen, Haarlem, Foto: Pedro Germes (27-10-2015)
© Foto: Pedro Germes (27-10-2015)
Schoterveense molen, Haarlem, Foto's Ton Koorevaar (18-8-2010) | Database Nederlandse molens
© Foto's Ton Koorevaar (18-8-2010)
Schoterveense molen, Haarlem, Foto: Pedro Germes (29-1-2017)Een foto die de redelijk slechte biotoop van de molen weergeeft. De foto is vanuit zuidwestelijke richting genomen kijkend naar het noordoosten.
© Foto: Pedro Germes (29-1-2017)
Een foto die de redelijk slechte biotoop van de molen weergeeft. De foto is vanuit zuidwestelijke richting genomen kijkend naar het noordoosten.
Schoterveense molen, Haarlem, Foto's: Abel van Loenen (17-6-2012).
© Foto's: Abel van Loenen (17-6-2012).
Schoterveense molen, Haarlem, Foto: Piet Glasbergen (12-8-2013)
© Foto: Piet Glasbergen (12-8-2013)
Schoterveense molen, Haarlem, Foto's Ton Koorevaar (18-8-2010) | Database Nederlandse molens
© Foto's Ton Koorevaar (18-8-2010)
Schoterveense molen, Haarlem, Foto: Pedro Germes (5-2-2017)
© Foto: Pedro Germes (5-2-2017)
Schoterveense molen, Haarlem, Foto: Pedro Germes (5-2-2017)
© Foto: Pedro Germes (5-2-2017)

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: maandag 6 februari 2017 | Foto Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Schoterveense molen, Haarlem home vorige pagina