Nederlandse Molendatabase
Den Hout, Noord-Brabant

De Hoop

De Hoop

1837
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Ruiterspoor 8
4911 BB Den Hout
Noord-Brabant
X: 115041 Y: 407633
N 51.656096 O 4.809740
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Den Hout
Oosterhout
Gemeente Oosterhout, sectie O, nr. 953
Gemeente Oosterhout
Gemeente Oosterhout is eigenaar sinds 1975; daarvoor de fam. Kock-Braat
Maalvaardig
2016: 145.845
2015: 59.984
2014: 128.979
2013: 121.934
2012: 118.985
2013: restauratie
2015: restauratie
Het malen van graan, thans op vrijwillige basis
-
Op afspraak
Groot
509
NB074
02593
31682

Vaags
Groot Wesseldijk

De Hoop

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen, heel licht getailleerd gemetseld
Gedekt met dakleer
22.80 / 23.00 m.
Oud-Hollands
Zeer lang, minstens vanaf 1900, heeft deze molen op de binnenroede zelfzwichting gehad.
In 1942 werd op beide roeden het systeem Van Bussel (met zeilen) aangebracht. Bij de grote restauratie van 1976 is gekozen voor Oud-Hollands.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Derckx 0197 buiten 1976 1976 buiten aanw. 23.00
klik voor meer info Derckx 0198 binnen 1976 1976 binnen aanw. 22.80
klik voor meer info Pot 2312 buiten 1914 1914? buiten 1976 23.96
klik voor meer info Pot 1572 binnen 1889 1889? binnen 1976 22.65
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Enthoven & Co, L.I. 0603 1874 ? aanw. 05.10
Engels; kruilier
Vlaamse vang; vangbalk met haak; vangstok; kneppel; pal
Eén koppel 17der en één koppel 16der kunststenen; koekenbreker; sleepluiwerk
Bovenwiel 72 kammen
Bovenschijfloop 31 staven, steek 11,3 cm.
Spoorwiel 75 kammen
Steenschijflopen 28 staven, steek 9,8 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 6,22

N.B. Oorspronkelijk had één van de steenschijflopen 33 staven en was de overbrenging dus 1 : 5,28
van de belt: 3,20 m.

De Hoop

Versiering

Zeer eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met de jaartallen '1836' en '1976'.

De Hoop

De Hoop

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van deze molen begon, toen, zoals dat in archiefstukken staat genoteerd: Adriaan Quiryn Beljaars assessor (wethouder) der gemeente Hoge en Lage Zwaluwe vraagt aan Z.M. de Koning (Willem I) vergunning om een korenmolen op te richten op Den Hout, schrijvende, dat die daar tot op heden ontbrak en er 1300 zielen zijn.
Daarop werd door de 3 molenaars uit Oosterhout gereageerd. Dat waren: 1. Willem Clephas op den Hogen Stenen Windkorenmolen; 2. Adriaan Mertens op den Standaardmolen; 3. Simon Janssens namens de gebroeders Katers molenaar op den Lagen Stenen Windkorenmolen.
Ze schreven aan Z.M. dat Den Hout wel geen molen had maar aan twee zijden tegen hun molens aansloot en er nooit een klacht was gehoord dat de beide stenen molens in Oosterhout indertijd voor exorbitant hoge prijzen waren aangekocht van het Domein in het vaste vertrouwen dat er nimmer zou worden toegestaan, dat er meer molens werden opgericht dat de supplianten met zware huishoudens waren belast en aan personele belasting alleen ƒ 300,-- moesten opbrengen, wat niet meer mogelijk zou zijn als een 4e molen hun inkomsten zou verminderen, dat een 4e molen het dubbele aantal ambtenaren zou vergen om te surveilleren, dat zij daarom verzochten het eerst genoemde request van de hand te wijzen.
Ook de bakkers van Den Hout protesteerden: Wij ondergetekenden, brood-bakkers op t gehucht den Hout, verklaren dat de 3 windmolens onder Oosterhout genoegzaam in staat zijn om het benodigde graan ook voor ons gehucht te malen, zijnde het ons nimmer gebleken, dat er gebrek aan het benodigde meel is geweest. Oosterhout 29 nov. 1835. De bakkers: J. Nuyten en Jean Baptist van der Hoofden.
Ondanks de tegenwerking van molenaars en bakkers kreeg A. K. Beljaars uit de Zwaluwe op 18 april 1836 vergunning om op Den Hout een windkorenmolen te bouwen.

De eerste pachter-molenaar, die zich hier op 5 mei 1836 vestigde was Gerardus Schonkeren, gehuwd met Henrica Beljaars. Hij werd als pachter opgevolgd door Jacobus Johannes Michiel, die met de dochter van Schonkeren was gehuwd. De Zwaluwse bakker Abraham Beljaars erfde de molen in 1866 en na hem Adrianus Beljaars. Jacobus Johannes Michiel verwierf de molen bij legaat in 1898 en verkocht deze in het zelfde jaar aan Adrianus Theodorus Kock.
In 1924 werd het molenhuis gesloopt, waarna een nieuwe woning werd gebouwd.

In de Tweede Wereldoorlog raakte deze molen zwaar beschadigd, maar er volgde herstel, waarbij ook het stroomlijnsysteem Van Bussel werd aangebracht. Na de oorlog werd een mechanische maalderij in gebruik genomen en kwam de molen tot stilstand, met tenslotte ernstig verval als gevolg.

Mevrouw A. Kock-Braat verkocht de molen in 1975 aan de gemeente, waarna een restauratie volgde. Na herstel van het hekwerk op de wieken en het voegwerk in de molenromp in 1985, werd de molen tien jaar later maalvaardig gemaakt.

In de deels afgegraven molenbelt, waarin voorheen een pakhuis en timmerbedrijf waren ondergebracht, is momenteel een slijperij gevestigd. Van de twee inrijpoorten is de zuidelijke poort dichtgemetseld. De bogen boven de vensters en deuren in de gele bakstenen molenromp zijn opvallend wit geschilderd.

In 2013 is het nodige werk verricht, met name wat betreft de doorslag van de muren, niet alleen boven de grond, maar ook daaronder. Een deel van de molenberg werd afgegraven om de problemen de baas te kunnen.

Dit werk was niet voldoende: zo was de kap aan flink herstel toe, moest het metselwerk grondig worden herzien en ook zeer veel gebeuren aan het gaandewerk.
In juli 2015 werd het werk opgeleverd:
- metselwerk buitenkant, de stenen romp is op één plaats over de gehele lengte vernieuwd;
- bovenwiel nieuwe voering en ruimte tussen kruisarmen opgevuld;
- gangwerk, ook de koningspil, gecentreerd;
- maalstenen waterpas gelegd;
- lange schoor aangescherfd;
- kuip eraf en delen vervangen, houten klemband om kuip vervangen;
- inrijpoort voorzien van nieuw kleedhout;
- binnenkant molen muren met kalk verf behandeld (is nu weer wit. i.p.v. schimmelvlekken);
- loden kraag om de ramen aan de buitenzijde;
- roeden doorgeschoven;
- nieuwe ringleiding om de romp heen;
- kruipalen rechtgezet en/of vervangen;
- grote schilderbeurt, waarbij de oorspronkelijke kleuren zoveel mogelijk terug zijn gegeven.

De Hoop

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen heeft geen penbalk, maar een op de overring aangebracht vulblok. Om de voor deze kap veel te lange tweedehands as passend te maken heeft men de pen vrijwel afgeslepen.

T. Meesters, P. Kruisenga. H. van Velzen: Korenmolen "De Hoop" te Den Hout in historisch en technisch perspectief bekeken. Uitgave Vereniging 'De Westbrabantse Molens'. Roosendaal 2002

De Hoop

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De Hoop

Actuele foto's
De Hoop, Den Hout, Foto: Tony Hop (05-06-2015)De Hoop in de eindfase van een uitgebreide restauratie. Op dit moment wordt de molen geheel geschilderd. | Database Nederlandse molens
© Foto: Tony Hop (05-06-2015)
De Hoop in de eindfase van een uitgebreide restauratie. Op dit moment wordt de molen geheel geschilderd.
De Hoop, Den Hout, Foto: Tony Hop (05-06-2015)Een blik op het vernieuwde metselwerk op (een deel van) de romp. Dit was een van de grootste werkzaamheden tijdens de restauratie. | Database Nederlandse molens
© Foto: Tony Hop (05-06-2015)
Een blik op het vernieuwde metselwerk op (een deel van) de romp. Dit was een van de grootste werkzaamheden tijdens de restauratie.
De Hoop, Den Hout, Foto: Frits Kruishaar (1-9-2012). | Database Nederlandse molens
© Foto: Frits Kruishaar (1-9-2012).
De Hoop, Den Hout, De Hoop draaiende op het zuidoosten.  Foto: Tony Hop (31-1-2014). | Database Nederlandse molens
© De Hoop draaiende op het zuidoosten.
Foto: Tony Hop (31-1-2014).
De Hoop, Den Hout, Foto's: Piet Glasbergen (5-9-2013).
© Foto's: Piet Glasbergen (5-9-2013).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: donderdag 7 januari 2016 Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Hoop, Den Hout home vorige pagina