Nederlandse Molendatabase
Rotterdam-Overschie, Zuid-Holland

De Speelman

De Speelman

1971 (1712 / 1871 / 1941)
Stellingmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Overschiese Kleiweg 775
3045 LN Rotterdam
Zuid-Holland
X: 90143 Y: 439323
N 51.938579 O 4.444030
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Rotterdam-Overschie
Rotterdam
Gemeente Overschie, sectie B, nr. 4995
Vereniging De Hollandsche Molen
Maalvaardig
2015: 119.663
Het malen van graan op vrijwillige basis
T. Edixhoven / J. de Jong
06-12730551 / 010-4422343
Woensdag en zaterdag 10.00 - 15.00 uur
Niet onbelangrijk maar wordt sterk beperkt door bomen in het park Overschie
1085
ZH109A
10336
32928

Vaags
Groot Wesseldijk

De Speelman

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen
Gedekt met dakleer
26,15 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft voor en na de overplaatsing nooit een wiekverbetering gekregen.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Derckx 0536 buiten 1986 1988 buiten aanw. 26.15
klik voor meer info Derckx 0577 binnen 1988 1988 binnen aanw. 26.15
klik voor meer info Derckx 0071 buiten 1971 1972 buiten 1988 26.10
klik voor meer info Derckx 0072 binnen 1971 1972 binnen 1988 26.10
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje 0822 1872 1971 aanw. 05.19
39 houten rollen; kruihaspel
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok
Eén koppel 17der kunststenen en één koppel 16der blauwe stenen; regulateur; mengketel; elektrisch luiwerk
Bovenwiel 79 kammen
Bovenschijfloop 33 staven, steek 10,5 cm.
Spoorwiel 73 kammen
Steenschijflopen 20 staven, steek 11,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 8,74

De Speelman

Versiering

Bijzonder sierlijke baard, overwegend lichtblauw geverfd, rood afgebiesd, met in groen uitgevoerd snijwerk en in goud het jaartal '17 12'

Op 18 mei 1712 legde 5-jarige Willem Claesz. Van Harmelen de eerste steen voor een nieuwe stenen molen op dezelfde plek aan de Delftweg. Een gedenksteen, ingemetseld in de huidige molen, herinnert aan deze gebeurtenis:
In de vreese des Heeren
Met goeden arrebeidt
Heeft Willem Claesz. van Harmelen
Van deese muule de eerste steen geleidt
Om daarmede te malen voor diegene
Die het wel met syn Vader meene
De 5 maand den 18 dagh
17 K.I.V.H. 12

Een gevelsteen herinnert aan de verplaatsing en opbouw van 1971:
Deze steen is geplaatst door mejuffrouw S. M. Krijgsman, voorzitter van de Wijkraad voor Overschie, welk college besloot tot de herbouw van deze molen De Speelman, Overschie 11 juni, 1971.

De Speelman

Verwijzingen

De Speelman

Geschiedenis

Geschiedenis

In 1492 ging de ambachtsheerlijkheid van Overschie over in handen van de Stad Delft. Het recht van de wind te Ouderscie kwam aan Delft toe. In 1514 vinden wij het in de stadsrekening van Delft als inkomen geboekt.
Zeker is dat in 1557 aan de Delftweg even ten noorden van Overschie al een windmolen stond.
In dat jaar benaderde de toenmalige molenaar, Philip Dirckx de burgemeester en schepenen van Delft met het verzoek om zijn molen, die door de wind was omgewaaid, te mogen herstellen. Waarschijnlijk ging het om een standerdmolen.
In de loop van de 17e en 18e eeuw zijn op de meeste plaatsen in ons land de houten standerdmolens vervangen door houten of stenen bovenkruiers, in Overschie gebeurde dit ook.
De molen, genaamd De Hoop werd opgetrokken in gele ijsselsteentjes met rode bakstenen versieringen. De nieuwe molen was een grondzeiler. Tot in het begin van de 19e eeuw werd de molen bemalen door leden van het molenaarsgeslacht Van Harmelen. Rond 1809 moet de molen in eigendom zijn overgegaan aan Dirk de Lange en in die dagen werd De Hoop verhoogd en van een lage stelling voorzien. De vlucht bedroeg toen ruim 26 meter.
In 1860 was de molen inmiddels aangekocht door Pieter Speelman en diens zoon Arie vestigde zich in Overschie als molenaar en koopman. De zaken floreerden en in 1900 besloot de familie tot de bouw van een stoommaalderij met pakhuis op het vlietland langs de Schie, tegenover de molen. De stoommaalderij nam het maalwerk grotendeels over en in 1925 kwam de molen nagenoeg stil te staan.

In de meidagen van 1940 lag de molen onverwacht in de vuurlinie: vanuit Delft rukten Nederlandse troepen op naar Overschie om de omsingelde Duitse parachutisten, die zich daar verschanst hadden, te verjagen. In de molen hadden de Duitsers een uitkijkpost geplaatst en de Nederlandse artillerie nam daarom de molen onder vuur. De Hoop werd zwaar getroffen en wel dermate ernstig, dat de familie Speelman kort na de capitulatie al overwoog, de molen te slopen.
Uiteindelijk vond in 1941 toch herstel plaats door de firma Ottevanger en kwam de molen weer in bedrijf: er werd tarwe gemalen, daarnaast houtblokken gezaagd voor gasgeneratoren. Het was immers oorlog en brandstof dus schaars.

Na de oorlog bleef de molen maalvaardig, maar gedraaid werd er niet veel meer.
In de jaren zestig meldde zich een nieuwe bedreiging. Was de molen in de 19e eeuw te laag; nu werd hij te hoog bevonden. De Hoop stond namelijk precies in de aanvliegroute voor de start- en landingsbaan van het vliegveld Zestienhoven. De molen moest daarom maar verdwijnen. Daartegen rees in Overschie veel protest.
Een actiecomité onder leiding van mevrouw S.M. Krijgsman, voorzitter van de toenmalige Wijkraad Overschie, wilde gelden bijeen te brengen voor herbouw van de molen op een andere plaats. Dat ging niet vanzelfsprekend. De gemeente Rotterdam toonde aanvankelijk maar weinig enthousiasme. Pas na heel veel overleg werd overeenstemming bereikt over de plek. Op de hoek van de Oude Kleiweg en de Overschiese Kleiweg was nog een stukje landelijk groen, waar de molen goed tot zijn recht zou komen.

In oktober 1970 werd de eerste paal geslagen. Naast overheid en bedrijfsleven steunde ook de burgerij de actie tot herbouw. Ook de familie Speelman steunde de actie van harte. Het eigendom van de molen werd overgedragen aan Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam, die ook de directie voerde bij afbraak en opbouw.
De benodigde gele handvormsteentjes werden uit Friesland aangevoerd. Het maalwerk van De Hoop werd grotendeels herplaatst.

De exploitatie van De Speelman is in handen van de De Stichting behoud molen De Speelman. De molen is sinds 1971 regelmatig in bedrijf en er wordt ook gemalen.

Van de oude romp van De Hoop bleef het onderste gedeelte staan en dat is nog steeds goed zichtbaar vanaf de snelweg A13.

De Speelman

Aanvullingen

Aanvullingen


Op zijn oude locatie heette deze molen 'De Hoop'. De verplaatsing van 1971 was aanleiding hem te herdopen tot 'De Speelman', naar de familie die zoveel jaren eigenaar was. In de volksmond heette 'De Hoop' al langer 'de molen van Speelman'.

De Speelman

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De Speelman

Actuele foto's
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
© Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012) | Database Nederlandse molens
© Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
© Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto: Harmannus Noot (28-5-2005). | Database Nederlandse molens
© Foto: Harmannus Noot (28-5-2005).
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto: Rob Pols (7-7-2003) | Database Nederlandse molens
© Foto: Rob Pols (7-7-2003)
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
© Foto: Ton Koorevaar (18-8-2012)
De Speelman, Rotterdam-Overschie, Foto's: Rob Pols (10-9-2014)
© Foto's: Rob Pols (10-9-2014)

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 7 januari 2017 | Foto Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Speelman, Rotterdam-Overschie home vorige pagina