Nederlandse Molendatabase
Leiden, Zuid-Holland

Stadsmolen

Stadsmolen

1856 / 1981
Grondzeiler
Ronde stenen molen
Poldermolen
Gooimeerlaan 5
2316 JZ Leiden
Zuid-Holland
X: 94159 Y: 465301
N 52.172502 O 4.497798
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Leiden
Leiden
Gemeente Leiden, sectie N, nr. 199
Molenstichting Leiden en Omstreken
De Molenstichting Leiden en Omstreken is eigenaar sinds 20 september 2016, daarvoor de gemeente Leiden sinds 1959, daarvoor de Stadspolder vanaf de bouw.
Maalvaardig
2015: 70.000
2014: 150.000
2013: 160.000
2012: 150.000
Bemalen van de vm. Slagh- of Stadspolder (resterend gedeelte), thans op vrijwillige basis
Philip Pijnnaken/ Jorinde Vroeijenstijn
06-58927644
Op afspraak
Gering: de molen staat ingebouwd en -gegroeid; een naastgelegen hoogspanningsmast werkt sterk verkleinend
1032
ZH035
12278
24697

Vaags
Groot Wesseldijk

Stadsmolen

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen, sterk flesvormig gemetseld
Gedekt met riet
21,00 m.
Systeem Fauël met automatische remkleppen en uitneembare steekborden op beide roeden
Van 1954 tot 1979 had de molen imitatie-fokwieken (vaak foutief 'half-verdekkerd' genoemd). Deze door A.J. Dekker bedachte 'spleetwiek' vormde een inbreuk op het octrooi van ir. P.L. Fauël en was daarom omstreden. Deze molen was de laatste die dit systeem nog had, zij het dat dit door het langdurige verval vrijwel was verdwenen.
Bij de grote restauratie van 1979/81 kreeg de molen Oud-Hollands (al waren eigenlijk fokwieken voorzien).
In 2013 is alsnog het systeem Fauël (fokwieken) met automatische remkleppen en uitneembare steekborden op beide roeden aangebracht.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Derckx 0289 buiten 1978 1981 buiten aanw. 21.00
klik voor meer info Derckx 0290 binnen 1978 1981 binnen aanw. 20.80
klik voor meer info Pot 2538 binnen 1923 1923? binnen 1979 20.80
klik voor meer info Pot 1972 buiten 1904 1904 buiten 1979 20.80
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Schretlen & Co, D.A. g.n. 1856 1856 aanw. 04.02
41 houten rollen; kruihaspel
Vlaamse vang; vangbalk met haak; vangstok; kneppel
IJzeren scheprad, Ø 4,93 m.; breed 0,30 m. in de molen.
Bovenwiel 50 kammen
Bovenschijfloop 24 staven, steek 13,5 cm.
Onderschijfloop 17 staven
Onderwiel 68 kammen, steek 14,7 cm.
Overbrengingsverhouding 1,92 : 1
P. Kapteijn den Bouwmeester (1856)
Fa. Verbij / Fa. Hegeman (1979/81)

Stadsmolen

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, met uitgehakt en in rood uitgevoerd het jaartal '1856' en enige kleine versieringen.

Stadsmolen

Verwijzingen

Stadsmolen

Geschiedenis

Geschiedenis

De Slagh- of Groote en Kleine Stadspolder bestond als waterschap reeds vóór 1641 en werd op 1 mei 1970 wegens ontpoldering opgeheven.

De huidige molen heeft diverse voorgangers gehad; de laatste was een in 1804 gebouwde houten molen, die in 1856 alweer moest worden afgebroken omdat deze sterk was verzakt. Zodoende verrees in 1856 aan de Slaaghsloot een nieuwe molen, en wel een rond stenen exemplaar met een zeer opmerkelijke flesvormig gemetselde romp.

De polder werd tot 1963 uitsluitend op windkracht bemalen; in dat jaar werd naast de molen een elektrisch aangedreven pomp geplaatst, maar de molen bleef in gebruik.
In 1967 volgde definitieve stilzetting; deels vanwege de inmiddels begonnen ontpoldering, maar vooral omdat de staat van onderhoud snel achteruit ging.

Plannen voor restauratie kwamen in de jaren '70 op gang: in 1979 werden de roeden gestreken en de kap naast de molen gezet. Bij nader onderzoek bleek echter dat de stenen romp op drie plaatsen over de gehele lengte gebroken was en niet meer kon worden hersteld: restauratie zou daarom vrijwel op complete herbouw neer gaan komen.

Vervolgens werd de molen geheel afgebroken en weer opgemetseld door de fa. Hegeman uit Ter Aar; de fa. Verbij uit Hoogmade deed het molenmakerswerk. Op Nationale Molendag 1981 was de molen voorlopig draaivaardig en als zodanig te bezoeken. Later dat jaar werd deze zeer grote reconstructie voltooid.

Van de oude molen resteren voeghouten, bovenas, bovenwiel en -schijf, koningspil, onderschijf, wateras en sintelstukken van het scheprad. Van het oorspronkelijke metselwerk bleven alleen de waterlopen en de binnenmuur over. Het onderwiel werd in tweede instantie alsnog afgekeurd en vervangen. Het woongedeelte is bij de herbouw niet meer hersteld, al werd de schoorsteen nog wel keurig gereconstrueerd.

Van de oorspronkelijke Grote en Kleine Stadspolder resteert thans nog ca. 50 ha. De Stork centrifugaalpomp, in 1963 geplaatst als hulggemaal voor de destijds nog ca. 350 ha. grote polder, doet thans als hoofdbemaling dienst en is in 2000 omgebouwd van handbediend naar automatisch. De molen kan zo nodig de polder eveneens bemalen.

In mei 2013 is het wiekenkruis opnieuw opgehekt en voorzien van fokwieken met regelborden en uitneembare steekborden. Dat was bij de herbouw van 1980/81 al de bedoeling geweest, maar ging toen niet door. Door de nog steeds verslechterende molenbiotoop was het inmiddels bijna niet meer mogelijk om het scheprad mee te kunnen laten draaien en daarom koos men vele jaren later dus alsnog voor fokken. Ook is de kleurstelling gewijzigd en min of meer teruggebracht naar de toestand van 1950, toen de molen bedrijfsvaardig was met de imitatie-fokwieken. Dus zijn ook de witte 'sokken' weer teruggebracht op de roeden, wat de Stadsmolen weer een nieuw/oud aanzien geeft.

Molenaars van deze molen
:
Abraham Kroon (1850 - 1858, maalde dus ook op de voorganger)
Henrik Hunterman (1859 - 1898)
P. van der Pouw Kraan (1898 - 1904)
B. van der Pouw Kraan (1904)
M. van der Pouw Kraan (1905 - 1913)
Willem van den Berg (1913 - 1920)
Boudewijn Merbis (1920 - 1945)
Henk Merbis (1945 - 1947)
Jan van der Pouw Kraan (1947 - 1967; daarna op vrijwillige basis tot 2003).

Stadsmolen

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen is vernoemd naar de (nu grotendeels verdwenen) polders die hij kon bemalen: de Grote en Kleine Stadspolder.

De stenen romp vertoont een merkwaardige 'flesvorm'. Bij geen enkele molen in Nederland was dat zo duidelijk aanwezig als hier, tot 2010: toen werd de stenen romp van boezemmolen Nr. 6 te Haastrecht na bijna 100 jaar onttakeling gecompleteerd. Deze (veel grotere) molen heeft eveneens in sterke mate die bijzondere vorm.

De Slaaghsloot, waarop de molen uitmaalt, wordt vanouds "Stinksloot" genoemd. Al in 1835 wordt in Leidse kranten deze naam gebruikt. Vooral later werd die naam niet zozeer bekend als wel berucht: allereerst vanwege het rioolgemaal dat hier stond (allang vervangen door een zuiveringsinstallatie), maar ook omdat hier de dode dieren uit de stad werden begraven. Die werden in een groot gat gedumpt waarover ongebluste kalk werd gegooid. Het kon hier soms ondraaglijk stinken: het kwam voor dat men de kalk vergeten was en molenaar Merbis aarde op de ontbindende rotzooi moest gooien om de stank te remmen. De kleine molenaarswoning werd anno 1936 dan ook gebouwd omdat Merbis min of meer de molen uitstonk!

F. Grims, Ontstaan en geschiedenis van de poldermolens in Leiderdorp (Leiderdorp 2009),
pp. 187 - 204.

Stadsmolen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Stadsmolen

Actuele foto's
Stadsmolen, Leiden, In het midden tussen de flat en de molen - heel klein - de andere Leidse molen De Valk. Foto: Rob Pols (12-7-2012).
© In het midden tussen de flat en de molen - heel klein - de andere Leidse molen De Valk. Foto: Rob Pols (12-7-2012).
Stadsmolen, Leiden, Foto: Toby de Kok (16-9-2007). | Database Nederlandse molens
© Foto: Toby de Kok (16-9-2007).
Stadsmolen, Leiden, Foto: Philip Pijnnaken (20-8-2004). | Database Nederlandse molens
© Foto: Philip Pijnnaken (20-8-2004).
Stadsmolen, Leiden, Hier nog met Oud-Hollandse ophekking. Foto: Toby de Kok (16-9-2007). | Database Nederlandse molens
© Hier nog met Oud-Hollandse ophekking.
Foto: Toby de Kok (16-9-2007).
Stadsmolen, Leiden, Foto: Philip Pijnnaken (8-6-2013). | Database Nederlandse molens
© Foto: Philip Pijnnaken (8-6-2013).
Stadsmolen, Leiden, Foto: Philip Pijnnaken (8-6-2013).
© Foto: Philip Pijnnaken (8-6-2013).
Stadsmolen, Leiden, Foto: Leo Middelkoop (28-7-2013). | Database Nederlandse molens
© Foto: Leo Middelkoop (28-7-2013).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: maandag 9 januari 2017 | Verwijzingen Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Stadsmolen, Leiden home vorige pagina