molens

u heeft gezocht op type is 'Tjasker' en lokaal type is 'boktjasker'
* State
locatie
Augustinusga / Stynsgea, Fryslân
functie
poldermolen
laatst aangepast 08-07-2024
meest recente aanpassing
Overig
locatie
Blessum, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 02-07-2024
locatie
Deinum, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 02-07-2024
locatie
Heerenveen/ It Hearrenfean, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 18-06-2023
locatie
Heerenveen/ It Hearrenfean, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 18-06-2023
locatie
Nijetrijne, Fryslân
functie
poldermolen
laatst aangepast 16-04-2024
meest recente aanpassing
Geschiedenis
locatie
Opeinde/ De Pein, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 01-07-2024
locatie
Rijperkerk/ Ryptsjerk, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 02-07-2024
locatie
Wijckel/ Wikel, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 24-06-2019
locatie
Wouterswoude/ Wâlterswâld, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 04-07-2024
locatie
Wouterswoude/ Wâlterswâld, Fryslân
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 04-07-2024
locatie
Arnhem, Gelderland
functie
poldermolen
laatst aangepast 01-09-2023
meest recente aanpassing
Conversie
locatie
Arnhem, Gelderland
functie
poldermolen
verdwenen
laatst aangepast 01-08-2023
locatie
Marum, Groningen
functie
veenderijmolen
verdwenen
laatst aangepast 16-08-2023