Molen Oostendorper Molen voorganger, Haaksbergen

Haaksbergen, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
Oostendorper Molen voorganger
modeltype
Watermolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
beek
Buurserbeek
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
15124
oude dbnr.
V15124
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Haaksbergen
plaatsaanduiding
Watermolenweg
beek
Buurserbeek
gemeente
Haaksbergen, Overijssel
streek
Twente
geo positie
X: 246986, Y: 461774
N: 52.13650, O: 6.73085

constructie

modeltype
Watermolen
krachtbron
water
kenmerken
functie
gangwerk
wateras
rad
rad diameter
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
In 1544 was sprake van de molen "bij de Vedde", een bisschoppelijke molen, vanaf 1528 keizerlijk domein, verpacht in naam van de Hollandse Rekenkamer in Den Haag. Toen bleek de molen in ruynoesicheit ende vervallenheit" te verkeren, als gevolg van de laatste Gelderse oorlog. De rentmeester kreeg van ondermeer "ein expert ende vervaren tymmerman op moelen gnant Mester Jan van Tibbergen the Haixberge" de raad de molen een stuk stroomopwaarts op een gunstiger plek opnieuw op te bouwen, met gebruik van bruikbare delen van de oude molen. Aldus geschiedde, dat werd de in 1584 verbrande voorganger van de bestaande Oostendorper Molen.

Opmerkelijk is, dat in 1633 Willem Ripperda toestemming kreeg, de 'Oosterdorper watermeule in Haexbergen' te herbouwen. Die bewoording duidt op een bestaand begrip, al was die Oosterdorper molen, verbrand in 1584, tot dusver niet herbouwd. Willems vader had in 1600 een windmolen in Haaksbergen (Tenbruggencatenummer 15105) mogen bouwen en zodoende zat men om de watermolen kennelijk niet dadelijk verlegen. De vergunning van 1633 wijst er dus op, dat de molen die in 1584 verwoest was, Oostendorper molen heette, jarenlang in puin bleef liggen en in 1633 en volgende jaren werd hersteld.

Bron: Hagens H. "M's Mulders Meesters" 1978 p. 426.