Molen De Zoeker, Zaandam

Zaandam, Noord-Holland
b

korte karakteristiek

naam
De Zoeker
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
oliemolen
bouwjaar
herbouwd
1968
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het slaan van olie op professionele basis; daarnaast zeer belangrijk als toeristenmolen

adres
Kalverringdijk 31
1509 BT Zaandam
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
11754
oude dbnr.
B755
Meest recente aanpassing
| Tellerstand
media-bestand
Molen 11754 De Zoeker (Zaandam)
Koen van der Maat (9-8-2016)

locatie

plaats
Zaandam
gemeente
Zaanstad, Noord-Holland
kadastrale aanduiding
Gemeente Zaandam, sectie A, nr. 495
geo positie
X: 116301, Y: 498849
N: 52.47601, O: 4.81761
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot; markant gelegen aan de Zaanoever met de andere molens van de Zaanse Schans

contact en bezoek

bezoek/postadres
Kalverringdijk 31
1509 BT Zaandam
molenaar
Ruud Nieuwhof
telefoon
075-6287942
e-mail

website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
ja
op afspraak
ja
openingstijden

1 april - 1 oktober: zondag t/m vrijdag 9.30 - 16.30 uur voor groepen. 
Daarbuiten op afspraak

toegangsprijzen
winkelinformatie

Olieproducten en ansichtkaarten

meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Zoeker via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Grenen achtkant, gedekt met riet, op eiken onderbouw met aangebouwde schuur
kap
Gedekt met riet
inrichting

Eén koppel kantstenen, voor- en naslag; vijf stampers; twee vuisters; koekenbreker; buil

versieringen

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het jaartal '1672'.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Rollenkruiwerk; 58 ijzeren rollen. Kruilier.
vlucht
22,50 / 22,00 m.
vang
Stutvang; 3 scharnierende stukken. Vangbalk met duim; vangstok. Trekvang; pal.
overbrenging

Bovenwiel 56 kammen
Bovenbonkelaar 25 kammen, steek 11,8 cm.
Steenschijfloop 15 staven
Steenwiel 72 kammen, steek 13,6 cm.
Onderbonkelaar 22 kammen
Wentelwiel 55 kammen, steek 11,7 cm.
Kranswiel voorslag 36 kammen
Overwerker 36 kammen
Roerwiel 15 kammen
Kranswiel naslag 38 kammen
Overwerker 36 kammen
Roerwiel 12 kammen
Overbrengingsverhouding kantstenen 2,14 : 1
Overbrengingsverhouding wentelas 1 : 1,11

hoogte
van de stelling: 4,30 m.
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Vaags ✉︎ 505 buiten 2021 2021 buiten aanw. 22,34
Derckx ✉︎ 954 binnen 2001 2002 binnen aanw. 22,50
Beudeker ✉︎ g.n. buiten 1964 1964? buiten 2021 22,00
Pot ✉︎ 629 binnen 1871 1925 binnen 2001 22,00
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Enthoven & Co, L.I. ✉︎ 431 1865 1872? aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het slaan van olie op professionele basis; daarnaast zeer belangrijk als toeristenmolen

molenmaker
? (1676) Fa. Jonker, Zaandijk (1968)
afkomstig van
omwentelingen
eigendomshistorie

Vereniging De Zaansche Molen is eigenaar sinds 1968, daarvoor de gemeente Zaandijk sinds 1950

geschiedenis

De windbrief van deze molen is gedateerd op 27 april 1676 en uitgegeven aan Claas Pietersz. Baes. Uit oude rekeningen blijkt echter dat 'De Zoeker' in ieder geval in 1673 al bestond maar mogelijk als oliemolen nog eerder was gebouwd. Op 18 september 1779 raakte hij in brand, maar hoewel de kap verloren ging, bleef hij verder behouden.

De Zoeker was oliemolen tot 1891. In dat jaar werd de molen ingericht als verfmolen. Omstreeks 1905 kwam de molen stil te staan, tot in 1912 een apotheker hem aankocht, er Belgische persen in plaatste en cacaodoppen vermengd met ongebluste kalk ging uitpersen voor de bereiding van het geneesmiddel theobromine. Bij die gelegenheid werden ook maalstenen of doppenstenen aangebracht voor het vermalen van koffiedoppen en werd een petroleummotor als hulpkracht bijgeplaatst. De kantstenen bleven in gebruik om krijt te malen.

In 1914 kwam aan deze activiteit alweer een einde en volgde weer verbouwing tot oliemolen. Hiervoor werd het gehele oliewerk gebruikt van de Zaandamse oliemolen Het Rad van Avontuur, die in juni van dat jaar was gesloopt.

Op 26 februari 1925 werd 'De Zoeker' door een windhoos zwaar beschadigd. Sloop dreigde, maar een inzamelingsactie in de Zaanstreek bracht voldoende op om de molen te kunnen herstellen en molenaar Willem Hooyschuur weer kon malen.
Deze ramp leidde - bepaald niet onbelangrijk - ook tot oprichting van Vereeniging De Zaansche Molen, thans de oudste regionale molenvereniging van Nederland.

In 1950 kocht de gemeente Zaandijk 'De Zoeker' voor ƒ 7000,--. Hij bleef nog in bedrijf tot het overlijden van molenaar Jacob Kit in 1954.

Na vier jaar stilstand werd in 1958 een nieuwe exploitatievorm voor deze bijzondere molen gevonden in die als het Olieslagerscontract 1958 de geschiedenis in zou gaan.
In het Olieslagerscontract participeerde een aantal bedrijven dat zich bereid had verklaard de oliemolen als zodanig permanent in bedrijf te brengen en te houden. Hiertoe zou een molenaar in vaste dienst worden genomen en diens loon en werk zouden worden gegarandeerd. Omdat niet te verwachten was dat het olieslaan een lonende of winstgevende bezigheid zou zijn, werd overeengekomen het jaarlijks te verwachten exploitatietekort gezamenlijk te dragen. De naam Olieslagerscontract was ontleend aan een gelijknamige overeenkomst van onderlinge brandwaarborg, die in 1731 tussen de eigenaars van Zaanse oliemolens werd gesloten.
Hoewel het Olieslagerscontract 1958 inhoudelijk niets te maken had met brandverzekering leek het zinvol deze beroemde naam uit het stof der geschiedenis op te diepen. In het nieuwe Contract garandeert nu een aantal bedrijven aan de laatste malende oliemolen ter wereld vast werk en de molenaar een vast loon. Het Olieslagerscontract 1958 trad op 15 november 1958, na de totstandkoming van een grote restauratie, in werking.

Bijna 300 jaar stond de molen aan de Zaandijker Sluissloot, in Zaandijk, maar kon daar niet gehandhaafd blijven. Vanaf ca. 1960 waren namelijk bebouwingsplannen voor de omgeving ontwikkeld, waardoor de vrije windvang verloren zou gaan en de molen tot een stilstaand monument worden.
Zover is het echter niet gekomen, want al spoedig gingen stemmen op om 'De Zoeker' te verplaatsen naar de Zaanse Schans. Hier lag aan de Zaan nog de werf van de 17de eeuwse oliemolen 'De Wind', die op 22 november 1914 door brand verloren was gegaan.
Op deze plaats werd op een geheel nieuwe fundering een nieuw onderachtkant gebouwd en het houtskelet van de oude molenschuur van 'De Zoeker' opgericht. Na vele voorbereidingen werden in de nacht van 2 op 3 augustus 1968 door middel van een spectaculaire verplaatsingsoperatie bovenachtkant, kap en wiekenkruis, naar de nieuwe plaats overgebracht en op de reeds gereedgemaakte onderbouw geplaatst. Nog in datzelfde jaar werd de herbouw voltooid en werd de molen in eigendom overgedragen aan de Vereniging De Zaansche Molen. Sindsdien wordt er weer regelmatig op windkracht olie geperst uit pindablies (aardnotenafval) en cacaoschroot fijngemalen en gebuild.

Molenaars van 'De Zoeker' zijn sinds 1958 geweest: Jacob Kaal, later opgevolgd door zijn zoon Piet Kaal; thans is Ruud Nieuwhof hier al vele jaren de blokmaler.

 

Constructie
Het eiken onderachtkant van deze molen is in 1968 geheel nieuw gemaakt. Het bovenachtkant is gemaakt van grenen en is vrij licht van constructie. Het heeft, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, niet twee, maar drie bintlagen. De kap die duidelijk jonger is en waarschijnlijk na de brand in 1779 werd vernieuwd, kruit op ijzeren rollen, in een kuip zonder neuten. Boventafelement, rolvloer en kuip zijn waarschijnlijk ook al eens vernieuwd, mogelijk gelijktijdig met de kap.
De bovenas is afkomstig uit de in 1872 gesloopte oliemolen 'De Engel' te Wormerveer, die evenals 'De Zoeker' in die tijd eigendom was van de firma T. Crok. De constructie van het bovenwiel is van geheel afwijkende aard en doet vermoeden dat er in het verleden met de molen geëxperimenteerd is. Vandaar misschien ook de naam De Zoeker.
In of kort na 1950 is het wiel voorzien van de buitenste, thans dienstdoende kammen. Hoewel het verhaal gaat dat 'De Zoeker' oorspronkelijk zou zijn gebouwd voor de droogmaking van de Beemster, moet dit sterk worden betwijfeld: de achtkantconstructie wijkt daarvoor in verscheidene opzichten teveel af van wat voor een poldermolen gebruikelijk was. Het totaalbeeld doet eerder vermoeden dat hier sprake is van een vroeg 17de eeuwse industriemolen. Het is niet ondenkbaar dat hij oorspronkelijk een andere functie had of zelfs op een andere plaats heeft gestaan. Het lijkt hoe dan ook onwaarschijnlijk dat deze molen ooit als nieuwe oliemolen is gebouwd.

De molen is op een voor een oliemolen gebruikelijke wijze ingericht met een voorslag en een naslag, beide met vuisters, stampers en een koppel kantstenen. Ook is er nog een cacaobuil aanwezig, terwijl er tot de verplaatsing in 1968 ook nog een koppel maalstenen was opgesteld.
Sinds 1968 is het zuidelijk deel van de molenschuur ingericht als molenaarswoning.

 

aanvullingen

unieke eigenschap

De enige professioneel op windkracht malende oliemolen ter wereld.

Door de vele experimenten in de loop der tijden met de inhoud van de molen, draait het thans aanwezige oliewerk ten opzichte van het wiekenkruis sneller dan dat in enig andere oliemolen ooit het geval was. De Zoeker is aldus de 'krapste maler' onder de oliemolens.

foto's

foto's