Molen van Houtman, Assen

Assen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Houtman
modeltype
Onbekende windmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06460 e
oude dbnr.
V12237
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Assen
plaatsaanduiding
nabij Hotel Oude Veenhoop, thans Oude Hoofdvaartsweg
gemeente
Assen, Drenthe
plaats(en) voorheen
Kloosterveen
geo positie
X: 231934, Y: 557221
N: 52.99646, O: 6.53311

constructie

modeltype
Onbekende windmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis

De molen werd in 1858 gebouwd voor H. Seubring en E. Trima.

25-11-1865: Provinciale Drentsche en Asser courant

 In den nacht van woensdag op donderdag brandde de molen van J. T. Houtman, op een kwartier afstands van de kom dezer gemeente, af. Oorzaak onbekend. Tot twaalf uur of daaromtrent, was op den molen, bij hevigen wind, gerst gepeld en toen de eigenaar, ter rust gegaan zynde, te één uur ongeveer ontwaakte, was de kap reeds verbrand en neergestort, en stond de molen in vollen brand. Zijne woning en twee daar naast staande huizen bleven, hoewel eene zee van vonken daarover vloog, gespaard. De stedelijke autoriteiten waren tegenwoordig en de brandspuiten deden goede diensten. In de Haagsche brandkast is de molen verwaarborgd voor f 7000. — 

In 1865 was J.T. Houtman de eigenaar (zie Winneweer; Spijk). 

De korenmolen verbandde in de nacht van 22 op 23 november 1865. Daarna werd er een opvolger gebouwd, weer een koren- en pelmolen.

aanvullingen

trivia

Ten Bruggencate geeft als ligging "1,8 km ten W der haven, a/d Dr. Hoofdvaart ZZe bij paal 2".

-----

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 4 NOVEMBER 1854


LW!
De Heer B.W. KIJMMELL te Peize is van plan
UIT TE BESTEDEN:
Het METSELWERK van een
ROGGE- EN PELMOLEN,
bij de VEENHOOP op de Smilde,
ter hoogte van 56 voeten beneden de zwikstelling, waarvan ’T BESTEK en TEEKENING te zien is bij den
Heer J.H. KIJMMELL op de Smilde.
Gadingmakenden worden uitgenoodigd, bij franco berigt, aan eerstgenoemde op te geven, voor welken
prijs zij het METSELEN, à 1000 steenen willen aannemen; voor den 1 December berigt.
NB! Voorts wordt genoemde MOLEN is HUUR aangeboden, om met Mei e.k. te aanvaarden.