Molen Molen van Houtman, Assen

Assen, Drenthe
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
Molen van Houtman
modeltype
Onbekende windmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
06460 e
oude dbnr.
V12237
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Assen
plaatsaanduiding
nabij Hotel Oude Veenhoop, thans Oude Hoofdvaartsweg
gemeente
Assen, Drenthe
plaats(en) voorheen
Kloosterveen
geo positie
X: 231.934, Y: 557.221
N: 52.99646, O: 6.53311

constructie

modeltype
Onbekende windmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De molen werd in 1858 gebouwd voor H. Seubring en E. Trima.

In 1865 was J.T. Houtman de eigenaar (zie Winneweer; Spijk).

De korenmolen verbandde in de nacht van 22 op 23 november 1865. Daarna werd er een opvolger gebouwd, weer een koren- en pelmolen.

aanvullingen

trivia
Ten Bruggencate geeft als ligging "1,8 km ten W der haven, a/d Dr. Hoofdvaart ZZe bij paal 2".

-----

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 4 NOVEMBER 1854


LW!
De Heer B.W. KIJMMELL te Peize is van plan
UIT TE BESTEDEN:
Het METSELWERK van een
ROGGE- EN PELMOLEN,
bij de VEENHOOP op de Smilde,
ter hoogte van 56 voeten beneden de zwikstelling, waarvan ’T BESTEK en TEEKENING te zien is bij den
Heer J.H. KIJMMELL op de Smilde.
Gadingmakenden worden uitgenoodigd, bij franco berigt, aan eerstgenoemde op te geven, voor welken
prijs zij het METSELEN, à 1000 steenen willen aannemen; voor den 1 December berigt.
NB! Voorts wordt genoemde MOLEN is HUUR aangeboden, om met Mei e.k. te aanvaarden.
afbeelding van onze ondersteuners