Molen van Scholten, Drouwen

Drouwen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Scholten
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
04415 d
oude dbnr.
V589
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Drouwen
plaatsaanduiding
dorp ZO-zijde, Bronnegerweg z.z.
gemeente
Borger-Odoorn, Drenthe
geo positie
X: 250341, Y: 552555
N: 52.95160, O: 6.80584

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1879 - 1895 verbrand
eigendomshistorie

Eigenaar: A. Scholten.

geschiedenis

Volgens Ten Bruggencate was de molen in 1862 al aanwezig, maar hij vermeldt geen brand in 1870.

Afgebrand 25 okt. 1895 (bron: P.G.C.) door onweer.
Bron: archief Ten Bruggencate.

01-04-1879: Asser courant 
Omtrent het verbranden van den molen te Drouwen wordt ons van daar, dd. 28 Maart, geschreven:
Gisteravond, omstreeks 10 uur, geraakte de korenmolen, toebehoorende aan A. Scholten alhier, in brand. Door den hevigen wind aangewakkerd, stond hij weldra in volle vlam, zoodat er aan blusschen niet te denken viel. In korten tijd was hij dan ook geheel afgebrand, zonder dat er meer schade door veroorzaakt werd. De oorzaak van den brand is onbekend. De molen was tegen brandschade verzekerd.


29-10-1895: Asser courant
Drouwen, 26 Oct. Nader vernemen wij, dat de bliksem, die gisteren in den molen te Drouwen sloeg, tweemalen is ingeslagen, en is de brand, die door het eerste inslaan ontstond, door den molenaar gebluscht, waarop een tweede slag volgde, die den zoon des molenaars aan den arm trof zonder hem letsel te doen, en zooveel vuur veroorzaakte, dat er nu niet meer aan blusschen te denken viel.

aanvullingen

trivia

Uit de boekhouding van zeilmakerij Wouda te Meppel bleek dat de molenaar in 1880 erg krap bij kas zat: Molenaar A. Scholten huurde zeilen van 76 voet lengte voor 28 gulden per jaar. In 1888 ontving hij twee oude zeilen, maar hij betaalde niet: "Ik heb wel driedubbel tegoed, doch ik moet wachten totdat het nieuw verbouw aan is, dan zal ik Uw wel voldoen, daar behoeft Uw geen zorg voor te hebben, daar kan Uw op rekenen". Nog geen twee maanden later schreef hij: "Ik zend Uw hiernevens negen gulden; ik heb gisteren naar Gietermark geweest, daar heb ik een Friesch schaap verkocht 't welk mijn noode afging." Dit was de helft van het verschuldigde bedrag. De rest had hij eind 1889 nog niet afbetaald en bovendien had hij de zeilen geretourneerd. Hij schreef: "Wij hebben met veel tegenheden te kampen en bovendien is al het graan zoo goedkoop (...). Geld zal ik Uw in de volgende maand (zenden), als ik mijn vet varken heb verkocht.".

Scholten was niet de enige met betalingsproblemen en dat had ook nadelige invloed op de zaken van Wouda. In 1890 werd daarom Van Campen & Co. te Zwolle in de arm genomen om schulden in te vorderen te Anerveen, Drouwen, Hoogeveen en Meppel. (totaal ƒ 261,89).
-----

Molen op geen enkele kaart gevonden. De locatie is een ruwe schatting naar de waterstaatskaart waarop Ten Bruggencate de molen heeft bijgetekend.