Molen De Hoop, Sumar (Suameer)

Sumar (Suameer), Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het malen van graan, thans op vrijwillige basis

adres
Mounepaed 21
9262 NE Sumar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03080
oude dbnr.
B132
Meest recente aanpassing
| Molenaars (nieuw)
media-bestand
Molen 03080 De Hoop (Sumar (Suameer))

Guja Aberkrom (05-11-2022)

locatie

plaats
Sumar (Suameer)
plaatsaanduiding
gemeente
Tytsjerksteradiel, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Oostermeer, sectie I, nr. 446
geo positie
X: 195805, Y: 577092
N: 53.17895, O: 5.99753
biotoopwaarde
3 (matig)
landschappelijke waarde
Groot. In 2017 is de omgeving verder verbeterd nadat in nauwe samenwerking met omwonenden en de gemeente Tytsjerksteradiel een aanzienlijke hoeveelheid bomen is gekapt.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Mounepaed 21
9262 NE Sumar
molenaar
Harry Barentsen / Meindert Halma / Eric van der Vegte / Guja Aberkrom / Hans Beens
telefoon
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Zaterdag 9.30 - 13.30 uur.

toegangsprijzen
winkelinformatie

Voor meelproducten, op de maalzolder

meelverkoop
ja
museuminformatie

Kleine expositie op 1e graanzolder

gericht op scholen
nee
bijzonderheden

Opleiding tot molenaar (Gilde van Vrijwillige Molenaars) kan op de molen worden gevolgd.

fietsroute
fietsroute in de buurt van De Hoop via fietsnetwerk.nl
social media

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, op stenen onderbouw
kap
Gedekt met riet
inrichting

Twee koppel 17der blauwe stenen; koekenbreker; kammenluiwerk

versieringen

Eenvoudige baard, wit geverfd met rode krullen, met de opschriften '1867' '1993' en daaronder 'De Hoop'.

De bovenzijde van het achtkant heeft fraaie rietplanken, wit geverfd en rood afgebiesd.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk. Kruirad.
vlucht
21,10 m.
vang
Vlaamse vang; 5 vaste stukken. Vangbalk met haak; vangstok. Pal.
overbrenging

Bovenwiel 59 kammen
Bovenbonkelaar 31 kammen
Spoorwiel 81 kammen
Steenschijven 22 staven
Overbrengingsverhouding 1 : 7,01

hoogte
van de stelling: 8,00 m.
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma ✉︎ 270 buiten 1992 1992 buiten aanw. 21,00
Buurma ✉︎ 271 binnen 1992 1992 binnen aanw. 21,00
Pot ✉︎ ? binnen ? binnen 1992 20,84
Pot ✉︎ ? buiten ? buiten 1992 20,84
wiekverbeteringen

De binnenroede heeft zeer lang zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen gehad. De buitenroede is altijd een zeilroede gebleven.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
De Prins van Oranje ✉︎ 933 1874 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het malen van graan, thans op vrijwillige basis

omwentelingen
geschiedenis

De voorganger van deze molen, een pel- en korenmolen uit 1867, brandde in 1881 af, waarna de huidige molen werd gebouwd. Toen deze in 1947 buiten bedrijf kwam, was de staat van onderhoud al duidelijk minder goed.

Na een periode van verval werd de molen in 1964 voorlopig gered door aankoop door de gemeente. Op dat moment was de stelling deels verdwenen en het wiekenkruis erg slecht.

In 1966/'67 volgde een zeer noodzakelijke restauratie. Deze werd overschaduwd door een brand op 1 januari 1967, een gevolg van het (in bepaalde delen van Noord-Nederland bij de jaarwisseling gebruikelijke) carbidschieten. Helaas trof men hier - onbedoeld - de molen en ontstond er brand. Gelukkig bleef de schade beperkt tot de zolders van de stenen onderbouw, maar de restauratie werd er behoorlijk door vertraagd.  

Later bleek opnieuw een grote restauratie noodzakelijk; deze vond plaats in 1992/'93. Sindsdien is de molen maalvaardig en wordt er geregeld gedraaid en ook gemalen. Ook wordt de molen gebruikt als lesmolen voor de opleiding van vrijwillige molenaars.

In de eerste helft van 2022 nam men de molen grondig onderhanden: nieuwe kammen in bovenwiel, -bonkelaar en spoorwiel (met ook verder herstel aan dat wiel zelf), roeden doorhalen en nieuw riet op het gehele achtkant. De molenaars maakten intussen het noordelijke steenkoppel geheel schoon. 

 

foto's

foto's