Molen De Eendragt / De Eendracht, Leeuwarden/ Ljouwert

Leeuwarden/ Ljouwert, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Eendragt / De Eendracht
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
pelmolen, oliemolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02982 k
oude dbnr.
V466
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 02982 k De Eendragt / De Eendracht (Leeuwarden/ Ljouwert)
Foto Ronald Bakker, opname 17 april 2016

locatie

plaats
Leeuwarden/ Ljouwert
plaatsaanduiding
Dokkumer Trekweg 28, 8917 AA
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding 1811-1832
Leeuwarden E (2) 212 Oeble Rinkes Nollides, grutter, en mede E.
geo positie
X: 182569, Y: 580561
N: 53.21097, O: 5.79986

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier op ronde onderbouw
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1820 verbrand 1888 gedeeltelijk afgebroken
geschiedenis
De oliemolen gebouwd vóór 1786 als pelmolen voor gerst en haver is later omgebouwd tot oliemolen. Sinds 1872 werkte de molen met stoomkracht maar in 1888 werd hij afgebroken.

De molen is in onderdelen verplaatst naar Anjum waar deze nog steeds staat als koren- en pelmolen.

Bron: boek Friese molens 1995.
-----

Na gedeeltelijke afbraak in 1888 zijn de onderdelen gebruikt voor de gelijknamige (nog bestaande) molen te Anjum. Hieruit blijkt dat de molen weliswaar een ronde stenen onderbouw had, maar een achtkante houten bovenbouw.
-----

De molenromp was vanaf ca. 1930 in gebruik als verf- en gifhandel (ook gedeeltelijk als be- en verwerking hiervan). Sinds 1990 in gebruik als woning, werkplaats en opslagruimte.
F. Taekema.
-----

Leeuwarder courant, 24 september 1820/ 's Gravenhaagsche Courant, 27 oktober 1820:
"Leeuwarden, den 19 october.
In den afgeloopen nacht, barste in eenen, in de nabijheid dezer stad staanden, Rog en Pelmolen, een geweldigen brand uit, dewelke bij de ontdekking reeds zoo hevig was, dat alle aangebragte hulp tot behoud des molens vruchteloos was; de aanbelendende huizen werden, dank zij de goede orde, welke bij dit ongeval heerschte! van eene andere zekere vernieling bevrijd.
nog waarneembaar

aanvullingen

trivia
De Dokkumer Ee is het vaarwater, Camsterburen is het eerste stuk van de ernaast gelegen weg. Het tweede gedeelte van deze straat draagt de naam Dokkumertrekweg.
-----

Volgens de Ten-Bruggencatefiche was dit een zaagmolen. Uit Ten Bruggencate's omschrijving van de ligging "1,1 km ten NO der Oldehove aan Dokkumer Ee, westzijde", en de vermelding dat "het steenen stuk nog overeind" stond in juni 1928, blijkt echter dat hij de pelmolen/oliemolen De Eendracht bedoelde.
-----

Welke architect verzint nu zo'n gebouw, de molenromp en het fraaie gebouw eraan vast staan kennelijk al op de lijst van afbraak. Ooit had de molen windrecht......
De redactie.

Het historische woonhuis/ kraakpand naast de molenromp werd vrijdagavond 9 mei 2014 door brand verwoest.
Bron: Leeuwarder Courant.