Molen van Huizing, Emmen

Emmen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Huizing
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02738 a
oude dbnr.
V4928
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Emmen
plaatsaanduiding
0,7 km ten ZZO van de kerk, Dorpsstraat Oostzijde
gemeente
Emmen, Drenthe
geo positie
X: 256871, Y: 533607
N: 52.78018, O: 6.89707

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
In 1897 was er sprake van een brand in de molen van J. Huizing aan de Molenstraat. De molen werd echter wel weer in bedrijf gesteld, maar ook in 1900 waren de weersomstandigheden in het nadeel van de molen. Op 20 augustus 1900 was er sprake van blikseminslag. Deze molen was een rietgedekte achtkante bovenkruier, waarvan de in 1900 nog aanwezige onderbouw aangaf dat het een forse molen moet zijn geweest.

In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 20 augustus 1900 verscheen het volgende bericht: “Heden morgen woedde boven deze streken al weder een hevig onweder. Te ongeveer kwartier voor negen sloeg de bliksem in den grooten, flink betimmerden windkorenmolen van den heer Jan Huizing alhier. Te beginnen bij een der wieken, daalde de vonk recht naar beneden, door het geheele gebouw heen, en doorboorde nog een wagen, onder er in staande. Niemand was in den molen, die stilstond, maar spoedig gewaarschuwd, klommen belanghebbenden naar boven en haalden van daar nog een paar bascules en gewichten. Meteen brandde het dak evenwel reeds op meerdere plaatsen en ofschoon dit vuur zich snel uitbreidde, toch waagde men het nog, doch met gevaar, een paar vrachten koren, onder in het gebouw, te redden. Lang niet alles kon evenwel naar buiten worden gehaald; het overige werd, met den molen, een prooi der vlammen. Van den laatste bleef alleen het onderste muurgedeelte staan. Molen en aanwezige koren waren verzekerd bij onderlinge molenverzekeringsmaatschappij te Utrecht. Gelukkig was er zeer weinig wind, zoodat de belendende gebouwen geen last leden.” De molen werd nooit meer opgebouwd.

Jan Huizing overleed in 1915, zijn zoon Geert is nadien nog enige jaren molenaar geweest op de molen te Weerdinge.

aanvullingen

trivia
De molen van Beins werd in 1897 herbouwd voor Jan Huizing door molenbouwer Wiertsema te Scheemda

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de molen van Spier te Stadskanaal. De molen brandde opnieuw af op 20 augustus 1900 door bliksem inslag.
In 1927 stond de stomp nog overeind.

jnjv, bron: Documentatie wijlen heer Blaauw

*Middelburgsche Courant, 23-08-1900

"Te Emmen sloeg de bliksem in een grooten windkorenmolen. Ofschoon nog eenige werktuigen en wat koren konden worden gered, stond de molen weldra in vlam, en brandde tot den grond af. Molen en aanwezige koren waren verzekerd."