Molen Molen van Berendsen, Bloemberg

Bloemberg, Drenthe
verdwenen molen

media-bestand
Molen 02633 b Molen van Berendsen (Bloemberg)
Foto: collectie G.H.Varwijk Sr., coll DVM

korte karakteristiek

naam
Molen van Berendsen
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02633 b
oude dbnr.
V1922
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Bloemberg
plaatsaanduiding
op de Bloemberg
gemeente
De Wolden, Drenthe
geo positie
X: 219.891, Y: 518.668
N: 52.65162, O: 6.34614

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Op 11-08-1905 berichtte de Nieuwe Tilburgse Courant het volgende:

De molenaar op den „Bloemberg", gemeente De Wijk, in de nabijheid van Meppel, kwam te dicht in de nabijheid van het rad van den molen, waardoor hij gegrepen, meegesleurd en rondgedraaid werd. Tot stilstand gebracht bleek, dat de linkerzijde van den ongelukkige totaal verpletterd was. De inmiddels ontboden geneesheer achtte den toestand hoogst bedenkelijk.

Ingezonden door Caroline Schaeffer, 27-05-2021

-----

De laatste molenaar was Jan Berendsen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in deze molen niet alleen graan maar ook gesneden heide heeft gemalen. Tot 1923 is de molen nog in bedrijf geweest. Zoals uit onderstaande advertentie blijkt:

Een advertentie uit de Hoogeveensche Courant van 24 02 1923 meldt:

Notaris W.G. Hemmers te Zuidwolde zal op Maandag 5 maart 1823, voormiddags 11 uur ten herberge van Roelof Poortman op de Bloemberg, gem. Zuidwolde, krachtens art. 1223 B.W.
publiek verkopen:
Een van ouds goed beklante windkorenmolen en ingericht voor motordrijfkracht. Met bijbehoorend huis, schuren, erf, tuin en uitstekend groen en bouwland te zamen groot 2.19.30 h.a. Zeer gunstig gelegen op de Bloemberg, gem. Zuidwolde aan den straat- en tramweg Meppel, Balkbrug, Dedemsvaart en de stopplaats de Bloemberg in eigendom toebehoorende aan den heer J. Berendsen molenaar aldaar. Zeer laag ingezet als: perc. 1 f. 1844, perc 2 f. 1726, perc. 3 f. 192, perc. 4 f. 74.
Betaling 1 Mei 1923, Aanvaarding molen dadelijk. Rest, 1 Mei 1923. Aanwijzer de eigenaar bewoner.


jnjv bron: Hoogeveensche Courant 24 02 1923
nog waarneembaar
Naast het café Poortman ligt nog een gebroken 'dunne' molensteen, gemerkt met HB 1895.

aanvullingen

trivia
Afb.1
Foto: collectie G.H. Varwijk sr.

Afb.2
De ansichtkaart, die hier als tweede afbeelding is geplaatst, werd door drukkerij J.Meesters Jr. in Dedemsvaart gemaakt. Op de ansicht werd vermeld dat de molen in Avereest stond, hetgeen niet het geval was. Op de ansicht is te zien dat op de voorgrond het riviertje de Reest stroomt, en dat houdt in dat daar de grens ligt tussen Overijssel en Drenthe.

Volgens de boeken van Wouda, zeilmaker te Meppel huurde de molen van Berendsen de zeilen van 1892 tot 1916, er werden echter 2 maten zeilen gehuurd, 66 en 65 voet, dit verschillende maten kunnen betrekking hebben op veranderingen aan het gevlucht of verbeteringen van foutief opgemeten lengten.
Ook is het niet uitgesloten dat molenaars grotere of kleinere zeilen wilden gebruiken. Waarschijnlijk is hier in Drenthe gebruik gemaakt van de Amsterdamse voet, deze is ruim 28 cm. andere maten zijn de Utrechtse stadsvoet (26,8 cm). De Friesche koningsvoet(32,6 cm), de latere Friese of Deventer houtvoet (29,5 cm)

Informatie van J.Vondeling

afbeelding van onze ondersteuners