Molen De Grienduil, Zwijndrecht

Zwijndrecht, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Grienduil
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01519 c
oude dbnr.
V2071
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 01519 c De Grienduil (Zwijndrecht)
uitsnede

locatie

plaats
Zwijndrecht
plaatsaanduiding
aan de Ringdijk (buitendijks)
gemeente
Zwijndrecht, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Meerdervoort
streek
Zwijndrechtse Waard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Meerdervoort A (1) 284 A. Smith, molenaar
geo positie
X: 104214, Y: 425331
N: 51.81429, O: 4.65070

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

3 zaagramen

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

Ligging volgens Ten Bruggencate: Dorp, tusschen Dijk en Merwe (juli 1925).

Het gehucht Meerdervoort bestond al in 1331.
In 1732 stonden er 67 huizen en twee zaagmolens.
In 1848 waren dat 54 woningen, bewoond door 84 gezinnen, een bevolking van 400 zielen.
In 1855 ging Meerdervoort op in de gemeente Zwijndrecht.

Rond de 19e/20e eeuw stonden er 7 industriemolens in Zwijndrecht. Vóór die tijd was er ook al een papiermolen.
Vanaf de brug over de Oude Maas (Zwijndrecht-Dordrecht) gezien naar het oosten, stonden er de volgende industriemolens zaagmolen De Rietvink, zaag- olie- en trasmolen De Grienduil, rijstpelmolen De Rozenburg, oliemolen De Eendracht en de oliemolen Welgelegen.
Verder nog ter hoogte van De Rozenburg benedendijks korenmolen Landzigt.

04-11-1815: Dordrechtsche Courant
"De molen was oorspronkelijk een houtzaagmolen, die uit het jaar 1774 moet stammen toen Jan van Leeuwen aan de ambachtsheer vijfduizend gulden moest betalen voor plaatsen voor de molen en balkengaten
Tot 16 november 1815 was deze molen in bedrijf als zaagmolen, daarna werd hij omgebouwd tot olie- en trasmolen."

07-11-1815: Rotterdamsche courant
"Uit de hand te koop: Het gaande werk van eenen binnen weinig jaren nieuw gebouwden zaagmolen, genaamd De Grienduil, gelegen onder Meerdervoort bij Zwijndrecht, bestaande in drie compleete ramen en drie sleden, een bonkelaar en schijfloop, een gesmeedde ijzeren kruk met zijn pollen en metalen haal-, luij- en krabbel-werken en aanhoorige; een partij zagen, balkijzers en diverse gereedschappen. Te bevragen bij P. Pickee Pz., te Dordrecht, In de Breestraat, D.712. "

*gevonden gegevens over molen de Grienduil op bovenvermelde website met gegevens over "Dordrecht: Verklaringen van goed gedrag":

De Heer F.D.A. Bauduin gepatenteerd trasmolenaar onder de firma van Penn & Bauduin
N-M PB 400 oxhoofden ing. 100 Ned. Mudden
Op den molen DE GRIENDUIL staande onder Meerdervoort (22 aug 1832)

N-M PB 200 Oxhoofden inhoudende 500 Ned. Mudden tras gemalen op den molen De Grienduil staande onder Meerdervoort. F.D.A. Bauduin onder de firma van Penn & Bauduin, om te verzenden naar Oost Indië met het schip De ZEEMANSHOOP

31-07-1834: Dordrechtsche Courant 
"Publieke vrijwillige verkooping.
In het Logement de Gouden Leeuw, aan de Vuilpoort, te Dordrecht, ten overstaan van den Notaris Schultz van Haegen, van volgende olie- en trasmolen en gevolgen, te weten: N°. 1. Een kapitale, in den jare 1816 nieuw daargestelde olie en trasmolen, genaamd De Grienduil, staande en gelegen tegenover de stad Dordrecht, aan de rivier, onder de gemeente van Meerdervoort, mee deszelfs ruime lootsen, werf, molenaars-woning, welbeplante tuine, moezerij, balkgat, enz., hebbende een in- en uitgang aan den Dijk onder Meerdervoort, geteekend No. 19, waarvan de tuinen, werf, verdere gronden en water, volgens kadaster groot zijn 92 roeden 83 ellen, N°. 202, 278 tot 285 ingesloten en 315. Deze olie- en trasmolen is een der solideste en best gebouwde fabrieken, in de nabijheid der stad Dordrecht, bevat drie digte oliebakken, ieder van een honderd aam, berging voor 80 last zaad, en voor veertig a vijfdg duizend koeken, onderscheidt zich door deszelfs gunstige, en voor den ontvang en aflevering van goederen gemakkelijke ligging."
Informatie van Jaap de Vries, 4 maart 2009

02-08-1834: Rotterdamsche courant
Een kapitalen, in den jare 1816 nieuw daargestelden OLIE- en TRASMOLEN, genaamd DE GRIENDUIL, staande en gelegen tegenover de stad Dordrecht, aan de Rivier, onder de gemeente van Meerdervoort, met deszelfs ruime Loodsen, werf, molenaarswoning, welbeplante tuinen, moezerij, balkgat enz., hebbende een In- en Uitgang aan den Dijk onder Meerdervoort, geteekend no 19 waarvan de Tuinen, Werf, verdere Gronden en Water, volgens kadaster, groot zijn 92 Roeden 83 Ellen, no 202, 278 tot 285 ingesloten en 315."

30-08-1834 - 30-08-1841: Jacob Crans, eigenaar van de Grienduil onder Meerdervoort

20-09-1895: Middelburgsche Courant
"Op het terrein naast den Oliemolen 'De Grienduil', te wijndrecht, "enz.

11-05-1899: Dordrechtsche Courant, , verslag van de Kamer van Koophandel over 1898: 
"De Dordrechtsche Olieslagerij De Haas werd tot liquidatie gebracht en de windmolen de Grienduil te Zwijndrecht werd gesloopt."