Molen De Rouketel / De Liefdadigheid / De Graankorrel / Molen van Van Beest, Delfshaven

Delfshaven, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Rouketel / De Liefdadigheid / De Graankorrel / Molen van Van Beest
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
moutmolen, korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01170 b
oude dbnr.
V47
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 01170 b De Rouketel / De Liefdadigheid / De Graankorrel / Molen van Van Beest (Delfshaven)

locatie

plaats
Delfshaven
plaatsaanduiding
Noordschans bij nr. 1, 3026 VX
gemeente
Rotterdam, Zuid-Holland
streek
Rotterdam
kadastrale aanduiding 1811-1832
Delfshaven A (1) 738 Dirk Adrianus van Putten, brander, en consorten
geo positie
X: 90349, Y: 436216
N: 51.91068, O: 4.44761

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

n.v.t.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
onttakeld
eigendomshistorie

Op 8 maart 1911 werd de molen eigendom van de Rotterdamsche Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruikersvereniging 'Vooruitgang.'

geschiedenis

Op 10 september 1716 werd de bouw van de molen notarieel vastgelegd door Nicolaes van der Vaart, notaris te Delfshaven.
Op die datum verschenen voor hem de heren Nicolaes Lambregtz Hugooszoon, Johannes Verhouff en Arij Bos, alle drie inwoners van Delfshaven.
De molen werd gebouwd op de Schielandse Hoge Zeedijk (thans Mathenesserdijk) waarvoor op 27 oktober 1716 toestemming werd verkregen van het Hoogheemraadschap van Schieland.
Op 14 november 1716 verschenen de eigenaren van de te bouwen molen opnieuw voor notaris van der Vaart want er kwamen twee nieuwe eigenaren bij en wel Ary Edelman en Johan Geschier.

Met de bouw van de molen was men inmiddels begonnen want de 'de heeren Burgemeesteren en regeerders der stad Delff' hadden daarvoor ook hun toestemming verleend. 

De naam De Liefdadigheid dateert uit rond 1846.
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 1 september 1859
Door een hevigen rukwind is van den molen de Liefdadigheid te Delfshaven, gisteren eene roede gebroken en naar beneden gestort, zonder echter ongelukken te veroorzaken.

De naam De Graankorrel is van 1868.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 april 1921
De molen aan de Schans.
Men is thans bezig den molen aan de Schans te sloopen. De dwarswiek is al weg genomen, het groote ijzeren gevaarte ligt op straat. De andere wiek staat nog recht op. Ook vertoonen zich nu scheuren in den muur aan de zijde van de Schans. Nog steeds wordt bij de ruïne politietoezicht ge houden wegens het gevaar dat de staande wiek oplevert. Men mag nog niet langs den molen de Schans passeeren.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 25 april 1921:
"5 Tons molenas neergestort.
Zaterdagmorgen vroeg, circa 5 uur begonnen werklieden toebereidselen te maken om de as van den gedeeltelijk verbranden molen aan de Schans naar om laag te laten zakken. De bedoeling was, dat - deze as langs den muur van den molen zou afglijden om dan met de punt in den bodem terecht te komen op het omheinde stuk grond aan de zijde van de 3e Schansstraat. Het resultaat werd echter geheel anders. Ongeveer kwart voor zessen stortte het 5 ton zware ijzeren gevaarte eensklaps omlaag. De punt van de as trof den muur, even boven een deur bij de balie, sloeg in die muur een gat en sprong toon over de balie — zonder deze te raken — deed nog een slag over den kop en kwam met, een geweldigen klap op den hoek van de 3e Schansstraat, neer, in twee stukken gebroken. Door den hevigen schok brak de trottoirband in stukken en ook sprong de daar ter plaatse in den grond gelegen hoofdbuis van de waterleiding. Het water stroomde over de straat. Verder werd in de rijstraat een groot langwerpig gat geslagen, zoodat Schans en 3e Schansstraat voor het rij verkeer nog gisteren afgesloten waren. De- waterleiding werd in de Schans eveneens afgesloten en de huismoeders konden het water — dat zooiets juist op Zaterdagmorgen moest plaats hebben — een paar straten verder halen, waartoe een opzetstuk op een brandkraan werd geschroefd. Evenwel de breuk in de hoofdhuis werd met grooten spoed gemaakt. De in twee stukken gebroken as werd aan de Schans langs het trottoir gelegd bij, de wieken en was Zondag het voorwerp van bespreking van vele wandelaars, die naar de molen kwamen kijken."

Lange tijd daarna was de molen eigendom van de firma Van Beest en heette daardoor in de volksmond 'de molen van Van Beest'.

nog waarneembaar

Peperbus

aanvullingen

toelichting naam

De molen kreeg de naam Rouketel. Deze naam verwijst naar de moutwijnindustrie. In een rouw- of ruwketel wordt het uitgegiste beslag ter winning van alcohol in een distilleerketel (de ruwketel) afgestookt.

foto's

foto's