Molen (poldermolen), Boazum

Boazum, Fryslân
verdwenen molen

media-bestand
Molen (poldermolen) (Boazum)
Fotoarchief NSR

korte karakteristiek

naam
(poldermolen)
modeltype
Spinnenkop
functie
poldermolen
bouwjaar
toestand
zoekplaatje
Ten Bruggencate-nr.
oude dbnr.
V2386
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Boazum
plaats aanduiding
onbekend
gemeente
Fryslân

levensloop

toestand
zoekplaatje
bouwjaar
verdwijningsjaar

constructie

modeltype
Spinnenkop
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
hoogte

aanvullingen

trivia
mogelijk is dit de spinnenkopmolen Database Nr. 13175
Naam/Aanduiding Polder 243,

de red. NSR, 23-2-2015
afbeelding van onze ondersteuners