terug naar samenvatting

Aanwezige roeden per eigenaar van Nederlandse molens

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke


Roeden van molen Fatum in Tzum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 627 buiten 1989 1990 buiten aanw. 11,60
Derckx 628 binnen 1989 1990 binnen aanw. 11,46

Roeden van molen Langwert in Winsum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Kolthof g.n. binnen 2014 2014 binnen aanw. 11,70
Kolthof g.n. buiten 2014 2014 buiten aanw. 11,70

Roeden van molen Teatlum / Duivenhok in Tzum (Fryslân)
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Hiemstra g.n. binnen 2010 2012 binnen aanw. 11,25
Hiemstra g.n. buiten 2011 2012 buiten aanw. 11,25