Hartwerd, Fryslân

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Foto van Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, W. Jans (08-11-2008). | Database Nederlandse molens
© W. Jans (08-11-2008).

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

1830 (of eerder)
Spinnenkop
Spinnenkop met achtkante ondertoren
Poldermolen
Kloosterweg 5
8741 KB Hartwerd
X: 166556 Y: 564419
N 53.066505 O 5.559601
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Súdwest-Fryslân
Hartwerd
Gemeente Burgwerd, sectie A, nr. 394
Stichting De Fryske Mole

Stichting De Fryske Mole sinds 1989, daarvoor Ver. De Hollandsche Molen sinds 1981, daarvoor de familie Knol.

In restauratie (zie 'Geschiedenis')
Bemalen van de polder Hartwerd-West, thans op vrijwillige basis

Tijdelijk geen (zie 'Geschiedenis')

Nynke Vellinga

Op afspraak

Fietsroute in de buurt van Oegekleastermole / De Oegekloostermolen via fietsnetwerk.nl
79
03641
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Constructie

Constructie

Achtkante ondertoren, gedekt met hout

Gedekt met hout

09,11 m.
Oud-Hollands met a-symmetrisch getimmerde achterzomen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

Roeden etc.

Kruiwerk etc.

Zetelkruiwerk; kruihaspel
IJzeren hoepelvang, uitgevoerd als trekvang

Houten vijzel Ø 0,80 m. met twee gangen

Bovenwiel 33 kammen
Bovenbonkelaar 16 kammen, steek 8 cm.
Onderbonkelaar 27 kammen
Vijzelwiel 28 kammen, steek 8,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,99

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Geschiedenis

Geschiedenis

De Oegekloostermolen bemaalde tot 1989 de polder Hartwerd-West (eertijds genaamd polder Knol) geheel op windkracht. De polder is 90 pondemaat groot (± 33 Ha.).
De vroegere eigenaren, de gebr. Knol (die een grote reputatie hadden als veefokkers) onderhielden hun molen voortreffelijk en steeds voor eigen rekening.

Tegenwoordig is deze kleine molen nog regelmatig in bedrijf, maar nu op vrijwillige basis.
 
In 2006 werd deze molen door het Wetterskip Fryslân bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.
 

Dit is een van de zeldzame spinnekoppen met een achtkante ondertoren. Ter voorkoming van omwaaien bij zware storm is dat achtkant verzwaard met enige grote keien.

Eind februari 2018 heeft men, in het kader van een zeer grote restauratie, dit molentje in diverse delen afgebroken en naar de werkplaats van de molenmaker vervoerd. De Oegekloostermolen was dus tijdelijk afwezig!
In juni 2020 zijn ondertoren en bovenhuis op de molenwerf geplaatst. De verwachting is dat completering van deze molen een kwestie van tijd is.


Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Aanvullingen

Aanvullingen

Nynke Vellinga heeft het als molenaar hier vooralsnog zeer rustig: de molen was (tot en met juni 2020) tijdelijk afwezig!

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Actuele foto's

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, Donald Vandenbulcke (01-06-2009) | Database Nederlandse molens
© Donald Vandenbulcke (01-06-2009)
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, Loek Busser (29-05-2004). | Database Nederlandse molens
© Loek Busser (29-05-2004).
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, Donald Vandenbulcke (01-06-2009) | Database Nederlandse molens
© Donald Vandenbulcke (01-06-2009)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.