Rinsumageest, Fryslân

De Klaarkampstermolen

Foto van De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, Harmen Zwart (19-11-2016) | Database Nederlandse molens
© Harmen Zwart (19-11-2016)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

De Klaarkampstermolen

1862
1893 / 1974
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Trekwei 11
9105 AV Rinsumageest
X: 191706 Y: 591113
N 53.305229 O 5.937829
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Dantumadiel
Rinsumageest
Gemeente Birdaard, sectie O, nr. 901
Staatsbosbeheer
Maalvaardig
Bemalen van de Klaarkampstermeerpolder, thans op vrijwillige basis

Zeer groot

In de regel eerste zaterdag van de maand 9.00 uur - 12.00 uur en op afspraak.

Fietsroute in de buurt van De Klaarkampstermolen via fietsnetwerk.nl
121
03067
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Klaarkampstermolen

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren

Gedekt met riet

16,14 m.
Oud-Hollands

Deze molen heeft lang zelfzwichting op beide roeden gehad, maar al in 1949 was dit niet meer aanwezig en had de molen Oud-Hollandse ophekking met zeilen.
Na de rehabilitatie van 1976 is weer Oud-Hollandse ophekking (wederom met zeilen) aangebracht.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk met 16 neuten; kruilier
IJzeren hoepelvang; vangbalk met duim; vangstok

Vijzel

Bovenwiel 47 kammen
Bovenbonkelaar 24 kammen, steek 10,8 cm.
Onderwiel 35 kammen
Vijzelwiel 34 kammen, steek 10,8 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,02

Eenvoudige baard, wit geverfd, rood afgebiesd, met in zwart de jaartallen '1862' '1976' en daaronder '18 93'.

W.F. Boomstra, Goënga en P.J. Sittenga, IJsbrechtum (1862)

De Klaarkampstermolen

Verwijzingen

De Klaarkampstermolen

Geschiedenis

Geschiedenis

Op de kaart van Dantumadeel in de Atlas van Eekhoff (1847) komt aan de oude Juckemavaart reeds een molen voor. Het is niet bekend wanneer deze werd gebouwd.

Blijkens inscripties is de huidige molen ontworpen door W(illem) F(eikes) Boomstra (1829-1885), timmerman te Goënga, en in 1862 gebouwd door diens collega P(ieter) J(elles) Sit(t)enga (1827-1865) uit IJsbrechtum. Aangezien de aanbesteding van de bouw van de molen van het Buitenwiel in de Leeuwarder Courant van 7 februari 1862 werd aangekondigd moet het die molen zijn die in 1893 naar hier overgeplaatst werd.
Die overplaatsing had een reden: het Klaarkampermeer werd toen droog gemaakt en de molen moest de daaruit ontstane landerijen tezamen met nog enkele andere percelen - een totaal van ca. 70 ha. - drooghouden. 

NIet helemaal duidelijk is vooralsnog, wanneer de molen buiten bedrijf kwam. Toen in 1952 beide roeden werden gestreken, volgde een periode van langdurig verval. Rond 1970 was dit zeer ernstig te noemen. 

De redding kwam in 1975/76, toen deze molen in het kader van de ruilverkaveling Dantumadeel geheel gerestaureerd werd. Buiten de molen plaatste men een elektrisch gemaaltje, waarvan de meterkast etc. in de molen werden ondergebracht.

Opmerkelijk is dat deze molen bij deze grote restauratie opnieuw een houten bovenas kreeg. Pas in 1991 stak men een (nieuwe) gietijzeren as.


De Klaarkampstermolen

Aanvullingen

Aanvullingen

Deze molen is als 'Klaarkampstermolen' en 'Klaarkampstermeermolen' bekend. Deze aanduidingen worden door elkaar gebruikt.

De Klaarkampstermolen

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

De Klaarkampstermolen

Actuele foto's

De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, René Speur (20-7-2014) | Database Nederlandse molens
© René Speur (20-7-2014)
De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, Martijn Scholtens (4-6-2013) | Database Nederlandse molens
© Martijn Scholtens (4-6-2013)
De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, Piet Glasbergen (7-7-2018) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (7-7-2018)
De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, De molen in verval.  Jan van der Molen (7-10-2006). | Database Nederlandse molens
© De molen in verval.
Jan van der Molen (7-10-2006).
De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, Joop Vendrig (13-8-2002). | Database Nederlandse molens
© Joop Vendrig (13-8-2002).
De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, Martijn Scholtens (4-6-2013) | Database Nederlandse molens
© Martijn Scholtens (4-6-2013)
De Klaarkampstermolen, Rinsumageest, Martijn Scholtens (4-6-2013) | Database Nederlandse molens
© Martijn Scholtens (4-6-2013)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.