Tjerkwerd, Fryslân

Beabuorster Mole / Babuurster molen

Foto van Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Ronald Schulte (9-10-2021) | Database Nederlandse molens
© Ronald Schulte (9-10-2021)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Beabuorster Mole / Babuurster molen

1882
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Baburen 9
8765 LS Tjerkwerd
X: 162508 Y: 562571
N 53.049973 O 5.499170
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Súdwest Fryslân
Tjerkwerd
Beabuorren (Baburen)
Gemeente Tjerkwerd, sectie D, nr. 340
Stichting De Fryske Mole
Maalvaardig
Bemalen van het waterschap Exmorra, thans op vrijwillige basis

Bijzonder groot

Jentje van der Stap / Sjoerd de Roos
06-13229401 / 0515-233296 / 06-48465016 / 06-55598169

Als de vlag uithangt en op afspraak

Fietsroute in de buurt van Beabuorster Mole / Babuurster molen via fietsnetwerk.nl
137
01439
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Beabuorster Mole / Babuurster molen

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met leipannen, met stenen veldmuren

Gedekt met zinken platen (op houten betimmering).

20,00 m.
Oud-Hollands

Op deze molen is nooit een wiekverbetering toegepast.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk met 24 neuten; kruirad
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok; pal

Stalen vijzel, Ø 1,48 m. met drie gangen

Bovenwiel 59 kammen
Bovenbonkelaar 33 kammen
Onderwiel 43 kammen
Vijzelwiel 40 kammen, steek 12 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,92

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift 'anno 1882'

Gevelsteen in de NW-muur met de tekst:
Waterschap Exmorra ca. opgericht in 1882.
Bestuursleden R.H. Zijsling, P.R. de Jong, H.J. Boersma

G. van Wieren, Janum (1882)

Beabuorster Mole / Babuurster molen

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Beabuorster Mole / Babuurster molen

Geschiedenis

Geschiedenis

Deze molen is gebouwd als gevolg van de samenvoeging van negen particuliere waterschappen. Tot 1882 werd dit gebied namelijk bemalen door allerhande boerenmolentjes van uiteenlopende grootte. De oprichting van het nieuwe Waterschap Exmorra in 1879 leidde tot de aankoop van al deze molentjes en de bouw van twee nieuwe achtkante bovenkruiers, beide met een vlucht van 20 meter. Op 30 november 1882 werden zij feestelijk in gebruik genomen. De kleine molentjes zullen vervolgens zijn gesloopt.
Eén van de nieuw gebouwde bovenkruiers is deze molen. Die kreeg de aanduiding Babuurster Molen. De andere molen, staande aan de Exmorravaart, verbrandde in 1913 en werd niet herbouwd: op zijn plaats kwam een windmotor (die in 1947 weer vervangen werd, nu door een elektrisch gemaal).
Bouwer van de Babuurster Molen was de bekende molenmaker G. van Wieren uit Janum; hij deed dit voor het bedrag van ƒ 7850,--.

De Babuurster molen heeft het waterschap lang gediend, maar dat ging niet zonder problemen. Zo brak in de herst van 1045 een houten roede. Het was direct na de oorlog niet eenvoudig een houten balk van 20 meter te krijgen en zo werd er tot 1948 noodgedwongen met één roede gemalen. In dat laatste jaar kon de firma Hubert uit Sneek voor ƒ 4000,-- een ijzeren roede leveren.  Aan te nemen is, dat dit constructiebedrijf die roede zelf heeft gemaakt.
In 1963 leverde bouwbedrijf Van Zuiden te Tjerkwerd een nieuwe ijzeren schroef en een nieuwe schroefbak.
Het breken van de houten buitenroede in september 1964 was een stevige tegenvaller: opnieuw moest enige tijd met één roede worden gemalen. In 1965 werd een nieuwe stalen Bremer-roede geleverd en gestoken.

Zo heeft deze molen tot 1990 het voormalig Waterschap Exmorra (ca. 320 ha.) bemalen, toen nam een nieuw gemaal die taak over.
In diezelfde periode werd de molen eigendom van de Stichting De Fryske Mole. De molenaarswoning is tegenwoordig in gebruik als expositieruimte met onder meer een permanente tentoonstelling over de strijd tegen het water in de afgelopen 2000 jaar.

In 2006 is deze molen door het Wetterskip Fryslân bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

In de zomer van 2014 werd een forse herstelbeurt uitgevoerd: de roeden werden gestreken en de kap naast de molen neergezet om daar te worden nagekeken. Vervolgens heeft men ze afgekeurd, waarna nieuwe werden besteld.
Veel aandacht was er toen ook voor de leipannen-bedekking, uiterst zeldzaam op molens. Speciaal voor deze molen heeft men nieuwe leipannen gemaakt en gebakken, omdat zij nergens meer in die maat verkrijgbaar waren. Ondertussen werd ook de vijzel vernieuwd (en daarbij iets versmald). Eind oktober was de molen weer maalvaardig.

Helaas moest ook deze molen vanwege de problemen rond de gedeelde roeden in april 2017 worden stilgezet. Nieuwe roeden werden daarna besteld bij Blom in Opmeer.
29 maart 2018 zijn de gedeelde roeden gestreken en de nieuwe gelaste roeden, nu uit één stuk, gestoken. Kort daarna was de molen weer maalvaardig.

Opmerkelijk (en bijna verwarrend) is de constructie van het bovenwiel: de zes plooistukken zijn volstrekt niet parallel aan de kruisarmen gemonteerd en lijken enigszins 'verschoven'.


Beabuorster Mole / Babuurster molen

Aanvullingen

Aanvullingen

Eind 2019 stopte Henk Kuipers hier na jaren trouwe dienst als molenaar.

De enige achtkante bovenkruier, gedekt met gebakken blauwe leipannen. Vanaf 1998 is dit niet langer de enige windmolen, hiermee gedekt, omdat hij toen hierin 'gezelschap kreeg' van Doris Mooltsje te Oudega (gem. Sûdwest Fryslân).

De Utskoat nr. 29 (maart 1983)

Beabuorster Mole / Babuurster molen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Beabuorster Mole / Babuurster molen

Actuele foto's

Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Sjoerd de Roos (15-6-2016) | Database Nederlandse molens
© Sjoerd de Roos (15-6-2016)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Sjoerd de Roos (15-6-2016) | Database Nederlandse molens
© Sjoerd de Roos (15-6-2016)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Matthieu Hoogduin (30-11-2014)Bij de restauratie is het grootste deel van de dakpannen vervangen. De nieuwe zijn speciaal vervaardigd voor de molen, want nergens meer verkrijgbaar!  | Database Nederlandse molens
© Matthieu Hoogduin (30-11-2014)
Bij de restauratie is het grootste deel van de dakpannen vervangen. De nieuwe zijn speciaal vervaardigd voor de molen, want nergens meer verkrijgbaar!
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Ronald Schulte (9-10-2021)Deze opname van de draaiende molen is gemaakt tijdens de 'Friese Molendag 2021'. | Database Nederlandse molens
© Ronald Schulte (9-10-2021)
Deze opname van de draaiende molen is gemaakt tijdens de 'Friese Molendag 2021'.
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Matthieu Hoogduin (30-11-2014). De met zink beklede kap en molenbaard. | Database Nederlandse molens
© Matthieu Hoogduin (30-11-2014). De met zink beklede kap en molenbaard.
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Sjoerd de Roos (11-5-2019)Het vorige kruiwerk werd gedaan middels een lier. Deze was echter danig versleten, en daarop heeft men er weer een kruirad opgezet. Dit had de molen vroeger ook. De molen is in wezen dus weer meer in zijn oorspronkelijke staat gebracht. | Database Nederlandse molens
© Sjoerd de Roos (11-5-2019)
Het vorige kruiwerk werd gedaan middels een lier. Deze was echter danig versleten, en daarop heeft men er weer een kruirad opgezet. Dit had de molen vroeger ook. De molen is in wezen dus weer meer in zijn oorspronkelijke staat gebracht.
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Matthieu Hoogduin (30-11-2014) | Database Nederlandse molens
© Matthieu Hoogduin (30-11-2014)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Matthieu Hoogduin (30-11-2014). De nieuwe vijzel die na de opknapbeurt in 2014 is geplaatst, is 10 cm kleiner in diameter dan de oude. De waterloop is zichtbaar daarop aangepast. | Database Nederlandse molens
© Matthieu Hoogduin (30-11-2014). De nieuwe vijzel die na de opknapbeurt in 2014 is geplaatst, is 10 cm kleiner in diameter dan de oude. De waterloop is zichtbaar daarop aangepast.
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Matthieu Hoogduin (30-11-2014) | Database Nederlandse molens
© Matthieu Hoogduin (30-11-2014)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
Beabuorster Mole / Babuurster molen, Tjerkwerd, Coen Manche (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Coen Manche (24-11-2019)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.