Witmarsum, Fryslân

Pankoekster Mole

Foto van Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016) | Database Nederlandse molens
© Harmannus Noot (26-3-2016)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Pankoekster Mole

1900
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Rijpenderlaan 8
8748 CW Witmarsum
X: 163346 Y: 568320
N 53.101620 O 5.511815
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Fryslân
Súdwest-Fryslân
Witmarsum
Gemeente Witmarsum, sectie G, nr. 482
Stichting De Fryske Mole
Maalvaardig
2021: 55.034
eerdere tellerstanden ( ↓ ↑ )
  • 2007: 62.150
  • 2005: 54.945
  • 2004: 71.058
  • 2003: 51.351
Bemalen van de Oosthemmerpolder, thans op vrijwillige basis

Zeer groot

Hendrik van der Kolk
06-51167164

Op afspraak

Fietsroute in de buurt van Pankoekster Mole via fietsnetwerk.nl
156
01429
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Pankoekster Mole

Constructie

Constructie

Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren

Gedekt met riet

20,00 m.
Zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen op beide roeden
Van het bouwjaar 1900 tot 1976 had deze molen op beide roeden zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen. In dat laatste jaar werd dat veranderd in Oud-Hollands met zeilen.
Na het vervangen van beide roeden in 2014 kreeg de molen zijn zelfzwichting terug.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

Neutenkruiwerk met 24 neuten; kruilier
Vlaamse vang; vangbalk met duim (vangbalk boven het voeghout); vangstok; pal

Stalen vijzel in een gemetselde vijzelbak

Bovenwiel 55 kammen
Bovenbonkelaar 29 kammen, steek 12 cm.
Onderwiel 39 kammen
Vijzelwiel 35 kammen, steek 11,7 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,11

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift:
"ANNO 1900".

J.H. Westra, Franeker (1900)

Pankoekster Mole

Verwijzingen

Pankoekster Mole

Geschiedenis

Geschiedenis

De huidige molen werd in 1900 gebouwd ter vervanging van een in 1899 afgebrande achtkante molen. Bij de bouw werd de molen uitgerust met zelfzwichting.
Molenmaker Westra bouwde volgens zijn gewoonte deze molen met een relatief groot bovenwiel. Hij loste het hierdoor ontstane ruimteprobleem op door de vangbalk, uitzonderlijk voor Noord-Nederland, bóven het voeghout te plaatsen. Overigens is het bovenwiel met zijn zes plooistukken ook bepaald niet alledaags.

De molen bemaalde de Oosthemmerpolder, 700 ha groot, in eerste instantie tezamen met De Vooruitgang, een achtkanter die vlakbij Witmarsum stond. Die molen werd in 1955, nadat een elektrisch gemaal was gesticht, gesloopt. In 1967 werd in de Pankoekstermolen een dieselmotor geplaatst.

In 1976 werd de bemaling van de polder overgenomen door een nieuw gemaal, geplaatst tussen Bolsward en Schettens. De molen kreeg hierbij een restauratiebeurt, waarbij onder meer beide roeden werden vervangen. Helaas voorzag men die van Oud-Hollandse ophekking met zeilen, volstrekt onjuist, omdat deze molen vanaf de bouw met zelfzwichting uitgerust was geweest! De dieselmotor, die nu geen functie meer had, werd verwijderd. De molen maalde vanaf dat moment op vrijwillige basis.

Eind juni 2014 werden beide roeden gestreken, nieuwe stak men op 1 oktober dat jaar. Daarna is, zeer terecht, de zelfzwichting in ere hersteld.

In 2006 bestemde het Wetterskip Fryslân deze molen tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.


Pankoekster Mole

Pankoekster Mole

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Pankoekster Mole

Actuele foto's

Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016) | Database Nederlandse molens
© Harmannus Noot (26-3-2016)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Jesse Bergquist (27-11-2022) | Database Nederlandse molens
© Jesse Bergquist (27-11-2022)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum,  | Database Nederlandse molens
©
Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016) | Database Nederlandse molens
© Harmannus Noot (26-3-2016)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016) | Database Nederlandse molens
© Harmannus Noot (26-3-2016)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Wilco Zeemans (5-8-2014) | Database Nederlandse molens
© Wilco Zeemans (5-8-2014)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Willem Jans (25-11-2012).Vangbalk boven het voeghout, zeer ongebruikelijk in Fryslân.   | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (25-11-2012).
Vangbalk boven het voeghout, zeer ongebruikelijk in Fryslân.
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.