Noordwijkerhout, Zuid-Holland

Hogeveensemolen

Foto van Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspanõlPortuguesePусский简体中文

Hogeveensemolen

1654
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Leidsevaart 81
2211 VR Noordwijkerhout
X: 96000 Y: 475424
N 52.263680 O 4.522944
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Toon deze molen in Google Streetview
Zuid-Holland
Noordwijk
Noordwijkerhout
Gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nr. 3945
Rijnlandse Molenstichting

De Rijnlandse Molenstichting is eigenaar sinds 1 juli 2018, daarvoor was dat het Hoogheemraadschap van Rijnland sinds 1 januari 2005; daarvoor het waterschap De Oude Rijnstromen.

Maalvaardig
Bemalen van de Hogeveense polder; thans op vrijwillige basis

Groot; de omgeving is wel wat rommelig door lintbebouwing.

Tom Melman
06-12972319

 Eerste zaterdag van de maand, verder als de molen draait en op afspraak.

Fietsroute in de buurt van Hogeveensemolen via fietsnetwerk.nl
1070
00994
 
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Hogeveensemolen

Constructie

Constructie

Eiken achtkant, gedekt met riet, op zeer lage gemetselde voet.

Gedekt met riet

23,40 m.
Systeem Dekker op beide roeden

Deze molen heeft sinds 1939 op beide roeden het systeem Dekker, daarvoor was de molen Oud-Hollands opgehekt.

Roeden etc.

Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien

Kruiwerk etc.

56 ijzeren rollen; kruihaspel
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok; kneppel

IJzeren scheprad Ø 4,80 m.; breed 0,34 m. Aandrijving van het onderwiel d.m.v. elektromotor van 30 Kw. met drijfriem (inmiddels buiten gebruik).

Bovenwiel 58 kammen
Bovenschijfloop 21 staven, steek 13,0 cm.
Onderschijfloop 19 staven
Onderwiel 70 kammen, steek 10,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1,33 : 1

Eenvoudige baard met de tekst:
ANNO 1654

N.B. De oude baardopschriften '1654 - 1939' worden los in de molen bewaard.

Bartholomeus Dirksz. Klinkenbercg (1654)

Hogeveensemolen

Verwijzingen

Hogeveensemolen

Geschiedenis

Geschiedenis

De molen bemaalt de Hogeveense polder (ca. 485 ha, opvoerhoogte 0,40 m.)
De houtconstructie van de molen is van hoge ouderdom, zo zijn enkele delen van het ondertafelement nog altijd 'kruisend', hetgeen een grote zeldzaamheid is. De molen is evenwel nooit een binnenkruier geweest.
In tegenstelling tot wat wel beweerd is, is deze molen niet verplaatst bij het graven van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden: dat was wél het geval met de dichtbijgelegen Lageveense molen.

In 1866 werd een ijzeren bovenas gestoken, in 1869 kreeg de molen een ijzeren scheprad en in 1872 volgden ijzeren roeden. Molenaar was al die tijd F. van Leeuwen. De molen moet ook bewoond zijn geweest, maar daar is in de huidige situatie vrijwel niets meer van te zien: alleen een groot raam op ZW en een stukje plafond getuigen daar nog van.

In 1924 werd gesproken over verbetering van de bemaling. Door tussenkomst van ene Visser uit Santpoort werd een motor geplaatst. Deze was echter geen groot succes: de windkracht bleef in ieder geval in gebruik.
Johannes van Schie, molenaar sinds 1903, kreeg per 1 juni 1925 op eigen verzoek eervol ontslag. De als opvolger benoemde J. Granneman liet het echter vrijwel direct afweten, waarna Van Schie tijdelijk deze taak weer over moest nemen.
Het molenaarschap van de uit Hillegom afkomstige Leo Cozijn werd wel een succes: voor een jaar benoemd op 24 juni 1926, werd zijn functie per 1 juli 1927 officieel. 52 jaar later nam zijn zoon Bart dit over. Tot zijn overlijden op 30 januari 2000 woonde Leo Cozijn, windmolenaar met hart en ziel, naast de molen.

Rond 1930 nam de kritiek op de motor toe en werd een nieuwe gekocht, het polderbestuur wilde een Kromhout, enkele ingelanden een Deutz. Het werd de laatste.
Hoewel die motor goed voldeed, werd in 1939 besloten tot opknappen van de molen volgens de ideeën van A.J. Dekker uit Leiden. Voornaamste reden tot dit besluit was de vrees voor oorlog en daardoor brandstofschaarste. Op 18 november 1939 werd de molen, met de Dekkerwieken, in het bijzijn van talrijke molenvrienden feestelijk in gebruik genomen. De vrees voor oorlog zou juist blijken.

Zo werd de Hogeveense polder op windkracht (en bij te weinig wind op een inmiddels via een drijfriem op het onderwiel aangebrachte elektromotor) bemalen, tot in 1978 stilzetting volgde omdat roeden en Dekkersysteem aan vervanging toe waren.
Herstel vond door omstandigheden pas plaats in 1985; naast roeden en Dekkersysteem werden ook windpeluw, onderschijfloop, koningspil en grote delen van het spilkalf vernieuwd.

In mei 2003 is het gehele Dekkersysteem met alle ophekking wederom vernieuwd. De molen bleef officieel in bedrijf, zij het dat het scheprad voornamelijk via de elektromotor werd aangedreven.

In 2014 viel het besluit, om deze molen met de hulpbemaling te vervangen door een nieuw te bouwen gemaal. Inmiddels is dat gemaal gereed en in bedrijf. Molenaar Bart Cozijn kreeg eind 2014 eervol ontslag.

Medio 2018 is de molen overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting.


Hogeveensemolen

Aanvullingen

Aanvullingen

De in hout uitgevoerde delen van het ondertafelement zijn kruisend uitgevoerd.

Mogelijk de enige molen waar de vloer van een zolder  getimmerd is op de vaste bintbalken.

Het polderbestuur was anno 1925 zeer verbolgen over het plotselinge vertrek van de net benoemde molenaar Granneman en liet dat in het Leidsch Dagblad van 3 juni 1925 duidelijk blijken: "De nieuw benoemde watermolenaar van den Hoogeveenschen polder, de heer Gronneman, heeft reeds genoeg van zijn baantje; hij liet na enige dagen, zonder kennisgeving, de heele boel in den steek". 

Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

Hogeveensemolen

Historische foto's

Historische foto's

Eertijds naar molendatabase.nl ingezonden historische foto’s van deze molen.
Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.
Vaags
Groot Wesseldijk
Verbij

Hogeveensemolen

Actuele foto's

Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Tony Hop (27-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (27-10-2019)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Tony Hop (27-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (27-10-2019)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Piet Glasbergen (19-4-2013) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (19-4-2013)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Wim Koree (7-10-2018) | Database Nederlandse molens
© Wim Koree (7-10-2018)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Peter Warmerdam (14-12-2010) | Database Nederlandse molens
© Peter Warmerdam (14-12-2010)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Piet Glasbergen (19-4-2013) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (19-4-2013)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Piet Glasbergen (19-4-2013). | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (19-4-2013).
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Peter Warmerdam (14-12-2010) | Database Nederlandse molens
© Peter Warmerdam (14-12-2010)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Tony Hop (27-10-2019) | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (27-10-2019)
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021)Achtkant | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Achtkant
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021)Achtkant | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Achtkant
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, De Vang, kapzolder | Database Nederlandse molens
© De Vang, kapzolder
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021)Bovenschijfloop | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Bovenschijfloop
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021)De lange spruit is een H-profielbalk. | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
De lange spruit is een H-profielbalk.
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021)Bovenwiel | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Bovenwiel
Hogeveensemolen, Noordwijkerhout, Vincent Mepschen (24-10-2021) | Database Nederlandse molens
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
 

Draag zelf bij

    Tekst  
Stuur ons uw teksten over deze molen
  |   Stuur ons uw teksten over de motor in deze molen (indien van toepassing)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om teksten in te sturen.
   
    Foto's  
Stuur uw foto's van deze molen (ook eventuele motor)
Vanwege migratie van de server is het even niet mogelijk om foto's in te sturen.