Nederlandse Molendatabase
Hartwerd, Fryslân

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

1830 of eerder
Spinnenkop
Spinnenkop met achtkante ondertoren
Poldermolen
Kloosterweg 5
8741 KB Hartwerd
Fryslân
X: 166556 Y: 564419
N 53.066505 O 5.559601
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Hartwerd
Súdwest Fryslân
Gemeente Burgwerd, sectie A, nr. 394
Stichting De Fryske Mole
Stichting De Fryske Mole sinds 1989, daarvoor Ver. De Hollandsche Molen sinds 1981, daarvoor de familie Knol.
Maalvaardig
Bemalen van de polder Hartwerd-West, thans op vrijwillige basis
Lodewijk Postma / Anne Baarda
0515-576066
Op afspraak
Bijzonder groot
79
FR097
03641
39347

Vaags
Groot Wesseldijk

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Constructie

Constructie

Achtkante ondertoren, gedekt met hout
Gedekt met hout
09,11 m.
Oud-Hollands met a-symmetrisch getimmerde achterzomen
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info ? g.n. ? ? aanw.
Zetelkruiwerk; kruihaspel
IJzeren hoepelvang, uitgevoerd als trekvang
Houten vijzel Ø 0,80 m., twee gangen
Bovenwiel 33 kammen
Bovenbonkelaar 16 kammen, steek 8 cm.
Onderbonkelaar 27 kammen
Vijzelwiel 28 kammen, steek 8,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,99

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Geschiedenis

Geschiedenis

De Oegekloostermolen bemaalde tot 1989 de polder Hartwerd-West (eertijds polder Knol) geheel op windkracht. De polder is 90 pondemaat groot (± 33 Ha.).
De vroegere eigenaren, de gebr. Knol (die een grote reputatie hadden als veefokkers) onderhielden hun molen voortreffelijk en steeds voor eigen rekening.
Tegenwoordig is deze kleine molen nog regelmatig in bedrijf, zij het nu op vrijwillige basis.

In 2006 werd deze molen door het Wetterskip Fryslân bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

Dit is een van de zeldzame spinnekoppen met een achtkante ondertoren. Ter voorkoming van omwaaien bij zware storm is dat achtkant verzwaard met enige grote keien.

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Oegekleastermole / De Oegekloostermolen

Actuele foto's
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, Foto: Donald Vandenbulcke (01-06-2009) | Database Nederlandse molens
© Foto: Donald Vandenbulcke (01-06-2009)
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, Foto: Loek Busser (29-05-2004). | Database Nederlandse molens
© Foto: Loek Busser (29-05-2004).
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd, Foto: Donald Vandenbulcke (01-06-2009) | Database Nederlandse molens
© Foto: Donald Vandenbulcke (01-06-2009)

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: woensdag 1 maart 2017 | Foto Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd home vorige pagina