Nederlandse Molendatabase
Obdam, Noord-Holland

Obdammermolen

Obdammermolen

1698
Grondzeiler
Achtkante binnenkruier
Poldermolen
Obdammerdijk 8
1713 RA Obdam
Noord-Holland
X: 121379 Y: 521767
N 52.682300 O 4.890028
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Obdam
Koggenland
Gemeente Obdam, sectie E, nr. 106
Stichting De Westfriese Molens
Maalvaardig
2015: 281.812
Bemalen van de polder Obdam, thans op vrijwillige basis
Ronald Weel
06-41824680
Niet te bezichtigen
Zeer groot
687
NH048
00782
31214

Vaags
Groot Wesseldijk

Obdammermolen

Constructie

Constructie

Eiken achtkant, gedekt met riet, op lage voet. De onderste ca. 2 meter gedekt met geverfde gepotdekselde planken.
Gedekt met riet
25,00 m.
Systeem Fauël op beide roeden
Deze molen kreeg in 1936 als eerste poldermolen in Nederland het systeem-Bilau op beide roeden. In 1956 werd dit gewijzigd in het systeem Fauël (fokwieken).
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Vaags 0115 buiten 2005 2005 buiten aanw. 25.60
klik voor meer info Vaags 0116 binnen 2005 2005 binnen aanw. 25.40
klik voor meer info Wijnveen g.n. buiten 1937 1937? buiten 2005 25.00
klik voor meer info Wijnveen g.n. binnen 1937 1937? binnen 2005 25.00
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Enthoven & Co, L.I. 0461 1867 1915 aanw. 07.60
55 houten rollen; binnenkruirad
Vaste Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met duim; vangstok; pal
Stalen vijzel, Ø 1,80 m.
Woning in de molen
Bovenwiel 55 kammen
Bovenbonkelaar 25 kammen, steek 15,5 cm.
Onderbonkelaar 25 / 36 kammen
Vijzelwiel 39 kammen, steek 14,8 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,41 / 2,03

Obdammermolen

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, met het opschrift "Anno 1698".

Obdammermolen

Verwijzingen

Obdammermolen

Geschiedenis

Geschiedenis

De Obdammermolen is een achtkante binnenkruier die waarschijnlijk in het laatste kwart van de 17de eeuw is gebouwd. In de regel houdt men 1698 als het bouwjaar. Hij bemaalde tezamen met een gemaal de 905 ha. grote polder Obdam op de Vereenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggeboezem.
Het gebied, dat de huidige polders Obdam, Hensbroek, De Wogmeer en Ursem omvat, vormde in vroeger tijd een watergemeenschap, met daarin gelegen het Wogmeer dat in open verbinding stond met het omliggende polderwater. Bekend is dat hier al in 1544 windbemaling aanwezig was. Vermoedelijk zijn de molens hier opgericht kort na de invoering van de bemaling in het Geestmerambacht in 1532.
Als eerste scheidde Ursem zich van genoemde watergemeenschap af, naar aanleiding van de bedijking en droogmaking van de Wogmeer, welke plaatsvond volgens octrooi van 1608.
Obdam volgde en scheidde zich in 1659 van Hensbroek en van de ringsloot van de Wogmeer af. Zo ontstond de polder Obdam, waarop als onderbemalingen uitmaalden de volgens octrooi van 1632 drooggemaakte braakjes onder Obdam. Vanwege deze droogmaking was de uitmaling van Obdam nog met een molen versterkt. Deze is omstreeks 1691 echter al weer afgebroken.

Blijkens een in 1680 uitgegeven kaart had de polder Obdam in die tijd drie molens. In 1743 was in ieder geval één van de beide Obdammer molens al vervijzeld. Ter versterking van de bemaling werd in 1877, nagenoeg op de plaats van het huidige gemaal, een stoomvijzelgemaal gebouwd. In 1890 werd de zuidelijke molen, die ca. 150 m. ten zuiden van het gemaal stond en vermoedelijk het oudst was en het eerst vervijzeld, afgebroken.

De molen was al in of voor 1864 vervijzeld, en in 1894 is hij uitgerust met licht en zwaar werk zodat de vijzel met twee verschillende snelheden kon worden aangedreven.
In 1954-1955 is de molen gereed gemaakt voor diepere bemaling vanwege ruilverkaveling en polderpeilverlaging die toen werd verwacht. Bij die gelegenheid is de achterwaterloop verdiept, de houten vijzel door een langere smallere stalen exemplaar vervangen en de hellingshoek ervan verkleind.
De peilverlaging ten gevolge van de inmiddels uitgevoerde ruilverkaveling Obdam was echter zo groot, dat in 1975 nogmaals verdieping van de waterloop en verlenging van de vijzel moest plaatsvinden.

In 1915 bleek bij het steken van een nieuwe roe, dat er scheuren in de as aanwezig waren. Direct volgde vervanging door de huidige, iets ingekorte, haspelkruisas. Deze werd gekocht van de polder Hensbroek, waarvan de molen in die tijd buiten bedrijf was (maar die enkele jaren later - met een andere as - weer in bedrijf zou komen!).
Tot 1936 heeft De Obdammermolen gemalen met een haspelkruis. In dat jaar zijn roeden uit één lengte, voorzien van Bilauwieken, aangebracht waartoe de as toen is doorboord en de tussenschotten uit de askop zijn verwijderd. Deze roeden bestonden uit stalen kokers met hierin gestoken halve houten roeden, die echter onvoldoende stijf waren. Daardoor werd de werking van het Bilauwieksysteem regelmatig verstoord, zodat al in 1937 geheel nieuwe gelaste stalen roeden werden aangebracht, vervaardigd door Wijnveen, de molenmaker die als enige toen de licentie had om het systeem-Bilau aan te mogen brengen.
Of deze Bilauwieken hier echt een succes waren, moet worden betwijfeld. Een zeer regelmatige gang is zeer gewenst bij koren- en pelmolens, maar bij poldermolens is die noodzaak veel minder groot. Feit is, dat in 1956 het systeem Bilau vervangen werd door fokken. Pas omstreeks 1970 is de molen officieel buiten bedrijf gesteld.

In 1975 werd de vijzel aan het ten gevolge van een ruilverkaveling sterk verlaagde polderpeil aangepast en sindsdien wordt de molen weer regelmatig in werking gesteld. In 2001 ging de molen in eigendom over van het waterschap West-Friesland naar de huidige eigenaar.

In april 2005 waren deze Wijnveen-roeden in dusdanige staat, dat zij vervangen moesten worden. Gestoken in 1937, behoorden zij tot de oudste gelaste roeden van Nederland. Met een levensduur van ruim 67 jaar voeren zij in die categorie voorlopig het record.

Obdammermolen

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

Obdammermolen

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Obdammermolen

Actuele foto's
Obdammermolen, Obdam, Foto: Piet Glasbergen (9-9-2015)
© Foto: Piet Glasbergen (9-9-2015)
Obdammermolen, Obdam, Foto: Willem Jans (4-9-2005) | Database Nederlandse molens
© Foto: Willem Jans (4-9-2005)
Obdammermolen, Obdam, Foto: Jeroen van Daal (30-12-2005) | Database Nederlandse molens
© Foto: Jeroen van Daal (30-12-2005)
Obdammermolen, Obdam, Dronefoto: René Pronk (19-9-2014)
© Dronefoto: René Pronk (19-9-2014)
Obdammermolen, Obdam, Foto: Piet Glasbergen (9-9-2015)
© Foto: Piet Glasbergen (9-9-2015)

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: woensdag 25 mei 2016 | Tellerstand Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Obdammermolen, Obdam home vorige pagina