Nederlandse Molendatabase
Amsterdam-Slotermeer, Noord-Holland

De 1100 Roe

De 1100 Roe

1674 / 1965
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Herman Bonpad 6
1067 SN Amsterdam
Noord-Holland
X: 114621 Y: 486793
N 52.367534 O 4.794334
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Amsterdam-Slotermeer
Amsterdam
Gemeente Sloten NH, sectie I, nr. 2163
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is eigenaar sinds 1997; daarvoor was dat heel lang de gemeente Amsterdam.
Maalvaardig
Inmaler voor het park Ookmeer op vrijwillige basis; bed-and-breakfast
R. Klungel
-
Niet te bezichtigen, tenzij u de molen als bed-and-breakfast huurt.
Niet onbelangrijk maar wordt verminderd door beplantingen
633
NH135
10136
5551

Vaags
Groot Wesseldijk

De 1100 Roe

Constructie

Constructie

Eiken achtkant, gedekt met riet, op gemetselde voet van ca. 2 meter hoog
Gedekt met riet
25,90 m.
Systeem Fauël met steekborden op beide roeden
Sinds de overplaatsing van 1965 heeft deze molen op beide roeden het systeem Fauël (fokwieken) met steekborden. Op de oude locatie was deze molen uitgerust met Oud-Hollandse ophekking. 
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Pot 1570 binnen 1889 1889? binnen 1962 25.80
klik voor meer info Derckx 0341 buiten 1980 buiten aanw. 25.90
klik voor meer info Derckx 0342 binnen 1980 binnen aanw. 25.90
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Kon.Ned.Grofsmederij g.n. 1902 1902? aanw.
Engels met 38 rollen; kruirad
Losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met haak; vangstok; kneppel; pal
Stalen vijzel, Ø 1,00 m., zowel op wind- als op motorkracht
Woning in de molen
Bovenwiel 65 kammen
Bovenbonkelaar 35 kammen, steek 13,5 cm.
Onderbonkelaar 43 kammen
Vijzelwiel 41 kammen, steek 13,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,95
?? (1674)
Fa. Poland, Heerhugowaard (1965)

De 1100 Roe

De 1100 Roe

Verwijzingen

De 1100 Roe

Geschiedenis

Geschiedenis

Molen De 1100 Roe is een zeer waarschijnlijk in of kort na 1674 gebouwde achtkante bovenkruier. Hij dient thans voor het op peil houden van het hoger gelegen water in het ca. 50 ha. grote sportpark Ookmeer, waartoe aan de Osdorperbinnenpolder onttrokken water wordt opgemalen.

Oorspronkelijk is deze molen gebouwd voor de bemaling van de Sloterbinnen- en Middelveldse gecombineerde polder onder Sloten. Als zodanig stond hij tot 1962 als "de 1100 Roe" aan de Haarlemmerweg, ca. 0,4 km ten oosten van de nog bestaande molen "de 1200 Roe".
Zoals de naam al aangeeft bestond de polder oorspronkelijk uit twee aan elkaar grenzende, maar geheel gescheiden en zelfstandige polders. Van de grootste, de Sloterbinnenpolder, is bekend dat daar al eind 16de eeuw getracht werd tot een algehele omdijking te komen. Het zou echter tot 1628 duren eer de ring van deze polder geheel gesloten was. In de toestand van beide polders kwam grote verandering toen in 1631 de Haarlemmertrekvaart en de ernaast lopende weg werden aangelegd.
Het noordelijke deel van beide polders grensde voordien aan de zuidelijke IJdijk maar werd nu afgesneden en tot twee nieuwe polders met eigen molens gemaakt. Ook vloeide hieruit het besluit voort van de commissarissen van het Haarlemse Zandpad van 6 september 1631 om aan de ingelanden van de Middelveldse polder ƒ 1000,-- voor de bouw van een molen te geven en de daarvoor benodigde grond aan de trekvaart gratis af te staan. In 1673 was vernieuwing van deze molen nodig, hetgeen aanleiding was om de Sloterbinnenpolder en de Middelveldse polder te combineren en gezamenlijk een achtkante watermolen te bouwen in het Middelveld.

In de Sloterbinnenpolder lag het Sloterdijkermeer, dat krachtens octrooi van 19 juli 1642 werd drooggemaakt en in 1644 droogviel. Dit meertje werd als ca. 111 ha. grote onderbemaling bemalen door een molen die in 1893 afbrandde. Ter plaatse werd een windmotor met centrifugaalpomp gebouwd, die niet voldeed en vervangen werd door een achtkante vijzelmolen. Deze molen, de Witte of Slangemolen, deed tot 1925 dienst, om vier jaar later te worden onttakeld en in 1954 geheel te worden afgebroken.

De met inbegrip van de Sloterdijkermeerpolder ca. 1812 ha grote Sloterbinnen- en Middelveldse gecombineerde polder werd tot in de tweede helft van de vorige eeuw bemalen door drie achtkante molens. In het noorden van de polder stond de in 1872 vervijzelde molen De 1100 Roe die uitmaalde op de Haarlemmertrekvaart, zijnde Rijnlands boezem. Aan de oostkant stonden twee molens die uitmaalden op de Kostverlorenvaart, die deel uitmaakte van het stadswater van Amsterdam.
De zuidelijke, en met een vlucht van ca. 21,3 m. de kleinste van de twee, was in 1869 nog vervijzeld, maar werd al in 1878 afgebroken om plaats te maken voor een stoomgemaal. De niet ver van daar staande andere molen, de grotere Noordermolen, kwam nadien, maar al in of voor 1894, buiten gebruik en werd omstreeks 1900 afgebroken.
In 1921 is de gemeente Sloten waarin polder en molens gelegen waren bij Amsterdam gevoegd. Bij raadsbesluit van 18 juli 1935 werd daarna het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam vastgesteld, waarin de aan de westkant van de stad gelegen polders werden aangewezen voor de nieuw te bouwen tuinsteden.

Een nieuw, wat gewijzigd ontwerp werd aangenomen in 1938, waarna het uitgewerkte plan voor de tuinstad Slotermeer op 12 juli 1939 werd goedgekeurd. Hoewel al veel voorbereidingen waren gedaan moest de uitvoering in de oorlog worden gestaakt, om pas daarna te kunnen worden hervat.
Omstreeks 1950 kreeg het overblijvende deel van de polder een nieuw gemaal nadat het van 1878 daterende gemaal Kostverloren ten gevolge van stadsuitbreiding buiten dienst moest worden gesteld.
De in de jaren veertig buiten dienst gestelde molen werd in 1962 afgebroken om in 1965 op de huidige plaats weer te worden herbouwd. Sindsdien wordt bij weer min of meer regelmatig in bedrijf gesteld.

Constructie
Het eiken achtkant is geplaatst op een in 1965 nieuw gemaakte en met metselwerk omklede betonnen onderbouw met waterlopen. Duidelijk is te zien dat de onderste veldkruisen beneden de onderste, bijna op het ondertafelement gelegen veldregel zijn afgezaagd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het achtkant in de loop der tijd ooit zo'n 1,5 m. is ingekort. De afgezaagde, wellicht verrotte ondereinden van de achtkantstijlen en de houten beplanking zijn toen vervangen door ca. 2 m. hoge veldmuren.
Het achtkant is in de loop der tijd al eens verstijfd met twee extra veldkruisen per veld en schoren onder de korbelen van de bovenste bintlaag. Deze schoren zijn nu echter niet meer aanwezig. Boventafelement, rolvloer, kuip en kap zijn al eens vernieuwd.
De molen is uitgerust met een stalen vijzel, die aanzienlijk kleiner is dan de vijzel op de oude locatie. Met die vijzel zou deze molen echter op de huidige plaats een veel te grote capaciteit hebben.

De 1100 Roe

Aanvullingen

Aanvullingen


De naam van deze molen is ontleend aan de afstand tot de Buitensingelgracht, die 1100 roeden ofwel ca. 4,1 km bedroeg.
(Feitelijk doet deze naam thans geen opgeld meer, omdat de molen sinds 1965 op een andere, en ook duidelijk verdere, locatie van de oude stadsrand verwijderd is).

Deze molen stond niet in de eerste uitgave van een Noord-Hollands molenboek (1964), omdat de molen op dat moment gedemonteerd was en feitelijk dus even niet bestond.

De 1100 Roe

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De 1100 Roe

Actuele foto's
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Rob Pols (30-7-2013).
© Foto: Rob Pols (30-7-2013).
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, De molen heeft pas nieuw riet gekregen.  Foto: Donald Vandenbulcke (22-3-2012).  | Database Nederlandse molens
© De molen heeft pas nieuw riet gekregen.
Foto: Donald Vandenbulcke (22-3-2012).
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Piet Glasbergen (5-12-2016)
© Foto: Piet Glasbergen (5-12-2016)
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Piet Glasbergen (17-6-2013) | Database Nederlandse molens
© Foto: Piet Glasbergen (17-6-2013)
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Piet Glasbergen (3-3-2013) | Database Nederlandse molens
© Foto: Piet Glasbergen (3-3-2013)
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Piet Glasbergen (3-3-2013)
© Foto: Piet Glasbergen (3-3-2013)
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Piet Glasbergen (16-7-2013)
© Foto: Piet Glasbergen (16-7-2013)
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto: Piet Glasbergen (16-7-2013)
© Foto: Piet Glasbergen (16-7-2013)
De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer, Foto's: Martijn Scholtens (juli 2010) | Database Nederlandse molens
© Foto's: Martijn Scholtens (juli 2010)

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zondag 18 december 2016 | Foto Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De 1100 Roe , Amsterdam-Slotermeer home vorige pagina