Nederlandse Molendatabase
Geldrop, Noord-Brabant

't Nupke

't Nupke

1843
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Molenakker 3
5664 ET Geldrop
Noord-Brabant
X: 166711 Y: 380879
N 51.416917 O 5.555550
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Geldrop
Geldrop-Mierlo
Gemeente Geldrop, sectie D, nr. 2519
Gemeente Geldrop
Gemeente Geldrop is eigenaar sinds 1978, daarvoor de fam. Obbing
Maalvaardig
Het malen van graan, thans op vrijwillige basis
-
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.
Niet onbelangrijk; wordt echter van de zijde van het dorp verminderd door een groot en hoog ziekenhuisgebouw. Ook is er wat veel beplanting in de omgeving.
522
NB033
02608
16032

Vaags
Groot Wesseldijk

't Nupke

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen, deels gepleisterd; geheel gewit
Gedekt met dakleer
26,00 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Fransen g.n. ? ? ? 26.00
klik voor meer info Derckx 0296 buiten 1979 1979 buiten aanw. 26.00
klik voor meer info Derckx 0297 binnen 1979 1979 binnen aanw. 26.00
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Aerschot, van g.n. ? ? aanw. 04.55
Engels, kruilier
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangtrommel
Eén koppel 17der blauwe en één koppel 17der kunststenen; sleepluiwerk; enige restanten van een oliewerk op de begane grond.
Bovenwiel 73 kammen
Bovenschijf 36 staven, steek 12,0 cm.
Spoorwiel 65 kammen
Steenschijven 25 kammen, steek 9,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 5,27

't Nupke

't Nupke

Verwijzingen

't Nupke

Geschiedenis

Geschiedenis

De bouwer/eigenaar/molenaar van deze Geldropse beltkorenmolen op een perceel was de uit het Belgische Overpelt afkomstige Anthony Sevens. Uit de schaarse archiefstukken is bekend dat deze molenaar in compagnie met molenaar Dirk Verbeek uit Heeze waarschijnlijk al vóór 1814 de watermolen op de Kleine Dommel in Geldrop en de windmolen in Zesgehuchten bemaalde. Dirk Verbeek was de pachter van voornoemde molens en Sevens was bij hem in dienst als molenaar en dat beiden - om wat voor reden dan ook - onenigheid met elkaar kregen.
Sevens verbrak eind 1841 de samenwerking om in Geldrop een eigen windgraan- en oliemolen te bouwen, waartoe hij op 18 december van dat jaar aan Z.M. Koning Willem II vergunning vroeg. Voor onze aan ambtelijke rompslomp gewende tijd wekt het verwondering dat het gemeentebestuur van Geldrop op 5 januari 1842 het proces-verbaal opmaakte en vijf dagen later aan de Commissaris van de Koning liet weten dat er geen bedenkingen tegen het plan bestonden.

Toen de molen op het perceel, genaamd Het Nupke, in 1843 verrezen was, verkreeg Sevens ingevolge de wet van 28 maart 1828 op zijn verzoek vrijdom van grondbelasting voor acht achtereenvolgende jaren. Hij heeft ze niet kunnen volmaken, want hij overleed in 1849 op zestigjarige leeftijd. De erven Sevens zetten de zaak voort en staan dan in het patentregister beschreven als windkorenmolenaar, boekweitmolenaar, moutmolenaar, olieslager en garstpeller.
In 1849 volgt zijn 28-jarige zoon Anthonius hem op als molenaar. Daarna meldt zich weer de familie Verbeek in de persoon van de uit Heeze afkomstige Theodorus Verbeek, een rasechte molenaarszoon, die in 1870 op 38-jarige leeftijd de molen aankoopt. De mulder vestigt zich met zijn vrouw en kinderen vanuit Stiphout in Geldrop. De perceelsaanduiding gewaagt in 1873 van de Kiezelweg en de mulder staat in het laatste patentregister beschreven als windkorenmolenaar, binnenlands koopman in het klein, moutmolenaar, bij afwisseling olieslager.

Als Theodorus Verbeek zich tenslotte uit de zaken terugtrekt, zetten zijn zoons het bedrijf voort, tot in 1920 de derde eigenaar op de molen komt. De dan 26-jarige Paulus Joseph Rooymans, die zich al een jaar eerder vanuit Eersel in Geldrop vestigde. Alszijn beroep wordt vermeld: molenaar, reiziger en herbergier. Hij trouwt in Geldrop op 15 juni 1920 met de 22-jarige Wilhelmina Smeets uit Valkenswaard, die de komende twaalf jaar ten minste acht kinderen ter wereld zal brengen. De in de kadastrale legger als graanoliemolen aan de Kiezelweg aangeduide windmolen zal dertien jaar in Rooymans' bezit blijven; hij verkoopt deze in 1933 aan Johannes Bernardus Obbing.

In 1932 komt Obbing met vrouw en kind vanuit Waalre in Geldrop wonen en vestigt zich, na aankoop van de molen in het molenhuis aan de Laarstraat. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: twee dochters en een zoon. Bij de bevrijding van Geldrop in 1944 wordt de elfjarige zoon Antonius door een militair voertuig overreden.
Molenaar Obbing bleef tot aan zijn dood in 1967 zijn beroep uitoefenen. Zijn vrouw was in 1963 overleden, waardoor de molen in eigendom overging naar zijn dochters Hendrika en Johanna.
Vervolgens stond de molen de volgende tien jaar stil, wat leidde tot groot verval. De gemeente Geldrop, die zich in 1949 al verbonden had mulder Obbing niet in de uitoefening van zijn beroep te belemmeren en daarom aan de nieuwe weg, de Molenakker, een open bebouwing voorschreef, liet notarieel vastleggen dat zij bij eventuele verkoop van de molen het recht van voorkeur had.
In 1978 kocht de gemeente Geldrop - na veel vijven en zessen - de molen en vervolgens werd, met grote inzet van molenbouwer Adriaens en diezelfde gemeente, een grote restauratie begonnen die een jaar in beslag zou nemen. Sindsdien is deze molen weer maalvaardig en op vrijwillige basis in bedrijf.

Technisch is dit een opmerkelijke molen: wat onmiddellijk opvalt is het zeer grove metselwerk aan de binnenkant: tussen de luizolder en de (zeer lage) kapzolder bevindt zich een enorme loze ruimte: deze was vroeger bezet door een zetelkruiwerk. Dit kwam op meer Brabantse molens voor, maar is thans in Nederland verdwenen; in deze molen zijn nog enkele sporen aanwezig.
Het huidige vrij kleine spoorwiel is, met beide steenschijven, afkomstig uit een andere molen te Geldrop. Vermoedelijk zijn zij hier in 1927 aangebracht vanwege een gunstiger overbrenging. De maalstenen staan thans veel dichter bij elkaar dan vóór 1927 het geval was.
Ook het bovenwiel is overduidelijk niet origineel voor deze molen gemaakt, maar afkomstig uit een standerdmolen; het is in verhouding erg groot en nog behoorlijk afgeschrooid om het hier inpasbaar te kunnen maken.
Onderin de molen heeft, zoals in meer Brabantse molens, lang geleden een (enkel) oliewerk gezeten. Ook hiervan zijn nog restanten aanwezig.

't Nupke

Aanvullingen

Aanvullingen


't Nupke is het Brabantse woord voor knopje, knoopje of bultje. Het stuk grond waar de molen staat, wordt door de bewoners van Geldrop vanouds zo genoemd. Na de grote restauratie in de jaren '70 besloot de toenmalige vrijwillig molenaar de molen naar zijn omgeving te vernoemen. 

't Nupke

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

't Nupke

Actuele foto's
't Nupke, Geldrop, Foto's: Frits Kruishaar (20-8-2011). | Database Nederlandse molens
© Foto's: Frits Kruishaar (20-8-2011).
't Nupke, Geldrop, Foto: Gerard Sturkenboom (5-6-2006). | Database Nederlandse molens
© Foto: Gerard Sturkenboom (5-6-2006).
't Nupke, Geldrop, Foto: Frits Kruishaar (20-8-2011). | Database Nederlandse molens
© Foto: Frits Kruishaar (20-8-2011).
't Nupke, Geldrop, Foto: Stefan Boumans (28-9-2013). | Database Nederlandse molens
© Foto: Stefan Boumans (28-9-2013).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 13 juni 2015 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen home vorige pagina