Nederlandse Molendatabase
Maassluis, Zuid-Holland

De Hoop

De Hoop

onbekend / 1970
Stellingmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Zuiddijk 94
3143 AT Maassluis
Zuid-Holland
X: 77241 Y: 437313
N 51.918861 O 4.256892
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Maassluis
Maassluis
Gemeente Maassluis, sectie D, nr. 7656
Gemeente Maassluis
Maalvaardig
2016: 125.495
2015: 252.231
2014: 114.174
2013: 136.832
2012: 127.000
Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf
Jaap van der Kaaden / Tim Dreessen / Paul Kors
-
Woensdag 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 13.00 uur
Zeer groot, met name vanuit het oude centrum en vanaf de toegangsweg tot Maassluis, echter uit een aantal windrichtingen windbelemmering door (te) hoge bomen
1054
ZH116
01533
26629

Vaags
Groot Wesseldijk

De Hoop

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen; ongetailleerd
Gedekt met dakleer
26,30 m.
Oud-Hollands
In 1957 kreeg deze molen op de binnenroede het systeem-Ten Have. Door de asbreuk van 2 september 1963 ging, met het gehele wiekenkruis, dit systeem verloren. Bij het herstel van 1971 werd weer Oud-Hollandse ophekking aangebracht.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Straathof 0257 buiten 2010 2011 buiten aanw. 26.30
klik voor meer info Bremer 0143 binnen 1969 1970 binnen aanw. 26.30
klik voor meer info Bremer 0144 buiten 1969 1970 buiten 2010 26.51
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info ? ? ? 1970 aanw. 04.45
48 houten rollen; kruihaspel
IJzeren hoepelvang; vangbalk met haak; vangstok
Eén koppel 16der blauwe en één koppel 16der kunststenen; regulateur; sleepluiwerk
Bovenwiel 66 kammen
Bovenschijfloop 27 staven, steek 13,5 cm.
Spoorwiel 83 kammen
Steenschijflopen 28 staven, steek 8,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 7,25.
?? (1792?)
Fa. Van de Loo, Kethel (1970)

De Hoop

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met op aparte bordjes de opschriften 'DE HOOP' en daaronder '16 90'. Middenin dit jaartal is in het klein het wapen van Maassluis afgebeeld.

De Hoop

Verwijzingen

De Hoop

Geschiedenis

Geschiedenis

Over het bouwjaar van deze molen bestaat onduidelijkheid: '1792' wordt vaak genoemd, maar vermoedelijk is de molen ouder. 1690 lijkt, gezien de forse bouw van de molen, ook niet geheel uit te sluiten. Het is hoe dan ook de opvolger van een houten molen. In de “Aentekeningen betreffende Maassluis van Jan Schim” wordt vermeld dat “de molen werd 12 Juli 1617 getransporteerd voor 1500 car. Guldens” (carolusgulden, met een waarde van fl. 1,80). Het lijkt om een standerdmolen te gaan die hier omstreeks 1620 gebouwd was. Op een kaart van Delfland uit 1611 staat bij de huidige locatie al “Core Mole” aangegeven.

In 1903 sloeg de bliksem in. Hierop liet de toenmalige eigenaar en bewoner, Johannes de Bruijn, een woning naast de molen bouwen welke hij met zijn gezin het jaar daarop betrok.
De molen werd in 1916 verkocht met het idee, deze vervolgens af te breken en de stenen te gebruiken voor de bouw van vijf woonhuizen. Dit ging blijkbaar niet door want in 1919 kocht de gemeente Maassluis de molen "met vijf bunders” land.
In 1920 verkocht de gemeente de molen weer aan een particulier, George Frederik Terlaak. Na diens overlijden in 1933 werd zijn zoon, ook een George Frederik, eigenaar. Deze verkocht de molen vanwege de crisistijd in 1938 weer aan de gemeente. In de Tweede Wereldoorlog heeft de Luchtbeschermingsdienst van Maassluis vanaf 1941 de molen als uitkijkpost gebruikt. Hiertoe werd onder meer een wachtlokaal in de molen getimmerd.

De molen stond sinds 1938 stil maar kwam in de hongerwinter van 1944-45 op last van de gemeente weer in bedrijf om het weinige graan dat nog beschikbaar was voor de lokale bevolking te malen. Met kunst en vliegwerk zorgde men voor een stel 'zeilen'. De houten toegangsdeur op het noorden werd vervangen door een ijzeren exemplaar met het opschrift “Streng verboden toegang”: men vreesde, wegens het gebrek aan voedsel onder de bevolking, voor inbraken en plundering!

Na de oorlog kreeg de molen nieuwe bruine zeilen. De molen werd tot 1951 verhuurd aan de Gebr. Terlaak, die hadden er weer een maalbedrijfje ondergebracht.
In 1946 vroegen B&W van Maassluis de directeur gemeentewerken een gespecificeerde raming op te maken voor herstel van het metselwerk en algehele restauratie van de molen. De kosten zouden neerkomen op ƒ 11.800,--, een fors bedrag voor die tijd. Opvallend is de toevoeging bij de raming dat, indien het gemeentebestuur in de toekomst de riolering in het poldergebied zou willen laten bemalen door de molen(!), het opvoerwerktuig buiten de molen geplaatst diende te worden om schade aan de fundering te voorkomen. Een ambtenaar van de gemeente had dit voorgesteld, maar zo ver kwam het niet.
In 1949 voerde molenmakerij Ottevanger uit Moerkapelle een grote restauratie uit: roeden, windpeluw en staartwerk werden vernieuwd evenals de kammen in boven- en spoorwiel.

In 1951 was C. Kruyt huurder. Het gemeentebestuur vond kennelijk dat hij de molen te hard laat draaien, want hij wordt gesommeerd om niet harder te gaan dan 90 enden.
Op 6 november 1951 verzocht deze molenaar de gemeente om een nieuw koppel stenen. De begroting stond dit nog niet toe maar “aangezien de wintermaanden bij uitstek de maanden zijn waarin het meest gemalen wordt” was het voor de molenaar van groot belang dat de stenen zo spoedig mogelijk werden aangebracht. Het liep iets anders: 27 januari 1952 ging er een stekelig briefje van B&W van Maassluis naar molenmaker Van der Loo uit Kethel. Wat was er gebeurd? Men had de molenmaker verzocht schriftelijk te bevestigen dat hij in staat was om voor ƒ 600,-- een koppel maalstenen te leveren en aan te brengen, maar de molenmaker had dit als een opdracht opgevat en de stenen inmiddels geleverd en maalvaardig gemaakt. De gemeente werd dus voor een voldongen feit gesteld.
Op 17 februari 1953 werd de molen verhuurd aan molenaar Gerrit Terlaak tegen een prijs van ƒ 2,50 per week. Op 6 juli 1953 wordt aan de Christelijke Muziekvereniging “Maassluisse Harmonie” een zolder van de molen voor een paar avonden per week in gebruik gegeven voor repetities voor ƒ 1,-- per avond. Molenaar Terlaak protesteerde hiertegen omdat hij zo een opslagzolder kwijt was. Uiteindelijk kreeg de molenaar tot eind 1953 gratis het gebruik van de molen terwijl de muziekvereniging ƒ 1,-- per repetitieavond aan de gemeente schuldig bleef.
Vanaf 1 maart 1955 tot oktober 1960 huurden A. en G. Kluit de molen. Op 28 juli 1954 was 'hun' molen “De Noord” te Rotterdam door brand verloren gegaan. Van "De Hoop" werd onregelmatig gebruik gemaakt omdat de molenaars van elders moesten komen. De molen werd verhuurd voor een prijs van ƒ 500,- per jaar tot het moment dat het wiekenkruis verbeterd zou zijn, dan zou de prijs ƒ 700,- per jaar worden. Dat laatste gebeurde in 1957: op de binnenroede werd het systeem Ten Have aangebracht. De kosten hiervan bedroegen ƒ 7523,30. De roede werd door Ten Have deels per schip en deels per spoor aangevoerd; Van der Loo uit Kethel zorgde voor het doorboren van de as ten behoeve van de zwichtstang.

In 1960 werd Luitje Noordhof uit Nieuwerkerk aan den IJssel de nieuwe molenaar/huurder.
Op 2 september 1963 vond het grootste drama in het bestaan van deze molen plaats: de  bovenas brak tijdens het malen en als gevolg stortte het wiekenkruis naar beneden. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat losraken en opstropen van de voering rond het bovenwiel (omdat er kennelijk iets brak) tijdens het vangen de oorzaak van dit ongeval is geweest.
De directeur gemeentewerken noemde na het ongeval als opties waarbij de molen óf gesloopt zou worden(!), óf gedeeltelijk hersteld waarbij de kap niet langer kruibaar zou zijn óf algeheel herstel. Om Maassluis niet van een karakteristiek en dominerend bouwwerk te beroven en om de molen in bedrijf te kunnen houden, koos men vrijwel direct voor algeheel herstel. De kosten werden begroot op ƒ 100.900,--.

Het heeft even geduurd voordat "De Hoop" uitwendig weer een molen was: tussen 1969 en 1971 volgde een restauratie, waarbij een andere bovenas en een geheel nieuw wiekenkruis werd gestoken. Dat laatste werd vervolgens Oud-Hollands opgehekt.
De molen bleef op dat moment vooral statisch: pas in de late jaren '70 volgde inwendig herstel dat de molen weer maalvaardig maakte. In de jaren ’80 maalde men op vrijwillige basis voor een plaatselijke bakker, hetgeen duurde tot omstreeks 1991.
In 1992 werd er wederom een grote restauratie uitgevoerd waarbij het metselwerk aan de buitenkant onder handen werd genomen en onder andere de bedekking op de kap geheel vernieuwd werd.

In de jaren ’90 werd er op vrijwillige basis gemalen voor het korenmolenbedrijf van molen “Aeolus” in Vlaardingen tot het abrupte einde van dit bedrijf na het plotselinge overlijden van Niek Boekestijn jr.
Vanaf 1972 was Jaap van der Kaaden als vrijwillig molenaar op deze molen actief. In 1977 kwam zijn broer Arie erbij. Beide molenaars lieten de molen regelmatig draaien en malen en deden veel van het onderhoud aan de molen zelf zoals het gedeeltelijk vernieuwen van slechte vloeren- en raamkozijnen. Arie was van huis uit timmerman... Bovendien liepen (en lopen) leerling-molenaars hun stage op deze molen en worden al sinds de jaren ’80 hier theorie-avonden verzorgd voor Zuid-Hollandse vrijwillige molenaars in opleiding.
In 2003 ontvingen de broers Van der Kaaden een onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de molen (helaas overleed Arie op 16 oktober 2003 na een slepende ziekte).

De molen draait regelmatig en de biotoop wordt zoveel mogelijk in de gaten gehouden. Zo werd in 2004 een ontwerpplan voor een nieuw te bouwen flatcomplex omwille van de molen aangepast: het trappenhuis moest dik een meter verlaagd worden om zo te voldoen aan de zogenaamde “1 op 30 regel” (elke dertig meter verder van de molen 1 meter hoger dan puntje onderste wiek) van de provincie Zuid-Holland. In het voorjaar van 2006 zijn stelling en ophekking deels vervangen. In juni 2007 werd er, na een grondige schoonmaakbeurt, voor het eerst in ruim vijf jaar weer gemalen.

In 2008 werd de houten lange spruit vervangen door een stalen exemplaar; de voeghoutkoppen in kunsthars vernieuwd en steenbord en -bed vernieuwd. Ook werden beide roeden doorgeschoven. In augustus 2009 is de molen voorlopig stilgezet, nadat was vastgesteld dat de buitenroede onbetrouwbaar was. Nadat deze kaal was gezet werd de roede op 6 april 2010 gestreken. Hierna werd enige tijd met één roede gemalen. Op 24 maart 2011 werd de nieuwe buitenroede gestoken.

De Hoop

Aanvullingen

Aanvullingen


De installatie om de Ten Havekleppen te bedienen bleef na de asbreuk van 1963 deels bewaard, lag jarenlang bij molenmakerij Van de Loo te Kethel en werd daarna aangekocht door de Groninger molenaar Martin van Doornik. In maart 2007 is deze installatie verkocht aan molenmakerij Groot Wesseldijk.


Over de blikseminslag van 1903 vermeldt de Schiedamse Courant van 15 september 1903: "Zaterdagavond sloeg de bliksem in de korenmolen van den heer J. de Bruijn op den Zuiddijk en veroorzaakte boven in den molen een begin van een brand, die spoedig werd gebluscht. In de slaapkamer en de daaronder gelegen voorkamer sloeg hij alles kort en klein".

Maarten 't Hart: Het wiekenkruis, in: Niet van wind alleen, Leiden 1993. (In dit korte verhaal wordt op hilarische wijze verteld over de roemruchte asbreuk van 2 september 1963).

De Hoop

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De Hoop

Actuele foto's
De Hoop, Maassluis, Foto: Rob Pols (8-8-2009).
© Foto: Rob Pols (8-8-2009).
De Hoop, Maassluis, Wat er ontbreekt aan deze askop? Nou, de walpen!  Foto: Rob Pols (13-10-2007). | Database Nederlandse molens
© Wat er ontbreekt aan deze askop? Nou, de walpen!
Foto: Rob Pols (13-10-2007).
De Hoop, Maassluis, Foto: Rob Pols (8-8-2009).
© Foto: Rob Pols (8-8-2009).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zondag 8 januari 2017 | Tellerstand Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Hoop, Maassluis home vorige pagina