Molen (korenmolen), Zuidland

Zuidland, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
(korenmolen)
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
17359
oude dbnr.
V17359
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 17359 (korenmolen) (Zuidland)
uitsnede

locatie

plaats
Zuidland
plaatsaanduiding
Molendijk
gemeente
Nissewaard, Zuid-Holland
streek
Voorne-Putten
kadastrale aanduiding 1811-1832
Zuidland B (1) 567 Pieter de Gilde, koornmolenaar
geo positie
X: 77705, Y: 426272
N: 51.81970, O: 4.26611

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 maart 1844

Rotterdam, 26 maart. In den vroegen morgen van den 24sten dezer, is de Koornmolen te Zuidland, behoorende aan P. de Gilde, afgebrand. De oorzaak, behoorende van den brand is onbekend, het Pand is tegen brandschade verzekerd zoodat bij weder opbouw van dezen molen, het Arrondissement Brielle, binnen een tijds verloop van twee jaren, de vierde nieuwe korenmolen uit zijne asch zal zien herrijzen, namelijk te Abbenbroek, Oudenhourn, Spijkenisse, en nu te Zuidland. (Bij dezen brand is het opmerkelijk, dat het molenhuis, eenige jaren geleden, is in den asch gelegd en daarna vernieuwd.)

Informatie van Pim van der Wijk, 3 mei 2016

-----

Algemeen Handelsblad, 27-03-1844
Briel. 24 Maart. In den nacht van heden , digt nabij drie ure, is de koren-windmolen, van het niet ver van hier gelegen dorp Zuidland , toebehoorende aan Pieter de Gilde, eene prooi der vlammen geworden. Daar de molen afzonderlijk stond, heeft de brand gelukkig zich niet verder uitgestrekt, doch des molenaars knecht, die met zijne vrouw op den molen woonden , hebben al hun weinig huisraad moeten achterlaten ; de oorzaak van den brand is nog onbekend, doch het pand is voor brandschade gewaarborgd.

aanvullingen

trivia
Inventarisnummer: 1358 Nummer van de akte: 26

Pieter de Gilde korenmolenaar wonende Zuidland ter eenre en Jacob van der Sluis reder wonende Zwartewaal ter andere.
Zij verklaren dat de comparant ter eenre eigenaar is van een korenmolen binnen Zuidland met het daarbij gestaan hebbende huisje, hetwelk enige tijd geleden afgebrand is cohiernr 43 en van een tuintje groot 9 roe 22 el mede aldaar in de Kerkhoek cohiernr 586 aan de Gilde als mede-erfgenaam ab intestato van zijn moeder Johanna Lanser weduwe Johannes de Gilde rentenierster en landbouwster gewoond hebbende en 22/02/1826 overl. te Zwartewaal bij akte onder de hand verleden van scheiding en verdeling van de nalatenschap van voormelde weduwe op 15/03/1828.
De korenmolen is met het huisje en tuintje en nog enige percelen boomgaard verbonden bij een schuldhypotheek groot 5000 gld door gemelde weduwe van Johannes de Gilde tbv Van der Sluis voormeld op 05/05/1814 voor nts Kraayenhoff van de Leur in den Briel waarvan een inschrijving is genomen ten hypotheekkantore in den Briel op 05/04/1824 in deel 21 nr 168, doch welke inschrijving voor zover betreft de percelen boomgaard, wei- en bouwland geroyeerd is geworden.
De hernieuwde inschrijving bestaat dus nog alleen tbv de korenmolen en tuintje en van der Sluis was voornemens de hypotheek op te zeggen, tenzij er nieuwe zekerheid zou worden gesteld. Hij stelt tot nadere zekerheid het onlangs opnieuw opgebouwde woonhuis binnen Zuidland belast met een legaal verband tbv zijn kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Jannetje van Rij.

Gepasseerd in den Briel ten raadhuize in de leenmannenkamer.
De volgende heeft ermee te maken:
Datum: 01/06/1831 Notaris: Leendert Plooster Aard van de akte: schuldbrief Inventarisnummer 1358 Nummer van de akte: 27
Regest: Pieter de Gilde korenmolenaar wonende Zuidland thans provisioneel gedetineerd in het huis van arrest in den Briel schuldig aan Jacob van der Sluis reder wonende Zwartewaal in het huis cohiernr 34 2200 gld wegens geleend geld.
Waarborg een korenmolen in Zuidland cohiernr 43 daarna 143 en nu 152 en een onlangs nieuw opgebouwd woonhuis binnen Zuidland bij deze molen nog ongenummerd en een tuintje aldaar in de Kerkhoek nr 586, belast de korenmolen tbv de schuldeiser gevestigd door Johanna Lanser weduwe van Johannes de Gilde moeder van de schuldenaar bij akte op 05/05/1814 voor nts Kraaijenhoff van de Leur te den Briel gepasseerd terwijl het nieuwe woonhuis is belast tbv zijn kinderen.

Bron: Archief Zuidland