De Houtwiel

Feanwâlden (Veenwouden), Fryslân
bestaande molen

media-bestand
Molen 17290 De Houtwiel (Feanwâlden (Veenwouden))
Jan Pieter Visser (16-2-2023)

korte karakteristiek

naam
De Houtwiel
modeltype
paaltjasker
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
2005
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming
Inmaler voor natuurgebied
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
17290
inventarisnr
FR043

locatie

plaats
Feanwâlden (Veenwouden)
plaats aanduiding
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
kadastrale aanduiding
niet bekend
geo positie
X: 195.763, Y: 585.679
N: 53.25611, O: 5.99799
biotoop waarde
Zeer groot
biotoop toelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres

Feanwâlden
molenaar
Jan Pieter Visser
telefoon
e-mail

website
social media
open voor publiek
nee
gericht op scholen
nee
AKG lid
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
paaltjasker
krachtbron
wind
functie
romp
n.v.t.
kap
n.v.t.
inrichting

Tonvijzel; diameter 0,36 m, spoed 0,43 m, lengte 2,10 m, diam. as 0,13 m, 2-gangen, helling 26 graden, buitendiameter ton 0,40 m.

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
kruiwerk
Specifiek kruiwerk rond paal
vlucht
05,10 m.
vang
Hoepelvang (metaal) op aparte vangschijf. Vangbalk alleen als hefboom.
overbrenging

n.v.t.

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
onbekend binnen 2005? 2005 binnen aanw. 5,10
onbekend buiten 2005? 2005 buiten aanw. 5,10
wiekverbeteringen

Deze molen is altijd met Oud-Hollandse ophekking uitgerust geweest.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend 2005? 2005 aanw. ?

geschiedenis

Deze tjasker in het Houtwiel is tijdens de ruilverkaveling - 1974/1975 - in opdracht van Staatsbosbeheer, conform een authentiek model nagebouwd. De bekende tjaskerbouwer Roelof Dijksma uit Giethoorn overleed tijdens de bouw; het werk werd voltooid door twee neven van hem, de heren Smit.

Helaas verloor de molen op die standplaats ten westen van de Goddeloze Singel zijn functie, werd afgebroken, gerestaureerd (1996), maar vervolgens opgeslagen en keerde jaren niet terug.

Pas in het voorjaar van 2005 werd de molen op een iets andere plaats herbouwd en staat nu aan de oostkant van de Goddeloze Singel. Merkwaardig gevolg hiervan is overigens, dat deze tjasker niet langer onder Veenwouden, maar onder De Valom kwam te vallen. De gemeente, Dantumadiel, bleef evenwel dezelfde.

Thans is de molen alleen maalvaardig in een circuit en kan er niet daadwerkelijk worden (in)gemalen.


advertentie afbeelding

foto's

foto's