Molen Gasthuijsmolen, Delft

Delft, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Gasthuijsmolen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Gasthuijsmolen via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
16787
oude dbnr.
V16787
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Delft
plaatsaanduiding
nabij het Oude Gasthuis
gemeente
Delft, Zuid-Holland
streek
Delft
geo positie
X: 84378, Y: 447040
N: 52.00723, O: 4.35862

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
De eerste vermelding van een windmolen in de omgeving van Delft is van 11 juli 1299: het klooster Koningsveld verpachtte een molen 'int Ghoetslant van Conincsvelt toter Made' voor tien pond per jaar. Eén van de pachtvoorwaarden was dat de molenaars gratis het meel zouden malen voor de kloosterlingen en voor het gasthuis dat het klooster in 1252 had gesticht. Waarschijnlijk heeft dit betrekking op de Gasthuismolen, want die maalde immers het graan voor het gasthuis en ontleende daaraan zijn naam.

Deze standerdmolen met open voet stond voor 1500 in de buurt van het Oude Gasthuis.
De molen stond in het zuidwestelijke deel van Delft. De Made lag ten westen van de huidige Oude Delft en was het hooi- en weiland van het kasteel Made.

In het archief van het Delftse Gasthuis komt een opmerking voor over de molen in 1343, als belending van een huis. Het betreffende gebied viel onder de abdis van Rijnsburg, dat was een langgerekte strook land bezuiden de Breestraat.
In een akte uit 1352 van de Leen- en Registerkamer van de graven van Holland wordt 'de Gasthuse molen' genoemd, deze maalde koren voor het Gasthuis.

De volgende gegevens over de molen zijn uit 1540, de molen stond toen al op de plaats van de latere wipstellingmolen.

Bron: Van stadswal naar tunneldak. De geschiedenis van molen de Roos in Delft, Aart Struijk, 2013. Erfgoed Delft e.o.

aanvullingen

trivia
De exacte locatie van de molen is helaas niet bekend. Onze coördinaten zijn slechts een ruwe aanduiding, gebaseerd op de beschrijvingen.

In een boekje over de Delftse windmolens uit 1979 staat dat de molen op de hoek van de huidige Clarensteeg en de Brabantse Turfmarkt stond, maar het is niet duidelijk waarop de auteurs deze veronderstelling baseerden.

A.J. Marrenga-Stapff (1979) vermeldt de molen ook (p. 64), maar positioneert hem naast het vrouwenklooster 'Conincksvelt' ten zuidoosten van Delft. En daar zou hij in 1572 zijn afgebroken vanwege de Spanjaarden.