Molen Windlust (1e), Zoeterwoude

Zoeterwoude, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Windlust (1e)
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
16600
oude dbnr.
V16600
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Zoeterwoude
gemeente
Zoeterwoude, Zuid-Holland
streek
Rijnland
geo positie
X: 96387, Y: 461800
N: 52.14128, O: 4.53097

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
verbrand
geschiedenis

20-08-1833: Rotterdamsche courant

Bij het onweder van saturdag avond is aan den Hoogen Rijndijk, onder Soeterwoude gelegen, de korenmolen, Windlust genaamd , van den molenaar L. van der Hulst, met de bijstaande grutterij en huizing, door den bliksem getroffen en geheel in de asch gelegd. De huisgenooten waren om het zware weder, dat er woedde, opgestaan , toen een bliksemstraal den schoorsteen van het vertrek, waarin zij bij een waren, insloeg en vervolgens het houtwerk vlam deed vatten. Alle pogingen ,'door hen ter blussing aangewend, waren vruchteloos en weldra had de vlam de overhand. De spoedig daarop uit Leyden verleende hulp, door het afzenden van vier spuiten, kwam echter wegens den verren afstand te laat, om veel te redden. De manschap der schutterij heeft ook hier weder dienst bewezen. Bij den brand is mede eenig vee omgekomen. Naar men verzekert is de korenmolen en woning onder de braudassurantie gesteld.

 

20-08-1833: Dordrechtsche Courant 
"Leiden, den 18 Augustus. Gisteren avond omstreeks 11 ure barstte boven onze stad een kort doch zwaar onweder, vergezeld van hevigen bliksem en regen, uit. Ofschoon in de stad daardoor geene schade is aangerigt, is die echter in de nabijheid van dezelve, aan den Hoogen Rijndijk, onder Soeterwoude gelegen, groot geweest. De korenmolen, Windlust genaamd, van den molenaar Lukas van der Hulst, met de bijstaande grutterij en huizing, is, door den bliksem getroffen, geheel in de asch gelegd. De huisgenooten waren om het zware weder, dat er woedde, opgestaan; doch hunne waakzaamheid kon niet beletten, dat een bliksemstraal den schoorsteen van het vertrek, waarin zij bijeen waren, insloeg, en het houtwerk vlam deed vatten. Alle pogingen, door hen ter blussing aangewend, waren vruchteloos; weldra had de vlam de overhand. De spoedig daarop uit onze stad verleende hulp, door het afzenden van vier spuiten, kwam, wegens den verren afstand te laat, om veel te redden. De manschappen der schutterij hebben ook hier weder hunne dienst bewezen, en betrekken nog heden aldaar de wachten. Ook eenig vee is bij den brand omgekomen. Naar men verzekert zijn de korenmolen en woning tegen brand verzekerd."

De genoemde grutterij stond achter de windmolen, zie Tenbruggencatenummer 16599.