Molen Grutmolen in de Loet, Zwammerdam

Zwammerdam, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Grutmolen in de Loet
modeltype
rosmolen
functie
grutmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
16204
oude dbnr.
V16204
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Zwammerdam
plaatsaanduiding
tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn
gemeente
Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
de Loet
streek
Rijnland
geo positie
X: 109522, Y: 457953
N: 52.10794, O: 4.72335

constructie

modeltype
rosmolen
krachtbron
spierkracht
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
protocollen Alphen 1667-1671
21-10-1667
Lijsbeth Jansdr Maes, Aeltgen Jansdr Maes, Theunis Jansz Maes en Aertgen Jansdr Maes, kinderen van wijlen Jan Jansz Maes, als eigenaar van 2 huizen en erven met de grutmolen en schuitenhuis in de Loet tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn, zijn schuldig Cornelis Gerritsz Hogenboom en Aert Pietersz van Staveren, als voogden van Dirckjen Jansdr Maes en Jasper Jansz Maes, een bedrag van 1675 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde goederen, belend ten oosten Cornelis Gerritsz Hoogenboom, ten westen de erfgenamen van Jan van Galen. Geroijeerd 01-10-1681.

protocollen Alphen 1679-1683
18-07-1681
Gerrit Jansz Maes, grutter te Bodegraven met procuratie van zijn broer Theunis Jansz Maes, procuratiestelling te Zutphen d.d. 13-07-1680, verkoopt aan mr. Gerard Gael, oud-burgemeester van Rotterdam, twee lege erven in de Loet waarop voor de oorlog (1672) een grutmolen en een huis stonden, tussen de Hoge Rijndijk en de Rijn, belend ten oosten en westen de koper zelf. De grutmolen en huis was eigendom geweest van wijlen Jan Jansz Maes, bij diens boedelscheiding van 15-06-1667 voor notaris Adriaen Schoonhoven toegewezen aan Theunis Jansz Maes en mede aan Lijsbeth, Aeltge en Aertge Maes. Aeltge Jansdr Maes, later in de akte genoemd als weduwe van Cornelis Tilburgh. Koopsom 63 gulden.

Bron: Streekarchief Rijnlands Midden

aanvullingen

trivia
De coördinaten zijn grof ingeschat, we weten wel waar 'de Loet' ligt, zie kaartfragment.
-----

Op 13 september 1673 werd een windbrief (het recht om een molen te mogen bouwen en exploiteren) voor een grutmolen te Bodegraven verstrekt aan Gerrit Maes, grutter te Bodegraven.
Bron en algemene informatie: www.gahetna.nl, index Grafelijkheidsrekenkamer: windrechten (molens).

Bij deze windbrief zijn een aantal opmerkingen te maken: Dit betrof, gezien bovenstaande geschiedenis, de opvolger van de rosmolen in De Loet. Er is geen erfpachtsom genoemd, dus betrof het waarschijnlijk wederom een rosmolen. Omdat de erven waar de rosmolen in De Loet op stond later verkocht zijn, is deze opvolger waarschijnlijk elders gerealiseerd, in Bodegraven. Het is echter helemaal niet zeker of ook daadwerkelijk een nieuwe rosmolen is gebouwd. Incidenteel werden windbrieven verstrekt, waarna molens uiteindelijk toch niet gebouwd werden, om wat voor reden dan ook.