Molen De Goede Verwachting voorganger, Dassemus

Dassemus, Noord-Brabant
v

korte karakteristiek

naam
De Goede Verwachting voorganger
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
15515
oude dbnr.
V15515
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens

locatie

plaats
Dassemus
plaatsaanduiding
Moleneind
gemeente
Alphen-Chaam, Noord-Brabant
streek
Baronie en Markiezaat
geo positie
X: 118024, Y: 392155
N: 51.51718, O: 4.85448

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier, rietgedekt
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
>
verdwenen
verbrand
geschiedenis

05-01-1838: Dagblad van 's-Gravenhage
In den morgen van den 2 dezer, ontstond omstreeks 4 ure, eenige minuten buiten het dorp Chaam, in Noordbraband, in den graanmolen. toebehoorende aan A. van Gorcum, bewoond wordende door de Boer, een hevige brand, waardoor de molen, in weerwil van alle aangebragte bluschmiddelen, in korten tijd, door de vlam verteerd werd. De cantonnerende troepen met de officieren, en het detachement marechaussées, op een uur afstands geposteerd, snelden dadelijk ter hulp om het plaatselijk bestuur en de verdere ingezetenen in derzelver ijverige pogingen te ondersteunen en de goede orde te handhaven. De molen, van hout gebouwd en met riet afgedekt, was al spoedig door de vlammen overmeesterd, zoodat niet meer dan eenig houtwerk is kunnen gered worden. Dezelve was intusschen voor brandschade gewaarborgd. De oorzaak van den brand is onbekend.

Zie ook De Meule 68-2010.

06-01-1838: Noord-Brabander
Dingsdag morgen omstreeks 4 uren, ontstond, eenige minuten builen het dorp Chaam, in den graanmolen, toebehoorende aan A. van Gorcum, bewoond wordende door de Boer, een hevige brand, waardoor de molen, in weerwil van alle aangebragte bluschmiddelen, in korten tijd, door de vlam totaal verteerd werd.

De kantonnerende troepen met HH. officieren, het delacheme marechaussees (op een uur afstands geposteerd), snelden dadelijk ter hulp om het plaatselijk bestuur en de verdere ingezetenen in derzelver ijverige pogingen te ondersteunen en de goede orde te handhaven.
De molen, van hout gebouwd en mei riet gedekt, was al spoedig, door de vlammen overmeesterd, zoodat niet meer dan eenig houtwerk is kunnen gered worden. Dezelve is intusschen voor brandschade gewaarborgd.
De oorzaak van den brand is onbekend.