Molen De Oude Kalandermolen, Amersfoort

Amersfoort, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
De Oude Kalandermolen
modeltype
rosmolen
functie
kalandermolen of lakenrolmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Oude Kalandermolen via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
13764
oude dbnr.
V13764
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Amersfoort
plaatsaanduiding
Utrechtsestraat 30-32
gemeente
Amersfoort, Utrecht
streek
Eemland
geo positie
X: 154886, Y: 462871
N: 52.15401, O: 5.38554

constructie

modeltype
rosmolen
krachtbron
spierkracht
functie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

De eerste kalandermolen (van het Weversgilde) stond aan de zuidzijde van de Utrechtsestraat tegenover De Vergulde Zwaan.

04-05-1683 verkoopt Hendrickje Cornelis, voor haar zelf, en als boedelhoudster van Aris Willemsz, verver alhier en als momberse van haar onmondige kinderen, voor Marij Aris en Geertruid Aris, haar meerderjarige dochter wonende te Amsterdam aan Dirck Ebbenhors namens de gemene participanten van de Calander Molen de rechten

05-12-1683 verkoopt Bartholomeus van Malsen, zoon en mede-erfgenaam van Geurt Barthelsz van Malsen aan de gemene participanten van de Calander Molen tweederde deel, de kinderen kinderen van wijlen Geertruyt van Malsen hebben het derde part

02-08-1689 Vastrick, Peter (ook: Pieter; Out-Schepen en Raad van Amersfoort; mede-participant in de Calander-molen te Amersfoort) Door het afsterven van participanten hebben de andere mede-participanten vele moeilijkheden gehad. Hij verklaart wel te weten dat de directie door de participanten gehouden wordt. Dirick Ebbenhorst, mede-participant

25-09-1691 Henricks, Jacob (meerderjarige jonghman; "sieck te bedde leggende"; verwer; borger van Amersfoort) Hij prelegateert aan: - zijn broeder Gerrit Hendricks. 100 gulden; - Gerrit Everts. Cock en diens vrouw Geesje Henricx (zijn zuster) zijn verwerije met alle gereedschap en provisie daartoe behorende, plus zijn portie of actie (= aandeel) in de Calander molen te Amersfoort; - aan zijn broeder Aert Henricks. 

In 1700 was er een openbare verkoping 'van seeckere Huysinge, hoff en hoffstede, .... genaemt De Oude Calander ....'. Koper was de smid Jan Siepman voor ƒ 1080.
Omdat de wevers concurrentie vreesden kochten zij de molen in 1702 terug.

Hierna was de molen niet lang meer in bedrijf: bij een verkoping in 1707 wordt geen molen meer genoemd, daarna was er een smederij. In 1743 werd verkocht: 'Huis en smederij genaamd de Hessekar, voorheen "De Oude Kalandermolen" aan de Utrechtsestraat'. Hiervan werden in 2012 restanten gevonden tijdens een archeologische opgraving.

Bronnen:
- JVFL 1896 37-38 (auteur: Heldring).
- 'Voorheen De Oude Kalandermolen', art. door Anne van der Glas, in Kroniek Tijdschrift Historisch Amersfoort, jrg. 15-1-2013, pag.14-15.

aanvullingen

trivia

Op de plaats waar eens de Vergulde Zwaan stond, staat nu V&D. op basis van deze gegevens zijn de coördinaten ingevoerd.
-----

Kalandermolen (soms Calandermolen): door een paard aangedreven pers waarmee Bombazijn (textiele goederen?) glad en glanzend gemaakt werd (gekalandeerd).