Molen Korenmolen van West-Souburg, Oost-Souburg

Oost-Souburg, Zeeland
v

korte karakteristiek

naam
Korenmolen van West-Souburg
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
13649
oude dbnr.
V13649
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens

locatie

plaats
Oost-Souburg
plaatsaanduiding
westzijde van 't dorp, nabij 't kanaal
gemeente
Vlissingen, Zeeland
plaats(en) voorheen
West-Souburg
streek
Walcheren
geo positie
X: 30605, Y: 387690
N: 51.46453, O: 3.59698

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

De huidige molen werd in 1725 gebouwd op de teerlingen van de standerdmolen.
Bron: Nederlandse Molendatabase.

Deze molen bestond al voor 1550. Hij stond al afgebeeld op het panorama van Walcheren van Antoon van Wijngaarden. ('Zelandiae Descriptio'. Het panorama van Walcheren uit 1550 getekend door Antoon van den Wijngaerde).

De molen was in de 17e eeuw een dwangmolen: Niemand onder den molen van Wester- Souburg behoorende mag buijten het ressort van Vlissingen zijn koren laten malen op poene van dubbeld. (22-12-1624)

Bron gemeentearchief Vlissingen.

In de tijd van de Reformatie werden er hagenpreken op de molenberg van deze molen.

13-06-1724: Amsterdamse Courant / Bron KB www:delpher.nl/
Door ordre van den Heer van Ooster en Wester-Souburg, zal op Zaturdag den eersten July, binnen den dorpe van Wester-Souburg, in 't Landregt aldaer, aen de minst aennemende publyk aenbesteed werden, jet maken en leveren van alle de Materialen, nodig voor een zware Steen Koorn, Wind-Molen: Ook zal men voor af ten zelven dage verkopen, den ouden Koorn Wind-Molen, aldaer staende tusschen de voorn. Dorpen gelegen in den eylande van Walcheren. De Bestekken zyn ter Secretarye aldaer te vinden.

Informatie van Patrick Desmedt, 10 april 2018

Strikt genomen was dit de molen van West-Souburg. De molen stond, net als zijn opvolger, op het grondgebied van West-Souburg. Met de aanleg van het kanaal door Walcheren, in de 19e eeuw werd de standplaats van de molen van het oorspronkelijke dorp afgesneden en groeide Oost-Souburg naar de molen toe.
De eigenaar van De Pere kocht later de standerdmolen van Oost-Souburg, aan de weg naar Ritthem, op en liet die slopen waardoor Souburg maar een molen meer had.
Frans Weemaas, 10 juli 2010.

aanvullingen

trivia

Het panorama van Walcheren door Antoon van den Wijngaerde van ca. 1550 bevindt zich in het Antwerpse museum Plantin-Moretus/ Prentenkabinet.
Bron: "Landschapsatlas van Walcheren. Inspirerende sporen van tijd", Google Books, blz. 103.

De molen stond tussen West- en Oost-Souburg in, aan de weg van Den Abeele naar Vlissingen.
Pim van der Wijk, 15 juni 2016.