Molen De Mearmin / Geestmermeermolen, Damwoude / Damwâld

Damwoude / Damwâld, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Mearmin / Geestmermeermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
opmaler
bouwjaar
herbouwd
2015
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van een perceel op het museumterrein. 

adres
Trekwei 8A
9104 AB Damwâld
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
13511
oude dbnr.
B58
Meest recente aanpassing
| Molenaar
media-bestand
Molen 13511 De Mearmin / Geestmermeermolen (Damwoude / Damwâld)
Willem Jans (7-9-2016)

locatie

plaats
Damwoude / Damwâld
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Akkerwoude, sectie N, nr. 470
geo positie
X: 196650, Y: 589812
N: 53.29318, O: 6.01182
biotoopwaarde
landschappelijke waarde
Van belang op het terrein van dit openluchtmuseum. Men zal evenwel op de boompjes en struiken moeten letten!

contact en bezoek

bezoek/postadres
Trekwei 8A
9104 AB Damwâld
molenaar
Frits Bloem
telefoon
0511-421201
e-mail

social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
ja
op afspraak
nee
openingstijden

Op openingstijden van De Sûkerei (in de regel 1 april tot 31 oktober): dinsdag t/m zondag 13.30 - 17.00 uur.

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
ja
informatie voor scholen

Voor scholen is er een speciaal programma (zie verder de website van De Sûkerei). 

bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Mearmin / Geestmermeermolen via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met horizontale houten delen, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met houten delen
inrichting

Houten vijzel Ø 1.17 m.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk; 16 neuten. Kruihaspel.
vlucht
15,20 m.
vang
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
overbrenging

Bovenwiel 50 kammen
Bovenbonkelaar 29 kammen, steek 9,2 cm.
Onderwiel 37 kammen
Vijzelwiel 34 kammen, steek 9,1 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,88

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Hiemstra ✉︎ g.n. buiten 2016 2016 buiten aanw. 15,20
Hiemstra ✉︎ g.n. binnen 2016 2016 binnen aanw. 15,00
De Roos ✉︎ g.n. binnen 1968? 1968? binnen 2011 15,20
De Roos ✉︎ g.n. buiten 1968? 1968? buiten 2011 15,20
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Koning ✉︎ 70 1903 1968/2015 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van een perceel op het museumterrein. 

molenmaker
A. de Roos, Leeuwarden (1968) De Molenmakers, Tzummarum (2015)
omwentelingen
eigendomshistorie

De molen was eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel en is in 2014 overgenomen door de stichting De Sûkerei.

geschiedenis

Deze molen is in 1968 op initiatief van Dokkumer ondernemer Pier Prins (1920 - 2012) in het natuurgebied Geestmermeer neergezet om daar te dienen als inmaler. Het geheel was samengesteld uit onderdelen van diverse gesloopte Friese molens, de meeste van de in 1966 afgebroken molen van de polder Van der Veen (polder 117) te Roodkerk. 

Als idee was dit beslist goed, maar helaas raakte deze betrekkelijk kleine molen na verloop van tijd steeds meer uit het zicht omdat de omgeving ging 'verbossen'. Rond 1994 zag de molen zelf er nog redelijk uit; daarna volgde een periode van ernstig verval en 15 jaar later was de toestand te betitelen als 'haveloos': bekleding van zowel achtkant als kap waren deels verdwenen en zo hadden regen, wind en vandalen steeds meer toegang. 
In december 2011 werden - door enige molenvrienden die het verval niet langer konden aanzien - beide houten roeden gestreken en het achtkant in plastic verpakt, om verdere achteruitgang zoveel mogelijk tegen te gaan.

Medio 2012 werd gemeld dat openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld (Damwoude) belangstelling had en het molentje een functie wilde geven op het museumterrein. Bijna twee jaar later was dit niet langer een idee maar een serieuze optie.
Ondertussen waren in maart 2014 de restanten van het molentje uit het Dokkumse natuurgebied weggehaald en ondergebracht bij molenmakerij Hiemstra te Tzummarum.

In december 2015 werd het geheel herstelde achtkant geplaatst op een nieuw fundament bij De Sûkerei, en in mei 2016 volgden kap, staartwerk en roeden. 14 oktober 2016 werd deze molen officieel in gebruik genomen. 

Op het terrein van cultureel historisch centrum De Sûkerei staan drie "wâldhúskes" en een oude "sûkereidroegeri" (cichoreidrogerij) uit 1875. De "wâldhúskes" stonden vroeger in De Falom, Rinsumageast en De Westereen. De drogerij stond vroeger bij de brug over de Falomsterfeart. Deze muonts past perfect bij dit erfgoed. 

Eind 2023 ontstond discussie over de status van rijksmonument. Dit mede omdat het om een diverse malen verplaatste molen ging. Inmiddels is die bedreiging van de baan en blijft deze molen als zodanig erkend. 

aanvullingen

literatuur

Hans Geerts, "Poldermole De Mearmin: geredde parel of overbodig monument?", in: De Nieuwe Molenwereld 12 (2023), pp. 4 - 16.

foto's

foto's