Molen van Hindrick Busch, Assen

Assen, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Hindrick Busch
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
12889
oude dbnr.
V5620
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis

locatie

plaats
Assen
plaatsaanduiding
Molenstraat 74, o.z., n.z. Noord-Willemskanaal
gemeente
Assen, Drenthe
plaats(en) voorheen
Molenberg
geo positie
X: 233812, Y: 557631
N: 52.99987, O: 6.56118

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis

De provinciehoofdstad Assen heeft in de twee achter ons liggende eeuwen 10 molens geteld
Van deze molens is er niet één overgebleven. Van de opvolger van deze verdwenen molen staat aan de molenstraat nu nog de stenen onderbouw.

-----
In het jaar 1808 is in de nacht van 28 op 29 augustus de molen geheel verbrand. De molen werd toen de 'molen van Hindrick Busch' genoemd.

De eerste molenaar van deze molen die bekend is luisterde naar een voor de hand liggende naam: Jan Muller, ook wel gespeld als Jan Mulder.
Diens zoon Albert liet de molen op de molenberg bouwen. Uit het haardstedenregister van Assen blijkt de Albert Mulder in 1693 en 1694 niemand minder dan Evert Meulenmaker als buurman had.
In 1695 woonde hij niet meer op dat adres. De molen op de molenberg is daarom waarschijnlijk in 1694 of 1695 gebouwd. In 1699 moest Mulder daarvoor 1 gulden erfpacht betalen. In de rentmeestersrekening van dat jaar was dat de laatste post. Daarboven werd in de rekening 'de nieuwe huijsen aan de wegh naer Groningen' vermeld. En ook nog werd als post genoemd ' an de wegh na 't Veen'. De latere Veeneweg. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de plaats van de 'nieuwe' molen identiek was aan de plaats waar nu nog de onderbouw van de molen uit 1808 staat.
De haardstedenregisters bevestigden die opvattingen

Tot 1808 deed de molen dienst, toen sloeg het noodlot toe. In de nacht 28 op 29 augustus van dat jaar brandde de Asser molen geheel af.
Op 7 September 1808 meldde de gemeente Assen de brand officieel bij de Landdrost en Assesoren. Deze namen de zaak twee dagen later in behandeling.

Op het moment dat de molen in vlammen opging was Roelof Hindriks uit Vries juist een jaar eigenaar. Hij diende bij de Landdrost het verzoek in om een 'collecte door dit departement' te mogen houden. Na een positief advies van het Asser gemeentebestuur kreeg Hendriks op 18 november toestemming voor de inzameling. De collecte maakte de herbouw mogelijk. in 1808/1809 verrees op de molenberg de achtkante korenmolen met stelling. Of deze identiek was aan zijn voorganger is niet precies vast te stellen.

Jerry Vondeling 26 juni 2006

aanvullingen

trivia

In het bevolkingsregister van 1830 is de molen vermeld op Molenstraat 74, molenaar Johann Friedrich Busmeijer woonde op 73, tevens is uit dit register op te maken wie de molenaarsknechten waren te weten; Jacob Stavast en Hendrik Alberts Hoekman. 

NB Op de kadasterkaart 1811-1832 staat een molen aangegeven met een vierkante voet, mogelijk betreft dat deze oude molen, en niet de achtkante opvolger.
-----

Hier is wel wat onzekerheid, wordt standerdmolen genoemd maar is waarschijnlijk een stellingmolen, terwijl er daarvoor een standerdmolen gestaan heeft (die ik niet kan vinden) - zie: Nieuw leven voor een oudgediende: geschiedenis van de eerste Asser korenmolen, door H.M. Luning, 2011).
Frank Houwaard, 24 feb. 2013.