Molen bij Mergelpe / Startjeshof, Beek

Beek, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Molen bij Mergelpe / Startjeshof
modeltype
Watermolen
functie
korenmolen, papiermolen
bouwjaar
toestand
restant
beek
Wylerbergbeek of Filosofenbeek
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
12753
oude dbnr.
V5374
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Beek
plaatsaanduiding
nabij de Duivelsberg in het Filosofendal
beek
Wylerbergbeek of Filosofenbeek
gemeente
Berg en Dal, Gelderland
streek
Land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen
geo positie
X: 193232, Y: 426223
N: 51.82331, O: 5.94176

constructie

modeltype
Watermolen
krachtbron
water
kenmerken
functie
gangwerk
wateras
rad
rad diameter
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Nabij de Duivelsberg in het Filosofendal aan de gelijknamige beek lag watermolen "Startjeshof". Van deze molen bestaat nog een gereproduceerde pentekening van Daniel Kerkhoff (1766-1821) en een gewassen pentekening van J. van Kouwenhoven (1772-1823). Beide tekeningen behoren tot de collectie van het Nijmeegs museum Commanderie van St. Jan.

Over deze reeds lang verdwenen molen, is nog het volgende te vermelden: Ze werd in 1719 door de echtelieden Walraad, baron van Steenhuys, heer van Heumen en Malden en Lucretia van der Noot, verkocht aan Roelof Mos stadhouder van de Heerlijkheid Heumen. Diens broer, Jan Mos, vestigde zich in 1718 op deze molen als papiermaker. In 1743 vertrok hij en werd de molen door de erfgenamen van Roelof Mos verkocht voor 1400 gulden aan de Nijmeegse koopman Godfried Cöster.

De plaats waar de molen ‘Startjeshof’ heeft gestaan is thans nog nauwkeurig vast te stellen. Wat resteert zijn nog enkele muurresten van de molen en een ruim vier meter hoge dam waarachter de voormalige molenvijver heeft gelegen.

Bron: Een notabel domein, blz. 130, Klaas Bouwer. Numaga 1985 nr. 3 blz. 63 t/m 66.
Informatie van Peter Pouwels, 8 november 2004

Naschrift: Op bovengenoemde windmolen werd ook de eek (boomschors) afkomstig van het Schilbroek liggende in de Gemeente Groesbeek (de Horst) tot run gemalen.
-----

Bij de burcht Mergelpe lag volgens een oorkonde van 1350 een watermolen ‘ten Stert’ genaamd. De naam bleef nog voortleven in de tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste herberg ‘Startjeshof’. Een nog aanwezige aarden dam in het weiland tegen de heuvelflank tegenover het Wylerbad diende om het water te kunnen stuwen.
Ten noordwesten van de Duivelsberg stond eertijds aan de uitgang van het Filosofendal een watermolen, waarvan nog een restant van een stuwdam over is.
Bron: Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt, A.G. Schulte, 1983.
nog waarneembaar

aanvullingen

trivia
NB Aangezien dit gebied voorheen in Pruissen lag, hebben wij de molen niet op oude kaarten kunnen vinden. De aangegeven locatie beduidt het einde van het Filosofendal.
Red.