Molen Het Juffertje / Het Moertje, Zaandam-Oost

Zaandam-Oost, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Het Juffertje / Het Moertje
modeltype
Paltrokmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
12489
oude dbnr.
V3975
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 12489 Het Juffertje / Het Moertje (Zaandam-Oost)
tekening n.n.

locatie

plaats
Zaandam-Oost
plaatsaanduiding
aan weg en Zaan, iets ten noorden van het spoorwegviaduct
gemeente
Zaanstad, Noord-Holland
streek
Zaanstreek
geo positie
X: 115982, Y: 496644
N: 52.45617, O: 4.81317

constructie

modeltype
Paltrokmolen
krachtbron
wind
functie
plaats kruiwerk
onderkruier
kruiwerk
onderkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Over het Juffertje is zeer veel geschreven. Zo zou het de eerste houtzaagmolen in Nederland zijn, gebouwd in 1592 door Cornelis Cornelisz. van Uitgeest. Deze Cornelis Cornelisz. verkreeg op 15 december 1593 van de Staten van Holland een octrooi voor de uitvinding van de windhoutzaagmolen. Voorheen werd al het hout met de hand gezaagd. Latere uitvindingen van Cornelis Cornelisz. waren o.a. de krukas, het zgn. “besondere creckwerck” een oliemolen die was voorzien van kantstenen, de centrifugaalpomp en een speciaal type rosmolen.

In 1596 verkocht Cornelis Cornelisz. zijn houtzaagmolen aan de Zaandammer Dirck Sybrantsz. Deze liet de vlotmolen verslepen naar Zaandam-Oost, alwaar de molen weer werd herbouwd op een erf iets ten noorden van de tegenwoordige spoorbrug. Hierna moeten diverse verbeteringen zijn aangebracht waardoor na verloop van tijd het type paltrokmolen ontstond. Zo werd de bovenas gescheiden van de krukas, hierdoor konden de wieken weer gekanteld worden en bovendien verlengd door de verhoging van de kap, en werd een betere overbrengingsverhouding mogelijk. Ook plaatste Sybrantsz. de molen op een ringmuur met een centraal draaipunt, wat de stabiliteit, bereikbaarheid en capaciteit sterk verbeterde.

Dirck Sybrantsz. werd later bekend, doordat hij als eerste een houtzaagmolen van het type bovenkruier liet bouwen. Dit gebeurde in het jaar 1614 aan de westkant van Zaandam, ongeveer schuin tegenover Het Juffertje. Deze molen droeg de naam De Grauwe Beer.

Hoe de precieze geschiedenis van Het Juffertje verder verliep is niet helemaal duidelijk. Wel is het bekend dat het molentje na te zijn geplaatst in Zaandam, meerdere malen werd vergroot en verbeterd. In welk jaar Dirck Sybrantsz. afstand deed van Het Juffertje is niet bekend. In 1629 behoorde de molen toe aan Pieter Willemsz. De molen stond toen bekend onder de naam ’t Moertjen. Volgens Pieter Boorsma moest deze naam worden geïnterpreteerd als het Moertje of Moedermolen. Het Juffertje was de moeder van alle paltrokmolens.

Na 1629 wordt er niets meer over de molen vernomen. Hoe en wanneer Het Juffertje verdween is niet duidelijk. In 1668 werd er melding gemaakt van een (nieuwe) molen op erf van Het Juffertje. Deze molen heette De Juffer en behoorde tot het type paltrok. Qua uiterlijk verschilde deze molen niet van zijn soortgenoten.
Het bouwjaar van deze molen is nimmer gevonden en het blijft dus gissen of er een link bestaat tussen Het Moertje en deze Juffer. Het zou niet ondenkelijk zijn dat Het Juffertje op een gegeven moment werd afgebroken en dat er met onderdelen van deze molen een nieuwe molen werd gebouwd.
Nader onderzoek zal nodig zijn om de geschiedenis van deze molens te achterhalen.

Bronnen ondermeer:
- “Duizend Zaanse molens”, P. Boorsma 1968 blz. 73/ 249.
- “de Zaende” 4e jaargang 1949 blz. 108-111/ 174-180/ 193-213.
- “Cornelis Corneliszoon van Uitgeest”, P. Groot 2002 blz. 11-21.
- “Molens in de Banne Uitgeest”, Dr. A.J. Kölker blz. 13-18/ 42-44.
- Informatie van J.J. Kamphuis, 16 okt. 2012, www.industriemolens.nl.

aanvullingen

trivia
Houtzaagmolen “het Juffertje” of “het Moertje”, paltrok, te Zaandam-Oost aan weg en Zaan iets ten noorden van het spoorwegviaduct. Bouwjaar 1596, sloopjaar onbekend.
-----

De paltrok, die z'n naam dankt aan de gelijkenis vertonende zwarte klederdracht uit de Rijnlandse Pfaltz [of aan het Belgische kledingstuk paltrok], rust voor een deel op een ringmuur, in het hart waarvan zich een zware penant van ruim een meter in het vierkant, waarop de koning zich bevindt. Deze koning draagt, tezamen met de kruisbalken, het gehele molenlijf dat middels 55 kruirollen in een overring op de ringmuur en met gebruikmaking van de de sleutelbalk (staart met windkoppel) in z'n geheel in de juiste windrichting kan worden gezet.
-----

In de collectie van het Zaans Museum te Zaandam bevinden zich twee objecten die met het Juffertje te maken hebben:
Model van houtzaagmolen paltrokmodel 'Het Juffertje', Objectnummer ZOV-04248.
Molenbord met afbeelding van de eerste Zaanse houtzaagmolen 'De Juffer' of 'Het Juffertje', Objectnummer ZOV-01542.
Hester Wandel, Senior conservator Zaans Museum, 24 jan. 2019.