Molen Het Lam (1e), Kralingen-Crooswijk

Kralingen-Crooswijk, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Het Lam (1e)
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
snuifmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
12378
oude dbnr.
V12378
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Kralingen-Crooswijk
plaatsaanduiding
Hoge Zeedijk
gemeente
Rotterdam, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Rotterdam-Kralingen
streek
Rotterdam
geo positie
X: 94323, Y: 438899
N: 51.93524, O: 4.50489

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Rotterdamse courant, 14 december 1797
M.M. vander Loef, Makelaar, zal, op Dingsdag den 9 January 1798, 's namiddags ten 3 uren, in het Logement genaamd Het Zwynshoofd, binnen Rotterdam publyk veilen en verkoopen: (Om Gereedgeld) een hegt sterke weldoorbouwde welgelegen en sedert vele jaren welbeklante WIND-SNUIFMOLEN, voorzien van twee Kantstenen en Koppery. Een Loots, Hooyzolder. Een Tuintje en Stukje Weyland en Erve. staande en gelegen in Rubroek, onder deJurisdictie der gemeld Stad: Breeder by de Biljetten vermeld en daags voor en op den Verkoopdag te zien; adres bygemelde Makelaar:nagelaten by Nicolaas Verkade: En wordt, by deze een iegelyk, die iets mogtte pretenderen hebben van, of verschuldigd zyn aan den Boedel van wylen voornoemde Nicolaas Verkade, gewoond hebbende en overleden even buiten Rotterdam, verzogt daarvan ten spoedigst en wel voor ultimo January 1798, Opgave te doen aan J.Lambert H.Z., wonende aan den Ouden Dyk onder Kralingen, even buiten gemelde Stad.