De Eersteling

Hoofddorp, Noord-Holland
bestaande molen

media-bestand
Molen 12230 De Eersteling (Hoofddorp)
Bram Westerink (28-11-2015)

korte karakteristiek

naam
De Eersteling
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
herbouwd
1977
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Het malen van graan op professionele basis
adres
Hoofdweg Westzijde 741
2131 MA Hoofddorp
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
12230
inventarisnr
NH146

locatie

plaats
Hoofddorp
plaats aanduiding
gemeente
Haarlemmermeer, Noord-Holland
kadastrale aanduiding
Gemeente Haarlemmermeer, sectie D, nr. 7717
geo positie
X: 107.133, Y: 479.483
N: 52.30124, O: 4.68544
biotoop waarde
Niet onbelangrijk; staat op een verhoging in een groen gebied temidden van allerhande bebouwing
biotoop toelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres
Hoofdweg Westzijde 741
2131 MA Hoofddorp
telefoon
023-5636925
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
nee
openingstijden
donderdag: 13:00 - 17:00 uur, vrijdag en zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
toegangsprijzen
winkelinformatie
Meelproducten
meelverkoop
ja
museum informatie
gericht op scholen
nee
AKG lid
nee
bijzonderheden

levensloop

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Het malen van graan op professionele basis
molenmaker
D.D. van Dijk, Kruisdorp (1856) Fa. Verbij, Hoogmade (1977)
omwentelingen

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
Ronde stenen molen
kap
Gedekt met riet
inrichting

Twee koppel 17der kunststenen; sleepluiwerk

versieringen

Aardige baard, groen geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift:
'1856' '1977' met daaronder 'De Eersteling'

Aardige achterbaard met enige geschilderde korenaren.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
34 ijzeren rollen; kruihaspel
vlucht
24,80 m.
vang
Stutvang; 4 vaste stukken. Vangbalk met haak; vangstok. Kneppel; pal.
overbrenging

Bovenwiel 64 kammen
Bovenschijfloop 27 staven
Spoorwiel 72 kammen
Steenschijflopen 24 staven
Overbrengingsverhouding 1 : 7,11

hoogte
van de molenberg: ca. 7 m.
wiekvorm
Binnenroede systeem Fauël met steekborden; buitenroede Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 224 binnen 1977 1977 binnen aanw. 24,80
Derckx 223 buiten 1977 1977 buiten aanw. 24,80
Fransen ? ? 1946 binnen 1975 24,50
Pot ? ? 1944 buiten 1975 24,50
wiekverbeteringen

Op de oude locatie had deze molen van ca. 1946 totaan de onttakeling in 1975 op de binnenroede een Van Bussel-stroomlijnneus.
Na de overplaatsing heeft men de molen Oud-Hollands opgehekt, in 1990 kreeg de binnenroede het systeem Fauël (fokwieken) met steekborden.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend ? aanw.

eigendom

eigenaar
Gemeente Haarlemmermeer
eigendomsvorm
Gemeente
eigendomshistorie

De gemeente Haarlemmermeer is eigenaar sinds 1975, daarvoor was dat E.F. de Koning sinds 1936, daarvoor W. de Koning vanaf ca. 1900, daarvoor D.D. van Dijk sinds 1856.

geschiedenis

De vroegste geschiedenis van deze molen begint in Katwijk. In februari 1854 verzocht J. Zoeter, korenmolenaar te Oud-Beijerland, om een stuk woeste duingrond aldaar in erfpacht te mogen nemen om er een korenmolen te bouwen. Een akte hiervoor werd in november van dat jaar opgemaakt, maar al in 1855 werd de erfpacht overgedragen aan Dirk David van Dijk, meester-molenmaker en -timmerman te Piershil. Volgens overlevering zou hierna een molen gebouwd zijn, maar hiervoor is nooit bewijs gevonden.
In januari 1856 vroeg diezelfde Dirk David van Dijk namelijk aan het gemeentebestuur van (de in 1852 drooggevallen) Haarlemmermeer toestemming om in een korenmolen te mogen bouwen.
Verondersteld moet worden, dat de molen in Katwijk door omstandigheden nooit gebouwd is, maar dat de (misschien al gereedgemaakte) onderdelen in 1856 zijn gebruikt voor de bouw van de molen te Kruisdorp (later "Hoofddorp" genoemd).

Dirk David van Dijk, die zeer veel molens op de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee had gebouwd (waarvan de meeste nog bestaan) ging vanaf de bouw hier malen en werd dus van molenmaker molenaar. Hij oefende die functie nog lang uit en overleed op 27 juli 1905, 83 jaar oud. Op dat moment was de molen al in handen van zijn stief-familie De Koning.

De molen bleef als windmolen tot omstreeks 1930 in bedrijf. Vanaf die tijd werd het maalbedrijf in de bij de molen staande motormaalderij voortgezet.

Maar: aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was de windmolen, die toen als gevolg van de jarenlange stilstand in matige staat verkeerd, tóch weer nodig.
Tijdens de strenge winter van 1944/'45, beter bekend als "de hongerwinter", werd de molen met kunst en vliegwerk door de Zaanse molenmakerij Husslage en vele vrijwilligers maalvaardig gemaakt. Belangrijk waren toen ook de bijdragen van de jonge ingenieur A.J. de Koning, de latere technisch adviseur van De Hollandsche Molen. Net toen er geen elektriciteit meer voorhanden was kon De Eersteling, toen met gerepareerde houten roeden, aan de slag. Kort daarna waren tweedehands ijzeren roeden nodig, omdat de houten roeden toch echt 'op' waren.

Had de molen in moeilijke tijden dus zeer goede diensten bewezen, geleidelijk nam de werkzaamheid weer af. Dit kwam zeker ook door de oprukkende bebouwing van Hoofddorp, waardoor de windvang steeds slechter werd. Vanaf 1954 vond alle maalwerk weer plaats in de motormaalderij.

De stilstaande molen raakte in verval en steeds duidelijker werd ook, dat deze inmiddels geheel ingebouwd staande molen op deze plaats geen toekomst had. Verplaatsing, gevolgd door restauratie was in feite de enige mogelijkheid en daar werkte men naartoe.
Nadat de gemeente Haarlemmermeer de molen had aangekocht werd ingezet op verplaatsing. Bijzonder hierbij was dat voor het eerst in Nederland een stenen molen, vele malen zwaarder dan tot dan toe gebruikelijk was geweest, zou worden verplaatst. Vooruitlopend hierop werden in 1975 wiekenkruis en kap verwijderd.

Na veel voorbereiding werd onder zeer grote publieke belangstelling op de (ijskoude) 4de januari 1977 de ruim 100 ton zware bakstenen romp over een afstand van 1,8 km. naar de nieuwe standplaats gereden, waar een nieuwe fundering aangelegd was. Zonder al teveel problemen kon de romp daar worden geplaatst.

Eenmaal op de nieuwe plek moest de restauratie van de molen zelf nog volgen. Dit kwam ruwweg neer op: nieuwe kap, staart en wiekenkruis.

Eind 1977 was de restauratie voltooid en sindsdien werd weer geregeld gemalen. Dick Prins, molenvriend en vrijwillig molenaar van het eerste uur, nam die taak op zich. In 2006 nam Sander van Rijn dit over.
Eén ding blijft opmerkelijk: in de molen is geen elektromotor aanwezig; er wordt uitsluitend op windkracht gemalen.

Enige jaren na de verplaatsing van de molen werd ook het oude molenaarshuis naar de molen verplaatst. Dit ging overigens niet in één geheel, maar wel werden hele stukken muur tegelijk verplaatst.

In 2011 is de stenen romp, die op bepaalde plaatsen zeer poreus was geworden, in de steigers gezet voor groot herstel. Als gevolg was deze molen geruime tijd niet draaivaardig. Inmiddels is dit allemaal achter de rug. 


aanvullingen

wetenswaardigheden

Dick Prins, mede-oprichter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en van 1977 tot 2006 hier vaste molenaar, overleed op 12 juni 2021 op 84-jarige leeftijd.

toelichting naam

De naam van de molen is logisch: dit was de eerste molen geweest die na het verkavelen en in cultuur brengen van de Haarlemmermeer in dit 'nieuwe land' werd gebouwd.
Opmerkelijk (of niet): hij is ook de laatste gebleken.

unieke eigenschap

De eerste stenen molen in Nederland die in zijn geheel is verplaatst.

advertentie afbeelding

foto's

foto's