Molen Korenmolen van Duurswoude, Wijnjewoude/ Wynjewâld

Wijnjewoude/ Wynjewâld, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Korenmolen van Duurswoude
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
11846
oude dbnr.
V2413
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Wijnjewoude/ Wynjewâld
plaatsaanduiding
aan de Binnenweg van Duurswolde
gemeente
Opsterland, Fryslân
plaats(en) voorheen
Duurswoude
kadastrale aanduiding 1811-1832
Duurswoude A (1) 12 Egbert Foppes de Haan, bakker
geo positie
X: 209722, Y: 563936
N: 53.05951, O: 6.20344

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

Reeds in 1582 werd deze molen vermeld.

Bron: "Het molenbestand in Friesland, een overzicht van het aantal der industriemolens in Frl. tot 1900", art. door drs. D.M. Bunskoeke in De Utskoat nr. 40, dec. 1985.
-----

Vermeld in 1664.

Blijkens een akte van 21-2-1790 was er een schuld van 150 carolie gulden van Andries Wiebes aan Foppe Egberts de Haan van beroep molenaar te Duurswoude, voor geleverde roggebroden en raapolie. Het onderpand bestond uit coopmanschappen en winkelgereedschappen. Andries Wiebes woonde toen te Haulerwijk op nummer 10.
F.H. Wieling, 21 aug. 2007.
-----

Gesloopt begin jaren 1860 en vervangen door nieuwe molen.
Boekje Molens van Opsterland 38.

aanvullingen