Molen De Grote Molen (2e positie), Dokkum

Dokkum, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Grote Molen (2e positie)
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Grote Molen (2e positie) via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
11819
oude dbnr.
V3636
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 11819 De Grote Molen (2e positie) (Dokkum)
uitsnede

locatie

plaats
Dokkum
plaatsaanduiding
op de Zuidwesterdwinger
gemeente
Noardeast-Fryslân, Fryslân
streek
Dongeradeel
kadastrale aanduiding 1811-1832
Dokkum A (1) 819 Jurjen Busch, molenaar
geo positie
X: 195697, Y: 593094
N: 53.32274, O: 5.99795

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
> , 1664
verdwenen
afgebroken
opvolger
geschiedenis
Volgens de belastingregisters van Dokkum waren van 1711 tot 1716 Epe Aedens en Tjerk Tjeerts eigenaren van de Grote Molen.

In 1716 nam Ype Aedes de molen van zijn overleden vader over. Hij beleefde er slechts korte tijd plezier aan, want hij stierf reeds vijf jaar later. Zijn weduwe nam de zaken over tot hun zoon Ede Ypes in 1729 oud genoeg was om zijn vader op te volgen.

Na vijftig jaar vond Ede Ypes het tijd geworden om er een compagnon bij te nemen in de persoon van Alle Dirks. Misschien liet zijn gezondheid toen reeds te wensen over, want een jaar later, in 1780, overleed hij. Alle Dirks erfde samen met Pijter Wijbes de molen. In de loop van de volgende jaren wist eerstgenoemde zijn aandeel te vergroten ten koste van zijn deelgenoot en op het einde van de 19e eeuw is hij voor drie kwart eigenaar en bleef Pijte Wijberts nog slechts één kwart.

De Grote Molen is tot het einde toe een standerdmolen gebleven. In de loop der tijden is hij wel van de Schermersweide van de voet van het bolwerk verhuisd naar het bastion zelf.
Het is mogelijk, dat dat in 1732 is geschied, want dan is er in de door P. Smedema geschreven kronike van Dokkum sprake van "de Nieuwe Groote Rogmolen." [1732 is onjuist, reeds op de kaart van Schotanus uit 1664 is de molen verplaatst. Red.]

Omstreeks 1840 liet het raadslid G. Sinia de toen in zijn bezit zijnde Grote Molen afbreken.
Hij behield de grond in pacht en deed daar in 1849 afstand van ten gunste van Gerrit P. de Boer die op die plaats zijn oorspronkelijk mislukte plannen ten uitvoer kon leggen. Hij bouwde daar de molen, die vandaag naar de latere eigenaars in de volksmond "de molen van Broekema" wordt genoemd.

Bron: "Noord-Oost-Friese korenmolens en hun molenaars", W.T. Keune, 1970.

aanvullingen

trivia
Op de kadasterkaart 1811-1832 staat de molen aangegeven met een achtkant grondplan.