Molen De Stier, Rijswijk

Rijswijk, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Stier
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
snuifmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Stier via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
11704
oude dbnr.
V2358
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens

locatie

plaats
Rijswijk
plaatsaanduiding
ten noorden van Het Lam aan de Vliet
gemeente
Rijswijk, Zuid-Holland
streek
Haaglanden
kadastrale aanduiding 1811-1832
Rijswijk G (1) 65 Pieter Virulij, snuifmolenaar
geo positie
X: 83429, Y: 450720
N: 52.04018, O: 4.34403

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
1841 verbrand en herbouwd
verdwenen
verplaatst
geschiedenis

Volgens Verheul en OARII bouwjaar 1792 

27-04-1815: Opregte Haarlemsche courant
Uit de hand te koop; Een extra (niet minder dan nieuw) stel KANT-STEENEN, de Legger is breed over 't kruis 7 voet 4 duim, dikte 18 duim; de Loopers breed 5 voet 7 duim; dikte 16 duim Rhijnlandsche Maat, met al het daartoe behoorende Hout- en Yzer-werk, naamlijk Spil, Spoorwiel, enz.; te bevragen op de Snuif-Molen de Stier, op het Jaagpad, onder Rijswijk, bij J. van der Feijst.

27-09-1821: Opregte Haarlemsche Courant

Onder de Gemeente Rijswijk. N°. 30. Een ERFPACHT, groot f 25-50 jaarlijks, verschijnende den 6 April, gevestigd op een Potloot- en Snuif- Molen, genaamd de Stier, en deszelfs aanhoorigheden en Erf, alles staande en gelegen aan het Jaagpad langs de Vliet, onder den Ambachte van Rijswijk, thans toebehoorende aan den Heer Jan Dionijs Virolij. Alles breder bij Biljetten omfchreven, en nadere onderrigting te bekomen ten Kantore van voornoemde Notaris _V. Bervoets, wonende in de Raamstraat in 'sHage, en ten Kantore van den Notaris J. C. van Andel, te Klaaswaal.

28-09-1841: Dordrechtsche Courant 
Gisteren avond ten 8 ure, ontstond er brand in den snuifmolen, de Stier, staande aan de Delftsche trekvaart, en toebehoorende aan den heer Viruly; welke brand zoo hevig was en zoo snel toenam, dat de geheele molen binnen korten tijd tot den grond toe vernield werd, niettegenslaande den ijver van twee spuiten uit Delft en Rijswijk, aan wie het alleen mogt gelukken, de daarbij staande woning, welke slechts weinig beschadigd werd, te behouden, en waarschijnlijk daardoor ook den daaraan belendenden molen. Eene derde spuit, van Voorburg, heeft veel dienst gedaan tot vrijwaring van het over den molen liggende buitenhuis. De afgebrande molen was tegen brandschade verzekerd.
Jaap de Vries, 4 maart 2009

12-11-1858: In een advertentie in de Delftsche Courant van 12 november 1858 kondigt notaris A.M. Schagen van Leeuwen aan dat hij op 2 december 1858 in Delft gaat veilen: "Den in 1842 geheel nieuw gebouwden, zeer gunstig aan het water gelegen, hechten en sterken, in volle werking zijnde SNUIFMOLEN, genaamd de Stier, tevens ingerigt tot het malen van Specerijen, en bijzonder geschikt om ook tot andere einden te worden ingerigt; met twee daarbij behoorende KNECHTSWONINGEN onder één Dak, ERF, WERF, en TUIN, alles staande en gelegen aan den Trekvliet, tussen Delft en 's Gravenhage, in de gemeente Rijswijk, kadaster sectie G, no 331-333, ter grootte van 16 roeden 62 ellen".

04-02-1859: Kort hierna verschijnt er een advertentie in Nieuwe Rotterdamsche Courant op 4 februari 1859 waarin wordt vermeld dat de snuif- en specerijenmolen de Stier met de daaraan verbonden handel is overgenomen door de gebroeders Hioolen, snuif- en karotten-fabrikanten te Kralingen, Rotterdam. De vorige eigenaar J.D. Viruly, Pz beveelt de nieuwe eigenaren beleefd aan. In het boek "Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, auteur J. Verheul Dzn, architect te Rotterdam, Uitgeverij W. Zwagers, 1942" wordt vermeld dat de molen "de Stier" in Rijswijk werd afgebroken in 1866 en weer opgebouwd aan de Kortekade te Rotterdam

In 1866 verplaatst naar Rotterdam-Kralingen en herbouwd als molen De Ster waar hij tenslotte in 1962 door brand is verwoest.