Molen Korenmolen van Makkinga, Makkinga

Makkinga, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Korenmolen van Makkinga
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Korenmolen van Makkinga via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
11574
oude dbnr.
V11574
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Makkinga
plaatsaanduiding
gemeente
Ooststellingwerf, Fryslân
geo positie
X: 210731, Y: 555337
N: 52.98214, O: 6.21702

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
Reeds medio 1528, toen de rentmeestersrekening voor Ooststellingwerf over het voorafgaande jaar de oor de Hollandse Rekenkamer werd opgemaakt, was er een molen in Makkinga. Toen had Doye Aykens een erf, huis en molen verkocht aan Johan Wylinss. Waarschijnlijk was Wylinss reeds de eigenaar van de opstallen, want voor ƒ 6,-- kan hij alleen de grondpacht hebben afgekocht die erop rustte.

Op de oudst bekende kaart van Ooststellingwerf uit 1664 staat midden in Makkinga een molen aangegeven, ter hoogte van de huidige korenmolen. Op de kaart van 1718 staat de molen niet meer, wel een volmolen aan de overkant van de weg (Tenbruggencatenummer 07851).

Bronnen:
- Volmolens in Friesland, artikel door W. Nijlunsing in De Utskoat nr. 27, okt. 1982.
- boekje De Weyert. Verzameling H. van der Kaay.
- Het molenbestand in Friesland, een overzicht van het aantal der industriemolens in Frl. tot 1900, art. door drs. D.M. Bunskoeke in De Utskoat nr. 40, dec. 1985.

aanvullingen

trivia
NB De aangegeven locatie is naar schatting op basis van de Schotanus-kaart ongeveer gelijk aan die van de huidige molen.